סדרת מס ארה"ב – חלק 4 – ריבית ודיבידנדים

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

עד עתה עסקנו בהכנסה רגילה מעבודה. חלקכם (בחכמה רבה) חוסכים ואף משקיעים כספים, אם זה במניות, פקדונות, אג"ח או הלוואות עמית לעמית. כחלק בלתי נפרד מההשקעה, אתם מקבלים באופן רציף תשלומים, שיכולים להיות בצורה של דיבידנד ממניות או ריבית. פוסט זה ידון במיסוי ובדיווח של תשלומים אלו ל-IRS. השורות הרלוונטיות למילוי בטופס 1040 הם 8-9. בנוסף, יש לצרף נספח הנקרא Schedule B המפרט כמה דיבידנדים וריבית קיבלנו מכל מקור בנפרד.

lines8_9
שורות 8-9 בטופס 1040

בישראל כל בנק או ברוקר מפיק דוח מס שנתי שמספרו 867. בדוח זה יסכמו עבורכם את הריבית והדיבידנדים (ומכירת מניות) שצברתם במהלך השנה. ערכים אלו ניתן להמיר לדולרים באמצעות שער ההמרה הממוצע לשנת המס. מי שרוצה לדייק יותר, יעקוב אחרי קבלת התשלומים ויחשב בדולרים לפי שער ההמרה ביום קבלת התשלום. עבור סכומים קטנים, ההבדל בצורת החישוב יהיה זניח. מי שמקבל סכומים משמעותיים (אלפי דולרים), ההבדל יכול להיות משמעותי ואם יחליטו לעשות לכם ביקורת ייתכן ויבקשו כי תחשבו מחדש (גילוי נאות: לא עברתי ביקורת עדיין).

ריבית

ברוקר ישראלי

בטופס 867 יש לחפש שתי חלקים. הראשון נקרא: אישור ניכוי מס במקור ליחיד מריבית (1) ורווחים אחרים מפקדונות וחסכונות לשנת המס XXXX. חלק זה נראה כך:

CD_interest

ניתן לראות שבשנת 2014 הרווחתי 153 ש"ח מריבית על פקדונות וחסכונות, וניכו לי מס במקור של 38 ש"ח. היות וריבית היא לא הכנסה מעבודה, לא ניתן להחריג אותה מההכנסה הגולמית. אבל יהיה ניתן להזדכות על המס ששולם בישראל ממה שחייבים בארה"ב. מס עודף תוכלו להעביר עד עשר שנים קדימה לצורך הזדכות עתידית. עוד על זה כאשר נגיע לחלק הזיכויים בדוח.

שימו לב: אם החרגתם את הכנסתכם מעבודה וההכנסה הפסיבית היא פחות מהניכוי הסטנדרטי והפטורים האישיים, לא תהיו חייבים מס בארה"ב.

החלק השני אותו צריך לחפש נקרא: אישור ניכוי מס במקור דיבידנד וריבית מניירות ערך לשנת המס XXXX. חלק זה גם נקרא 867ג. הוא מחולק לחלק של דיבדידנים וחלק של ריבית, כאשר החלק של הריבית נראה כך:

bond_interest

ניתן לראות שסה"כ הרווחתי 1652 ש"ח מריבית על אג"ח בשנת 2014, וניכו לי מס במקור בסך 150 ש"ח על הכנסה זו.

ברוקר אמריקאי

אם אתם משקיעים אצל ברוקר אמריקאי וקיבלתם ריבית של מעל $10 באותה שנה, הברוקר מחוייב להפיק לכם טופס 1099INT ובו מצויין סכומי הריבית שקיבלתם.

1099-int

אתם צריכים לסכום את תיבה 1 (Interest Income) עם תיבה 3 (Interest on U.S. Savings Bonds and Treas. Obligations) ותיבה 10 (Market Discount). זהו הריבית שחייבת במס מבחינת ה-IRS. סכומים אלו הולכים לשורה 8a של טופס 1040.

את הסכומים המופיעים בתיבה 8 (Tax-Exempt Interest) ובתיבה 9 (Specified private activity bond interest) יש לסכום ולרשום בשורה 8b של טופס 1040. אלו סכומים הפטורים ממס מבחינת ה-IRS.

