סדרת מס ארה”ב (2020) – חלק 10b – זיכוי מס זר

blog_subscription_form]

מומלץ (וחובה) לקרוא את החלק הראשון הנוגע לזיכוי מס זר, לפני שקוראים את הפוסט הזה. בחלק הראשון דיברנו על מסים שניתן לקבל עליהם זיכוי מס זר. בחלק זה נדבר על מסים שלא ניתן לקבל עבורם זיכוי מס זר.

פוסט זה נוגע לשנת המס 2020, שצריך לדווח בגינו עד יוני 2021 (+הארכה למי שביקש). אם ברצונכם לראות את הפוסט הנוגע לשנת המס 2019, תיגשו לכאן.

אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.

מסים שלא ניתן לקבל עליהם זיכוי

חלק זה יעסוק במסים עליהם לא ניתן לקבל זיכוי. אלו הם:

 • אם יש לכם הכנסה שהוחרגה – ישנו חישוב שמקזז את כמות המסים המותרים
 • מסים על הכנסה ממינרלים זרים
 • מסים שנובעים מהחרמות בינלאומיות (שמעתם BDS?)
 • חלק מהמסים ששולמו על הכנסות מגז ודלק
 • מסים של אמריקאים השולטים בחברה זרה, במידה ולא דיווחו את כל הטפסים הנדרשים לגבי החברה הזרה
 • מסים הקשורים לאירוע פיצול מס

אתעכב כאן רק על הנושא הראשון.

מסים ששולמו על הכנסה שהוחרגה

לא ניתן לקחת זיכוי מס זר ששולם או נצבר על הכנסה שהוחרגה מההכנסה הגולמית.

יש להקטין את כמות המסים לצורך הזיכוי בכמות המס ששולם על הכנסה שהוחרגה.

במידה וכל ההכנסה הוחרגה. אם כל הכנסתכם הוחרגה, לא תוכלו לקבל זיכוי מס זר על מסים ששילמתם על הכנסה זו.

חלק מההכנסה הוחרגה. דוגמא אפשרית: מדווחים על הכנסה של אחד מבני הזוג ומחריגים את ההכנסה של השני. יש להקטין את כמות המס הזמינה לצורך הזיכוי על ידי הכפלת סך המסים ששולמו בשבר שתכף אסביר איך לחשב אותו. דוגמא נוספת: יש לכם הכנסות נוספות, מלבד ההכנסה משכר שהחרגתם.

המונה של השבר הוא סך ההכנסה שהוחרגה (פחות הוצאות מאושרות, אם יש, הקשורות ישירות להכנסה זו).

המכנה של השבר הוא סך ההכנסה הזרה שלכם (פחות הוצאות מאושרות, אם יש, הקשורות ישירות להכנסה זו).

דוגמא: אתם אזרחים אמריקאיים הגרים בישראל וטופס 106 בשנה החולפת מראה את הערכים הבאים (הומרו כבר לדולרים):

הכנסה זרה – $125,000

מסים ששולמו לישראל – $30,857

הכנסה שהוחרגה בטופס 2555 – $107,600 (המקסימום האפשרי ל-2020)

בגלל שהחרגתם חלק מההכנסה לא תוכלו לקחת את כל המס הזר כזיכוי. בואו נמצא את השבר: 107,600/125,000 את הערך הזה נכפיל בסך המסים ששולמו ($30,857). נקבל שיוצא: $26,562. זהו הסכום שלא ניתן לקחת כזיכוי. כלומר ניתן לקחת רק את היתרה: $4,295 כזיכוי מס זר. (כבדרך אגב, בגלל שיטת החישוב הזאת, לא משתלם בד"כ להחריג שכר לתושב ישראל שיש לו משכורת מעל $107,600 בשנת 2020 – עדיף לקחת את כל ה-$30,857 כזיכוי ולהעביר יתרה עודפת לשנים הבאות). כמובן שרצוי לבחון כל אדם בפני עצמו והנתונים האישיים שלו.

במרבית המקרים חבות המס בישראל תעלה על חבות המס בארה”ב במשכורות יותר גבוהות. לרווק עד 12,603 ש”ח לחודש, יוצא הפרש קל למס האמריקאי דווקא. החל מ-12,603 ש”ח לחודש המס הישראלי עובר את האמריקאי וההפרש גדל ככל שמרוויחים יותר (אני מניח כאן שלא לוקחים את תשלומי ביטוח לאומי כמס זר מכיוון שזהו עדיין נושא שנוי במחלוקת). לזוגות החישוב יותר מסובך כי הוא תלוי בסך ההכנסות ובסך המסים ששולמו (חישוב המס בישראל הוא נפרד לבני זוג ובארה”ב החישוב הוא לרוב מאוחד).

