סדרת מס ארה"ב (2016) – חלק 4 – ריבית ודיבידנדים

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

פוסט זה נוגע לשנת המס 2016, שצריך לדווח בגינו עד אפריל 2017. אם ברצונכם לראות את הפוסט הנוגע לשנת המס 2015, תיגשו לכאן.

עד עתה עסקנו בהכנסה רגילה מעבודה. חלקכם (בחכמה רבה) חוסכים ואף משקיעים כספים, אם זה במניות, פקדונות, אג"ח או הלוואות עמית לעמית. כחלק בלתי נפרד מההשקעה, אתם מקבלים באופן רציף תשלומים, שיכולים להיות בצורה של דיבידנד ממניות או ריבית. פוסט זה ידון במיסוי ובדיווח של תשלומים אלו ל-IRS. השורות הרלוונטיות למילוי בטופס 1040 הם 8-9. בנוסף, יש לצרף נספח הנקרא Schedule B המפרט כמה דיבידנדים וריבית קיבלנו מכל מקור בנפרד.

lines8_9
שורות 8-9 בטופס 1040

בישראל כל בנק או ברוקר מפיק דוח מס שנתי שמספרו 867. בדוח זה יסכמו עבורכם את הריבית והדיבידנדים (ומכירת מניות) שצברתם במהלך השנה. ערכים אלו ניתן להמיר לדולרים באמצעות שער ההמרה הממוצע לשנת המס. מי שרוצה לדייק יותר, יעקוב אחרי קבלת התשלומים ויחשב בדולרים לפי שער ההמרה ביום קבלת התשלום. עבור סכומים קטנים, ההבדל בצורת החישוב יהיה זניח. מי שמקבל סכומים משמעותיים (אלפי דולרים), ההבדל יכול להיות משמעותי ואם יחליטו לעשות לכם ביקורת ייתכן ויבקשו כי תחשבו מחדש (גילוי נאות: לא עברתי ביקורת עדיין).

ריבית

ברוקר ישראלי

בטופס 867 יש לחפש שתי חלקים. הראשון נקרא: אישור ניכוי מס במקור ליחיד מריבית (1) ורווחים אחרים מפקדונות וחסכונות לשנת המס XXXX. חלק זה נראה כך:

CD_interest

ניתן לראות שבשנת 2014 הרווחתי 153 ש"ח מריבית על פקדונות וחסכונות, וניכו לי מס במקור של 38 ש"ח. היות וריבית היא לא הכנסה מעבודה, לא ניתן להחריג אותה מההכנסה הגולמית. אבל יהיה ניתן להזדכות על המס ששולם בישראל ממה שחייבים בארה"ב. מס עודף תוכלו להעביר עד עשר שנים קדימה לצורך הזדכות עתידית. עוד על זה כאשר נגיע לחלק הזיכויים בדוח.

שימו לב: אם החרגתם את הכנסתכם מעבודה וההכנסה הפסיבית היא פחות מהניכוי הסטנדרטי והפטורים האישיים, לא תהיו חייבים במס בארה"ב.

החלק השני אותו צריך לחפש נקרא: אישור ניכוי מס במקור דיבידנד וריבית מניירות ערך לשנת המס XXXX. חלק זה גם נקרא 867ג. הוא מחולק לחלק של דיבדידנים וחלק של ריבית, כאשר החלק של הריבית נראה כך:

bond_interest

ניתן לראות שסה"כ הרווחתי (850+171+631) = 1652 ש"ח מריבית על אג"ח בשנת 2014, וניכו לי מס במקור בסך 150 ש"ח על הכנסה זו.

ברוקר אמריקאי

אם אתם משקיעים אצל ברוקר אמריקאי וקיבלתם ריבית של מעל $10 באותה שנה, הברוקר מחוייב להפיק לכם טופס 1099INT ובו מצויין סכומי הריבית שקיבלתם.

