מס ארה"ב: זיכוי מס זר

2017

סדרת מס ארה”ב (2017) – חלק 10a – זיכוי מס זר

סדרת מס ארה”ב (2017) – חלק 10b – זיכוי מס זר

סדרת מס ארה”ב (2017) – חלק 10c – זיכוי מס זר

סדרת מס ארה”ב (2017) – חלק 10d – זיכוי מס זר – התאמות להכנסה פסיבית

סדרת מס ארה”ב (2017) – חלק 10e – זיכוי מס זר – העברת עודף זיכוי לשנים אחרות

2016

סדרת מס ארה”ב (2016) – חלק 10a – זיכוי מס זר

סדרת מס ארה”ב (2016) – חלק 10b – זיכוי מס זר

סדרת מס ארה”ב (2016) – חלק 10c – זיכוי מס זר

סדרת מס ארה”ב (2016) – חלק 10d – זיכוי מס זר – התאמות להכנסה פסיבית

סדרת מס ארה”ב – חלק 10e – זיכוי מס זר – העברת עודף זיכוי לשנים אחרות

היות ומי שדורש זיכוי מס זר חייב לחשב גם את המס האלטרנטיבי (ואת זיכוי המס הזר האלטרנטיבי) רצוי לקרוא גם את הפוסט הרלוונטי:

סדרת מס ארה”ב (2016) – חלק 9b – חישוב מס מינימאלי אלטרנטיבי

2015

סדרת מס ארה"ב – חלק 10a – זיכוי מס זר

סדרת מס ארה"ב – חלק 10b – זיכוי מס זר

סדרת מס ארה"ב – חלק 10c – זיכוי מס זר (פוסט 3)

סדרת מס ארה"ב – חלק 10d – זיכוי מס זר – התאמות להכנסה פסיבית

סדרת מס ארה"ב – חלק 10e – זיכוי מס זר – העברת עודף זיכוי לשנים אחרות

היות ומי שדורש זיכוי מס זר חייב לחשב גם את המס האלטרנטיבי (ואת זיכוי המס הזר האלטרנטיבי) רצוי לקרוא גם את הפוסט הרלוונטי:

סדרת מס ארה"ב – חלק 9b – חישוב מס מינימאלי אלטרנטיבי

מודעות פרסומת