הערה: את הסכום המופיע בתיבה 4 (Federal Income Tax Paid) מדווחים בהמשך טופס 1040 בחלק של תשלומי המס שכבר בוצעו. זהו מס שכבר שילמתם ל-IRS ונוכה במקור.
את הסכום המופיע בתיבה 2 (Early withdrawal Penalty) ניתן לקזז מההכנסה הגולמית במסגרת חלק ההתאמות של ההכנסה בדוח 1040 (מעבר מהכנסה גולמית להכנסה מתואמת AGI).
את הסכום המופיע בתיבה 6 (Foreign tax paid) יהיה ניתן להזדכות עליו מול ה-IRS כמס זר. עוד על זה כשנגיע לחלק הזיכויים של טופס 1040.

מילוי הדוחות – חלק 1 של Schedule B

את הריבית (החייבת במס) מכל בנק/ברוקר צריך למלא ברשומה נפרדת בשורה 1 של חלק 1 של  Schedule B. בשורה 2 סוכמים את כל הריביות שקיבלנו. שורה 3 לא רלוונטית עבור ישראלים (מקרה של שימוש באג"ח מדינה אמריקאי לצורך תשלום על לימודים גבוהים במוסד מוכר). בשורה 4 רושמים את ההפרש בין שורה 2 לשורה 3. מה שרשום בשורה 4 מעתיקים לשורה 8a של טופס 1040.

הנה דוגמא לחלק 1 של Schedule B:

sb-int

דיבידנדים

לפני שאסביר כיצד למצוא את הערכים לדיווח, אציין שארה"ב ממסה דיבידנדים בשתי רבדים.

 1. דיבידנדים רגילים – כל הדיבידנדים שקיבלנו ממניות, מתוכם יש:
 2. דיבידנדים מועדפים – דיבידנדים העונים על הדרישות הבאות:
  • משולמת על ידי חברה אמריקאית או חברה זרה מוכרת (חברות ישראליות נחשבות לצורך העניין) – ניתן לראות רשימה של המדינות המוכרות בטבלה 1-3 בעמוד 21 כאן.
  • הידיבידנד לא נמצא ברשימת הדיבידנדים שאינם מאושרים (ניתן למצוא הסבר על זה בעמוד 21 של חוברת ההסברים על הכנסה מהשקעות – Publication 550). אך כל עוד הדיבידנד הוא של חברה הנסחרת בבורסה, היא לא תהיה ברשימה.
  • דיבידנד המשולם ממניה שהוחזקה יותר מ-60 ימים (לפחות 61) מתוך התקופה של 121 ימים שמתחילה 60 יום לפני יום ה-X של אותו דיבידנד. יום ה-X הוא היום בו אם החזקתם במניה תהיו זכאים לקבל את הדיבידנד (לא בהכרח יום תשלום הדיבידנד, לרוב יום ה-X הוא כמה ימים לפני יום התשלום).

אז למה יש שתי רבדים?

המס על דיבידנדים רגילים הוא לפי מדרגות המס הרגילות. אך לדיבידנדים מועדפים יש מדרגות מס נמוכות יותר. אם הדיבידנד נופל בשתי המדרגות התחתונות, תשלמו עליו 0% מס ל-IRS (לישראל זה עדיין 25% 😦 ). אם הדיבידנד נופל בשאר המדרגות מלבד האחרונה, תחויבו ב-15% מס ל-IRS (לישראל תצטרכו להשלים ל-25%). אם ההכנסה שלכם במדרגת המס האחרונה (שאפו 🙂 ), תחויבו ב-20% מס ל-IRS (ישראל לא יוותרו לכם גם עכשיו).

הרעיון, לפי דעתי, הוא כדי שמשקיעים לא יקנו מניות כמה ימים לפני יום ה-X ואז ימכרו אותם רגע אחרי שקיבלו את הדיבידנד ויהנו מ-0% מס. המטרה של ההפרדה היא לעודד החזקה ארוכת טווח של מניות.

בואו נעבור על כמה דוגמאות:

דוגמא 1. קניתם 5000 מניות של חברת XYZ ב-9 ליולי 2015. XYZ שילמו דיבידנד של 10 סנט על כל מניה. יום ה-X היה ה-16 ליולי 2015. התקופה של 121 יום הרלוונטית היא מה-17 למאי 2015 ועד ה-14 לספטמבר 2015. על מנת שהדיבידנדים יוגדרו כמועדפים עליכם להחזיק את המניה לפחות 60 יום בתוך תקופה זו (כלומר לפחות עד ה-6 לאוגוסט, 2015). אם תמכרו את המניה לפני ה-6 לאוגוסט, הדיבידנדים לא יוגדרו כמועדפים.

דוגמא 2. אותם נתונים כמו דוגמא 1, מלבד שיום הקניה היה ה-15 ליולי 2015 (יום לפני יום ה-X), ומכרתם ב-16 לספטמבר 2015. החזקתם את המניה 63 ימים, ולכן כל הדיבידנדים יוגדרו כמועדפים.