1099-int

אתם צריכים לסכום את תיבה 1 (Interest Income) עם תיבה 3 (Interest on U.S. Savings Bonds and Treas. Obligations) ותיבה 10 (Market Discount). זהו הריבית שחייבת במס מבחינת ה-IRS. סכומים אלו הולכים לשורה 8a של טופס 1040 ול-Schedule B.

את הסכומים המופיעים בתיבה 8 (Tax-Exempt Interest) ובתיבה 9 (Specified private activity bond interest) של טופס 1099-INT יש לסכום ולרשום בשורה 8b של טופס 1040. אלו סכומים הפטורים ממס מבחינת ה-IRS.

הערה: את הסכום המופיע בתיבה 4 (Federal Income Tax Paid) מדווחים בהמשך טופס 1040 בחלק של תשלומי המס שכבר בוצעו. זהו מס שכבר שילמתם ל-IRS ונוכה במקור.
את הסכום המופיע בתיבה 2 (Early withdrawal Penalty) ניתן לקזז מההכנסה הגולמית במסגרת חלק ההתאמות של ההכנסה בדוח 1040 (מעבר מהכנסה גולמית להכנסה מתואמת AGI).
את הסכום המופיע בתיבה 6 (Foreign tax paid) יהיה ניתן להזדכות עליו מול ה-IRS כמס זר. עוד על זה כשנגיע לחלק הזיכויים של טופס 1040.

מילוי הדוחות – חלק 1 של Schedule B

את הריבית (החייבת במס) מכל בנק/ברוקר צריך למלא ברשומה נפרדת בשורה 1 של חלק 1 של  Schedule B. בשורה 2 סוכמים את כל הריביות שקיבלנו. שורה 3 לא רלוונטית עבור ישראלים (מקרה של שימוש באג"ח מדינה אמריקאי לצורך תשלום על לימודים גבוהים במוסד מוכר). בשורה 4 רושמים את ההפרש בין שורה 2 לשורה 3. מה שרשום בשורה 4 מעתיקים לשורה 8a של טופס 1040.

הנה דוגמא לחלק 1 של Schedule B:

sch-b-p1

דיבידנדים

לפני שאסביר כיצד למצוא את הערכים לדיווח, אציין שארה"ב ממסה דיבידנדים בשתי רבדים.

 1. דיבידנדים רגילים – כל הדיבידנדים שקיבלנו ממניות, ומתוכם יש:
 2. דיבידנדים מועדפים – דיבידנדים העונים על הדרישות הבאות:
  • משולמת על ידי חברה אמריקאית או חברה זרה מוכרת (חברות ישראליות הנסחרות בבורסה המקומית נחשבות לצורך העניין) – ניתן לראות רשימה של המדינות המוכרות בטבלה 1-3 בעמוד 21 כאן.
  • הדיבידנד לא נמצא ברשימת הדיבידנדים שאינם מאושרים (ניתן למצוא הסבר על זה בעמוד 21 של חוברת ההסברים על הכנסה מהשקעות – Publication 550). אך כל עוד הדיבידנד הוא של חברה הנסחרת בבורסה, היא לא תהיה ברשימה.
  • דיבידנד המשולם ממניה שהוחזקה יותר מ-60 ימים (לפחות 61) מתוך התקופה של 121 ימים שמתחילה 60 יום לפני יום ה-X של אותו דיבידנד. יום ה-X הוא היום בו אם החזקתם במניה תהיו זכאים לקבל את הדיבידנד (לא בהכרח יום תשלום הדיבידנד, לרוב יום ה-X הוא כמה ימים לפני יום התשלום).

אז למה יש שתי רבדים?

המס על דיבידנדים רגילים הוא לפי מדרגות המס הרגילות. אך לדיבידנדים מועדפים יש מדרגות מס נמוכות יותר. אם הדיבידנד נופל בשתי המדרגות התחתונות, תשלמו עליו 0% מס ל-IRS (לישראל זה עדיין 25% 😦 ). אם הדיבידנד נופל בשאר המדרגות מלבד האחרונה, תחויבו ב-15% מס ל-IRS (לישראל תצטרכו להשלים ל-25%). אם ההכנסה שלכם במדרגת המס האחרונה (שאפו 🙂 ), תחויבו ב-20% מס ל-IRS (ישראל לא יוותרו לכם גם עכשיו).

הרעיון, לפי דעתי, הוא כדי שמשקיעים לא יקנו מניות כמה ימים לפני יום ה-X ואז ימכרו אותם רגע אחרי שקיבלו את הדיבידנד ויהנו מ-0% מס. המטרה של ההפרדה היא לעודד החזקה ארוכת טווח של מניות.

בואו נעבור על כמה דוגמאות:

דוגמא 1. קניתם 5000 מניות של חברת XYZ ב-9 ליולי 2016. XYZ שילמו דיבידנד של 10 סנט על כל מניה. יום ה-X היה ה-16 ליולי 2016. התקופה של 121 יום הרלוונטית היא מה-17 למאי 2016 ועד ה-14 לספטמבר 2016. על מנת שהדיבידנדים יוגדרו כמועדפים עליכם להחזיק את המניה לפחות 60 יום בתוך תקופה זו (כלומר לפחות עד ה-6 לאוגוסט, 2016). אם תמכרו את המניה לפני ה-6 לאוגוסט, הדיבידנדים לא יוגדרו כמועדפים.

דוגמא 2. אותם נתונים כמו דוגמא 1, מלבד שיום הקניה היה ה-15 ליולי 2016 (יום לפני יום ה-X), ומכרתם ב-16 לספטמבר 2016. החזקתם את המניה 63 ימים, ולכן כל הדיבידנדים יוגדרו כמועדפים.

שימו לב: הדיבידנד לא יוגדר כמועדף גם אם את המניה הספציפית הזאת החזקתם בזמן הנדרש אבל מכרתם מניה זהה או דומה לה (למשל ETF מחברה אחרת שעוקב אחרי אותו מדד) בתוך התקופה. לא ניתן לשחק משחקי חשבונאות בקטע הזה.

ברוקר ישראלי

בטופס 867 בחלק 867ג שנקרא: אישור ניכוי מס במקור דיבידנד וריבית מניירות ערך לשנת המס XXXX, יש תת-חלק שנקרא: דיבידנד מניירות ערך.

867-div.jpg

ניתן לראות שהרווחתי 436 ש"ח מדיבידנדים ולא ניכו לי שום מס במקור (בישראל הבנקים עושים קיזוזי מס לפי רווחים/הפסדים שהיו באותה שנה).

על מנת לדעת אם דיבידנדים אלו מועדפים תצטרכו לבקש מהבנק/ברוקר פירוט יותר נרחב של התשלומים כדי לבדוק אם עמדתם בתקופת ההחזקה הנדרשת. עבור אנשים שרק קונים מניות ומחזיקים תקופה ארוכה, ההפרדה תהיה מאוד פשוטה והרוב המוחלט של הדיבידנדים יהיו מועדפים. לאנשים שסוחרים תדיר במניות, יהיה יותר קשה להפריד דיבידנדים מועדפים מכאלה שאינם מועדפים.

ברוקר אמריקאי

אם השקעתם דרך ברוקר אמריקאי וקיבלתם לפחות 10$ מדיבידנדים תקבלו טופס 1099DIV. יש לדווח על הדיבידנדים גם אם הסכום נמוך מ-10$ וגם אם לא קיבלתם את הטופס הנ"ל.

דוגמא לטופס 1099DIV:

1099div

בתיבה 1a של הטופס (Total ordinary dividends) מצוין כמות הדיבידנדים הכוללת שקיבלתם באותה שנה. בתיבה 1b של הטופס (Qualified dividends) מצוין כמה מתוך הסכום שמופיע בתיבה 1a הינם דיבידנדים מועדפים. שימו לב ש-1a מציין את כל הדיבידנדים שקיבלתם (כולל המועדפים).