שימו לב: הדיבידנד לא יוגדר כמועדף גם אם את המניה הספציפית הזאת החזקתם בזמן הנדרש אבל מכרתם מניה זהה או דומה לה (למשל ETF מחברה אחרת שעוקב אחרי אותו מדד) בתוך התקופה. לא ניתן לשחק משחקי חשבונאות בקטע הזה.

ברוקר ישראלי

בטופס 867 בחלק 867ג שנקרא: אישור ניכוי מס במקור דיבידנד וריבית מניירות ערך לשנת המס XXXX, יש תת-חלק שנקרא: דיבידנד מניירות ערך.

867-div.jpg

ניתן לראות שהרווחתי 436 ש"ח מדיבידנדים ולא ניכו לי שום מס במקור (בישראל הבנקים עושים קיזוזי מס לפי רווחים/הפסדים שהיו באותה שנה).

על מנת לדעת אם דיבידנדים אלו מועדפים תצטרכו לבקש מהבנק/ברוקר פירוט יותר נרחב של התשלומים כדי לבדוק אם עמדתם בתקופת ההחזקה הנדרשת. עבור אנשים שרק קונים מניות ומחזיקים תקופה ארוכה, ההפרדה תהיה מאוד פשוטה והרוב המוחלט של הדיבידנדים יהיו מועדפים. לאנשים שסוחרים תדיר במניות, יהיה יותר קשה להפריד דיבידנדים מועדפים מכאלה שאינם מועדפים.

ברוקר אמריקאי

אם השקעתם דרך ברוקר אמריקאי וקיבלתם לפחות 10$ מדיבידנדים תקבלו טופס 1099DIV. יש לדווח על הדיבידנדים גם אם הסכום נמוך מ-10$ וגם אם לא קיבלתם את הטופס הנ"ל.

דוגמא לטופס 1099DIV:

1099div

בתיבה 1a של הטופס (Total ordinary dividends) מצוין כמות הדיבידנדים הכוללת שקיבלתם באותה שנה. בתיבה 1b של הטופס (Qualified dividends) מצוין כמה מתוך הסכום שמופיע בתיבה 1a הם דיבידנדים מועדפים. שימו לב ש-1a מציין את כל הדיבידנדים שקיבלתם (כולל המועדפים).

מילוי הדוחות – חלק 2 של Schedule B

בחלק 2 של Schedule B ב-Line 5, ממלאים בשורה נפרדת כל בנק/ברוקר ממנו קיבלתם דיבידנדים ואת הסכום. לא להתבלבל מזה שכתוב Ordinary dividends, יש לכתוב את כל הדיבידנדים (כולל המועדפים).

בשורה 6 של Schedule B סוכמים את כל הסכומים שבקווים של שורה 5. את הסכום הכולל (שורה 6) מעתיקים לשורה 9a בטופס 1040. את הסכום של הדיבידנדים המועדפים רושמים בתוך שורה 9b של טופס 1040.

להלן דוגמא לחלק 2 של Schedule B:
schB-p2

והחלק המתאים מטופס 1040:

1040-int-div

כל הדיבידנדים היו מועדפים משום שעמדתי בתקופת ההחזקה הנדרשת, ומשום שחברות ישראליות עונות על הדרישות לנתינת דיבידנדים מועדפים.

להלן טבלה של חישובי ההמרה שביצעתי משקלים לדולרים לפי תאריכי קבלת הדיבידנדים השונים (שימו לב שהמידע מתייחס לשנת 2014 ולא ל-2015):

תאריך דיבידנד-ש"ח שער המרה דיבידנד-$
10.3.2014 ₪106 3.473142 $30.52
2.6.2014 ₪106 3.472462 $30.53
4.9.2014 ₪106 3.603557 $29.42
2.12.2014 ₪106 3.977438 $26.65
סך הכל $117.11

מילוי הדוחות – חלק 3 של Schedule B

ברמת העיקרון את חלק 3 יש למלא אם הריבית ו/או הדיבידנדים היו יותר מ-$1500. אך בעלי חשבונות זרים (ואני מניח שלכל מי שעובד וחי בישראל יש חשבון זר מבחינת האמריקאים), חייבים למלא את חלק 3 גם אם לא הייתה להם הכנסה כלל מריבית ודיבידנדים באותה שנה.

שורה 7a. שאלה ראשונה: האם במהלך 2015 היה לכם אינטרס כלכלי או זכות חתימה בחשבון פיננסי (כגון: חשבון בנק, חשבון ניירות ערך או ברוקר) שנמצא במדינה זרה?