מילוי הדוחות – חלק 2 של Schedule B

בחלק 2 של Schedule B ב-Line 5, ממלאים בשורה נפרדת כל בנק/ברוקר ממנו קיבלתם דיבידנדים ואת הסכום. לא להתבלבל מזה שכתוב Ordinary dividends, יש לכתוב את כל הדיבידנדים (כולל המועדפים).

בשורה 6 של Schedule B סוכמים את כל הסכומים שבקווים של שורה 5. את הסכום הכולל (שורה 6) מעתיקים לשורה 9a בטופס 1040. את הסכום של הדיבידנדים המועדפים רושמים בתוך שורה 9b של טופס 1040.

להלן דוגמא לחלק 2 של Schedule B:
schB-p2

והחלק המתאים מטופס 1040:

1040-int-div

כל הדיבידנדים היו מועדפים משום שעמדתי בתקופת ההחזקה הנדרשת, ומשום שחברות ישראליות עונות על הדרישות לחלוקת דיבידנדים מועדפים.

להלן טבלה של חישובי ההמרה שביצעתי משקלים לדולרים לפי תאריכי קבלת הדיבידנדים השונים (שימו לב שהמידע מתייחס לשנת 2014 ולא ל-2015):

תאריך דיבידנד-ש"ח שער המרה דיבידנד-$
10.3.2014 ₪106 3.473142 $30.52
2.6.2014 ₪106 3.472462 $30.53
4.9.2014 ₪106 3.603557 $29.42
2.12.2014 ₪106 3.977438 $26.65
סך הכל $117.11

מילוי הדוחות – חלק 3 של Schedule B

ברמת העיקרון את חלק 3 יש למלא אם הריבית ו/או הדיבידנדים היו יותר מ-$1500. אך בעלי חשבונות זרים (ואני מניח שלכל מי שעובד וחי בישראל יש חשבון זר מבחינת האמריקאים), חייבים למלא את חלק 3 גם אם לא הייתה להם הכנסה כלל מריבית ודיבידנדים באותה שנה. כלומר, בתור ישראלים, אנו מחוייבים לצרף את schedule B לדו"ח השנתי בכל מקרה (גם אם רק נמלא את החלק השלישי שלו).

שורה 7a. שאלה ראשונה: האם במהלך 2016 היה לכם אינטרס כלכלי או זכות חתימה בחשבון פיננסי (כגון: חשבון בנק, חשבון ניירות ערך או ברוקר) שנמצא במדינה זרה?

שאלה שנייה: אם עניתם "כן" על השאלה הראשונה, האם אתם מחויבים להגיש את טופס FinCEN Form 114 (הידוע גם כ-FBAR), על מנת לדווח על החשבונות הנ"ל?

שימו לב: צריך לסמן "כן" בשאלה השנייה של שורה 7a, רק אם אתם מחוייבים להגיש את דוח ה-FBAR השנתי (מעין הצהרת הון שנתית על חשבונות זרים). מתוכנן פוסט שלם שיגע ב-FBAR ובאופן מילויו, אךך לטובת מילוי הטופס הנוכחי, אציין שחייבים למלא FBAR אם מתישהו במהלך השנה היה לכם סכום כולל של מעל $10,000 בכל החשבונות הזרים שלכם (כולל בין היתר קרנות השתלמות ,פנסיה, ביטוחח מנהלים וקופות גמל). השנה תאריך הגשת ה-FBAR הוא עד ה-30 ליוני 2016 וניתן לעשות זאת בצורהה אלקטרונית.

שורה 7b. אם אתם מחויבים בהגשת ה-FBAR, מלאו במקום הריק את שם המדינה בה החשבונות נמצאים. במקרה שלנו זה יוצא ISRAEL. אם דרוש לכם עוד מקום (למשל כי יש לכם חשבונות ביותר מ-3/4 מדינות זרים), צרפו דף נוסף עם פירוט המדינות.

שורה 8. במהלך 2016, האם קיבלתם תשלום מחשבון נאמנות זרה, או שהייתם הבעלים, או שהעברתם כסף/נכסים לחשבון נאמנות זרה? אם כן, ייתכן ותיאלצו למלא טופס 3520.

אציין כאן, שדיני חשבונות נאמנות הם מסובכים ולא ידונו בבלוג זה. מי שחושב שעומד בתנאים של השאלה בשורה 8, שיפנה לרו"ח מוסמך שמטפל במיסים אמריקאיים ושמתמחה בחשבונות נאמנות.

schB-p3

סיכום

היום למדנו איך לדווח על הכנסה מ:

 1. ריבית
 2. דיבידנדים

כל הדיבידנדים נחשבים רגילים, אך אם הם עומדים בתקופת החזקה מסוימת (60 יום מתוך תקופה של 121 ימים שמתחילה 60 יום לפני תאריך ה-X של הדיבידנד), הם נחשבים בנוסף דיבדנדים מועדפים (ומקבלים חישוב מס מועדף בארה"ב).

ריבית ודיבידנדים שאינם מועדפים ממוסים כהכנסה רגילה. בנוסף לא ניתן להחריג אותם מההכנסה הגולמית משום שאינם עונים על ההגדרה של הכנסה מעבודה.

ריבית ודיבידנדים מדווחים בטופס מיוחד (Schedule B), כאשר בסוף הטופס יש כמה שאלות לגבי חשבונות זרים שיש ברשותנו.

את הערכים מ-Schedule B מעתיקים לשורות 8 ו-9 בטופס הראשי (1040).

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.אזהרה: אני איני רואה חשבון אמריקאי וגם לא רואה חשבון ישראלי. אני גם לא יועץ מס באף אחת מהמדינות הנ"ל (גם לא באף מדינה אחרת). את כל המידע שאני מספק כאן אני למדתי בעצמי תוך התייעצות חד פעמית עם רואה חשבון ועם אנשים אחרים המגישים בעצמם.. חוק המס האמריקאי הוא חוק סבוך נורא, והמצבים שאתאר כאן הם יחסית פשוטים – הכנסה כשכיר, רווח הון על מניות, דיבידנדים, ריבית מהבנק/אג"ח, הכנסה משכירות (שלא כחלק מעסק). אם אתם בעלי עסק/עצמאים, אתם יכולים להשליך חלק מהדברים שיכתבו כאן על המצב שלכם, אך כרגע לא אעסוק בדיווח עבור בעלי עסקים. מילוי הדוחות דורש ידע שתוכלו לקבלו כאן בחינם, אך השימוש בו הוא על אחריותכם בלבד. באופן כללי, לא מומלץ להסתמך על בלוגים רנדומליים ברשת.

14 מחשבות על “סדרת מס ארה"ב (2016) – חלק 4 – ריבית ודיבידנדים

 1. היי אני עוקב אחרי הפוסטים שלך בנסיון למלא את הטפסים וקודם כל כמובן תודה! תהיתי אולי תדע. אני מושקע דרך בנק הפועלים בתעודות סל אמריקאיות ותעודות סל ישראליות שמושקעות בארה"ב. הוצאתי טופס 867 וקיבלתי טופס 1099. האם הטופס 867 כולל את הנתונים שמופיעים בתוך ה-1099 או שיש צורך לחבר ביניהם?

  תודה

  אהבתי

  1. שלום

   כנראה התכוונת לקרנות סל אמריקאיות (ETF). אני לא יודע אם טופס 867 כולל את מה שרשום בטופס 1099 או לא. אני מניח שאתה יכול לבקש רישום של כל הדיבידנדים שהתקבלו במהלך השנה מהבנק, או פשוט לשאול את הבנק.
   האמת שלא ידעתי שהבנקים בישראל מפיקים טופס 1099.