שאלה שנייה: אם עניתם "כן" על השאלה הראשונה, האם אתם מחויבים להגיש את טופס FinCEN Form 114 (הידוע גם כ-FBAR), על מנת לדווח על החשבונות הנ"ל?

שימו לב: צריך לסמן "כן" בשאלה השנייה של שורה 7a, רק אם אתם מחוייבים להגיש את דוח ה-FBAR השנתי (מעין הצהרת הון שנתית על חשבונות זרים). מתוכנן פוסט שלם שיגע ב-FBAR ובאופן מילויו, אך לטובת מילוי הטופס הנוכחי, אציין שחייבים למלא FBAR אם מתישהו במהלך השנה היה לכם סכום כולל של מעל $10,000 בכל החשבונות הזרים שלכם (כולל בין היתר קרנות השתלמות ,פנסיה, ביטוח מנהלים וקופות גמל). השנה תאריך הגשת ה-FBAR הוא עד ה-30 ליוני 2016 וניתן לעשות זאת בצורה אלקטרונית.

שורה 7b. אם אתם מחויבים בהגשת ה-FBAR, מלאו במקום הריק את שם המדינה בה החשבונות נמצאים. במקרה שלנו זה יוצא ISRAEL. אם דרוש לכם עוד מקום (למשל כי יש לכם חשבונות ביותר מ-3/4 מדינות זרים), צרפו דף נוסף עם פירוט המדינות.

שורה 8. במהלך 2015, האם קיבלתם תשלום מחשבון נאמנות זרה, או שהייתם הבעלים, או שהעברתם כסף/נכסים לחשבון נאמנות זרה? אם כן, ייתכן ותיאלצו למלא טופס 3520.

אציין כאן, שדיני חשבונות נאמנות הם מסובכים ולא ידונו בבלוג זה. מי שחושב שעומד בתנאים של השאלה בשורה 8, שיפנה לרו"ח מוסמך שמטפל במיסים אמריקאיים ושמתמחה בחשבונות נאמנות.

schB-p3

סיכום

היום למדנו איך לדווח על הכנסה מ:

 1. ריבית
 2. דיבידנדים

כל הדיבידנדים נחשבים רגילים, אך אם הם עומדים בתקופת החזקה מסוימת (60 יום מתוך תקופה של 121 ימים שמתחילה 60 יום לפני תאריך ה-X של הדיבידנד), הם נחשבים דיבדנדים מועדפים (ומקבלים חישוב מס מועדף בארה"ב).

ריבית ודיבידנדים שאינם מועדפים ממוסים כהכנסה רגילה. בנוסף לא ניתן להחריג אותם מההכנסה הגולמית משום שאינם עונים על ההגדרה של הכנסה מעבודה.

ריבית ודיבידנדים מדווחים בטופס מיוחד (Schedule B), כאשר בסוף הטופס יש כמה שאלות לגבי חשבונות זרים שיש ברשותנו.

את הערכים מ-Schedule B מעתיקים לשורות 8 ו-9 בטופס הראשי (1040).

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.אזהרה: אני איני רואה חשבון אמריקאי וגם לא רואה חשבון ישראלי. אני גם לא יועץ מס באף אחת מהמדינות הנ"ל (גם לא באף מדינה אחרת). את כל המידע שאני מספק כאן אני למדתי בעצמי תוך התייעצות חד פעמית עם רואה חשבון ועם אנשים אחרים המגישים בעצמם. חוק המס האמריקאי הוא חוק סבוך נורא, והמצבים שאתאר כאן הם יחסית פשוטים – הכנסה כשכיר, רווח הון על מניות, דיבידנדים, ריבית מהבנק/אג"ח, הכנסה משכירות (שלא כחלק מעסק). אם אתם בעלי עסק/עצמאים, אתם יכולים להשליך חלק מהדברים שיכתבו כאן על המצב שלכם, אך כרגע לא אעסוק בדיווח עבור בעלי עסקים. מילוי הדוחות דורש ידע שתוכלו לקבלו כאן בחינם, אך השימוש בו הוא על אחריותכם בלבד. באופן כללי, לא מומלץ להסתמך על בלוגים רנדומליים ברשת.

14 מחשבות על “סדרת מס ארה"ב – חלק 4 – ריבית ודיבידנדים

 1. שלום, ברשותי חיסכון בארה"ב שעליו עשיתי פחות מ-10 דולר ריבית במהלך שנת 2015. כלומר, לא הונפק לי טופס 1099, כיצד עלי לפעול? תודה.