   אני הייתי שם לב לגבי תעודות הסל הישראליות. יש סיכוי סביר שהם מוגדרות כ-PFIC.
   נייר עמדה של ה-IRS מ-2008, מגדיר אותם כחוב לכל דבר (בדומה לאג"ח).
   מצד שני דוני מהאתר Investing By Acccident מסביר שבעקבות השינוי הרגולטורי בישראל המחייב את מנפיקי תעודות הסל להחזיק בנכסים בנאמנות עבור המשקיעים למקרה של חדלות פרעון, אז שתעודת סל היא מאוד דומה לקרן נאמנות ולכן נחשבת PFIC (לדעתו). אתה יכול לקרוא עוד על זה כאן.

   אהבתי

 2. שלום,

  אם בטופס 867 (בחלק של אישור ניכוי מס במקור ליחיד מריבית ) בנוסף לרווח מריבית יש לי גם הפסדים ברי קיזוז הגבוהים יותר מהרווחים (לכן גם לא שימלתי מס), מה צריך לרשום בחלק הראשון של טופס Schedule B?

  תודה רבה
  גיא

  אהבתי

  1. הפסדי הון ממלאים בטופס 8949 ומעבירים ל-Schedule D. ראה הסבר כאן: https://fintranslator.com/2017/01/23/us-tax-series-2016-capital-gains/

   בכל מקרה, תזכור שזה לא חישוב פשוט וייתכן ולמרות שבשקלים יצא לך הפסד, בדולרים עשוי לצאת לך רווח. יש לחשב את ערך הקנייה בדולרים לפי שער המרה של יום הקנייה ואת ערך המכירה בדולרים לפי שער הקנייה של יום ההמרה.

   אהבתי

 3. היי,
  הפוסטים שלך נפלאים!
  ידוע לך לאיזה קטגוריית דיווח נכנסות הפוליסות חיסכון של חברות הביטוח- שהן פוליסות משתתפות רווחים?

  אהבתי

  1. תודה רבה וברוכה הבאה לבלוג!

   אין הרבה הבדלים אבל רק שתדעי שכבר יצא הפוסט המקביל לשנת המס 2017 לגבי ריבית ודיבידנדים.

   לצערי פוליסות חיסכון כמעט בוודאות יסווגו כ-PFIC שיש להם השלכות מס הרסניות, כלומר כמעט בוודאות תהיה חבות מס נוספת לארה"ב מעל מה שתשלמי לישראל (ולעתים לא מעט בתלות במספר השנים שאת מחזיקה והרווח הצבור לך).
   את יכולה לקרוא עוד על המוצרים הללו כאן.

   עצות פרקטיות:
   1) אם את עדיין בשנה הראשונה להחזקת הפוליסה אז עדיף למכור, כי בשנה הראשונה אין ריבית וכנראה שגם לא יגרום לתוספת מס.
   2) אם את כבר מחזיקה בפוליסה והתחלפה שנת המס (למשל אם רכשת אותו ב-2017) – צריך לחשב אם את ברווח או בהפסד על הפוליסה בדולרים.
   3) אם את ברווח (דולרי) אפשר לחשב כמה ריבית ומס זה יוצא ולראות אם שווה למכור כיום, או לחכות שהדולר יתחזק ואז הרווח יהיה קטן יותר ואפילו יתאפס/יתהפך להפסד.
   4) אם את בהפסד (דולרי) – שוב המלצתי היא למכור ולרכוש לצרכי השקעה רק קרנות אמריקאיים.

   אם את רוצה עזרה בחישובים, אשמח לעזור.

   מאוד ייתכן שתקבלי חוות דעת אחרת ממומחי מס למיניהם. אני הסברתי כאן את הבנתי של החוק וההמלצות שלי היו בהתאם.

   אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s