  אהבתי

    1. נכון. טופס 1099 מסופק על ידי הברוקר/בנק במידה והיו רווחים של מעל $10, ולא ממולא על ידי הלקוח.
     בכל מקרה לא מצרפים את הטופס לדוח השנתי כי ה-IRS פשוט מקבל העתק גם מהבנק.

     אהבתי

 2. היי המתורגמן האם חישוב הריבית נעשה רק על ידי טופס 867. ? גיליתי שהיה לי פיקדון מ2012-2016, חשבתי לדווח על 2016 כביכול את ההפרש בין מה שהופקד בהתחלה למה שהופרש בעת פקיעת הפיקדון הסופי ב2016 .זה נכון?
  2. ואם לא כך הדבר…עלי לחזור אחורה ולתקן את כל הדוחות שהוגשו בין 2012-2014?
  3. אם אני לא חייבת מס על ריבית זו, האם אפשר
  לוותר על גילוי מרצון ולעשות תהליך FBAR delinquent ?

  אהבתי

  1. ממה שרשמת לא היית צריכה בכלל להגיש דוח ב-2016 בגלל מיעוט הכנסות.
   במקרה כזה, אין צורך להגיש דוח רק בגלל הריבית. לכן כל הדיון על Streamlined לא רלוונטי.

   אהבתי

 3. היי המתורגמן, תודה על המענה.
  חוששת שלא הסברתי את עצמי נכון.
  אני הגשתי דוחות על 2019 כרגע באיחור ואני רוצה להשלים שנים אחורה.
  2012-2014 הגיש עבורי רו״ח שלא כלל את הריבית וחלק מההכנסות כי לא הייתי מודעת כלל למה צריך להגיש.
  2016 -2015 אין צורך לדווח דוח שנתי
  2017-21018 צריכה לדווח דוח שנתי.

  כלומר בדיעבד כשאני רוצה לדווח על 2017, ישנו בטופס 867 פיקדון מזערי של כמה שקלים שהשתחררו
  וב2016 השתחרר לי פיקדון של באזור ה800..אך התפרש מ2012.

  השאלה שלי:
  1. האם לחזור כל השנים אחורה ולתקן?
  2. ולגביי 2017,2018…הפיקדון הקטנטן של 2017 יצריך ממני streamline procedure?
  או שאם אני חייבת מס עליו רק דיווח אפשר לוותר על ההליך ולעשות delinquent FBAR?
  3. וסתם בשביל לסדר לי את הראש ברשותך, האם אפשר לדווח על ריבית כשהיא משתחחרת ? כלומר באותו אופן של משיכת פיקדון, סכום בשנה שהשתחחרה ולהחסיר את סכום הקרן ההתחלתית.

  תודה !

  אהבתי

  1. לא בטוח ש-Streamlined בכלל מתאים למצב של הפסקת הגשות ואז חזרה. לא ניתן (או לכל הפחות קשה) לטעון שלא ידעת על חובת ההגשה, ושאת עושה עכשיו יישור קו.

   לגבי השאלות:
   1. לא צריך לתקן יותר מ-3 שנים אחורה (כלומר מ-2017), אלא אם כן הריביות היו יותר מ-25% מההכנסה, ואז כן כדאי לחזור 6 שנים אחורה (כלומר מ-2014).
   2. זה לא עניין של יצריך, אלא אם את יכולה. חד משמעית מומלץ לעשות Streamlined כשהיו הכנסות פאסיביות מחשבון זר ולא הוגש FBAR על אותה שנה בזמן.
   מה שהייתי עושה זה מגיש Streamlined ומסביר להם שבעקבות השנים 2015-2016 שלא היית מחויבת בדוח, כל העיסוקים הנוספים שלך והחיים עצמם גרמו לך לפספס (לא לכתוב משהו מזלזל כמו "לשכוח") את ההגשות.
   אבל לגמרי הייתי מחפש כאן ייעוץ נוסף, כי המקרה פה סופר טריקי.
   3. לא הבנתי את השאלה כל כך. על איזה סוג נכס מדובר כאן? בגדול צריך לדווח על הריבית בשנה בה היא שולמה, ללא קשר אם היא נצברת לתוכנית החיסכון או מגיעה לך לעו"ש, אבל הרוב מדווחים פשוט לפי הדיווחים ב-867 כי זה מה שיבדקו בביקורת פוטטנציאלית (כלומר, כן לפי איך שהצעת, ערך הפקדון שהשתחרר פחות הערך שהופקד).

   אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s