במצב שבו המס הישראלי עולה על המס האמריקאי, אני ממליץ לא להחריג את השכר בכלל ולקחת את כל המס כזיכוי כדי להעביר חלק ממנו לשנים הבאות. במקרה ההפוך, מומלץ להחריג את כל השכר כדי לא להיות בחבות מס ל-IRS. עם זאת, יש לעשות תכנון קדימה ולא לחשוב רק על השנה הספציפית כי מהרגע שלא החרגתם שכר בשנה מסוימת, לא ניתן להחריג שכר במשך 5 שנים. כמו כן, יש להתחשב בהכנסות נוספות כמו רווחי הון.

חישוב הזיכוי

כפי שכבר נאמר, ניתן לקחת זיכוי על מסים זרים ששילמתם. בנוסף, ישנו הגבלה על הזיכוי בשנה מסוימת. מחשבים את הזיכוי ואת ההגבלה בטופס 1116. הזיכוי הוא הנמוך בין סך המסים ששילמתם להגבלה השנתית שנלמד לחשב תכף.

אם יש לכם מסים זרים שלא יכולתם לנצל בגלל ההגבלה השנתית, תוכלו להעביר אותם ולנצל אותם עד שנה אחת אחורה ועד 10 שנים קדימה בכפוף להנחיות שיפורטו בהמשך הסדרה על זיכוי מס זר (תיאלצו לחכות עד חלק 5 של הסדרה 😦 ).

החרגה מההגבלה השנתית. לא תהיו כפופים להגבלה השנתית ותוכלו להשתמש בזיכוי ללא מילוי טופס 1116, אם כל הבאים מתקיימים:

 • כל הכנסתכם הזרה הינה פסיבית. יוסבר בהמשך מה נופל בהגדרה זו.
 • המס הזר עליהם אתם מבקשים זיכוי אינו עולה על $300 ליחידים או $600 לזוג.
 • כל ההכנסה שלכם דווחה על טפסים של ה-IRS (לדוגמא 1099-DIV או 1099-INT).
 • בחרתם במפורש את השיטה הזו לשנה זו.

אין הרבה מצבים שההחרגה הזאת תחול על תושבי ישראל, אלא אם אתם לא עובדים וכל הכנסתכם מופקת מברוקר אמריקאי שחלקו מושקע במניות זרות.

הגבלה שנתית על הזיכוי

הזיכוי מס זר שלכם אינו יכול לעלות על חבות המס האמריקאית שלכם (הסכום של שורה 16 בטופס 1040) מוכפל בשבר. המונה של השבר הוא סך הכנסותיכם למס ממקורות שהם מחוץ לארה”ב. המכנה של השבר הוא סך ההכנסות שלכם (כולל הכנסות מארה”ב). אם כל ההכנסה שלכם זרה, תוכלו לכסות את כל המס, אם חלק מההכנסה היא אמריקאית תוכלו לכסות רק חלק.

על מנת לקבוע את ההגבלה, עליכם להפריד את הכנסותיכם לקטגוריות הבאות ולחשב את ההגבלה בכל קטגוריה בנפרד:

 • קטגוריה פסיבית
 • קטגוריה גנרית
 • הכנסה ממדינות שיש עליהן סנקציות
 • הכנסה מסוימת שאמנת מס שינתה לגביה את הגדרת מקור ההכנסה
 • משיכות חד פעמיות של תוכניות שנוצרו בידי  המעסיק שלגביהן נעשה שימוש בשיטת הממוצע לצורך חישוב המס.
 • בכל קטגוריה יש להתחשב בהכנסות (והפסדים, אם יש) ולחשב את ההגבלה לכל קטגוריה בנפרד.

קטגוריה פסיבית

הכנסה פסיבית. הכנסה פסיבית תכלול לרוב:

 • דיבידנדים
 • ריבית
 • שכירות
 • תמלוגים
 • אנונות
 • הכנסה ממכירה של דירה להשקעה

מה אינו מוגדר הכנסה פסיבית.  הכנסה פסיבית אינה כוללת:

 • רווח או הפסד ממכירה של מלאי שנמכר דרך כלל בעסק שלכם
 • ריבית הקשורה לייצוא מתוך שטח ארה”ב למדינות אחרות
 • הכנסה שממוסה במס גבוה – הכנסה פסיבית שהמס הזר עליה גבוה מהמס הכי גבוה שניתן להחיל על אותה הכנסה – דיבידנדים ורווחי הון ארוכים בישראל ממוסים ב-25%. בארה”ב המס המקסימלי עליהם הוא 20%. לכן הם אמורים להיות מועברים לקטגוריה הרגילה. ריבית לא צמודה לעומת זאת, ממוסה בישראל ב-15%, רווחי הון קצרים ממוסים בישראל ב-25%, בארה”ב הם ממוסים במדרגות המס הרגילות ועד 39.6%. לכן ריבית מישראל תישאר בקטגוריה הפסיבית.

דוגמא

רווק

משכורת ממעסיק ישראלי – $50,000

ריבית מהבנק – $1,000

מס מחושב לארה”ב– $4,465

מס ששולם בישראל על המשכורת (לפי המחשבון הזה)  – $5,060

מס ששולם על הריבית – $150

השבר לקטגוריה הגנרית – 50000/51000

זיכוי מס זר שניתן לקחת על המשכורת – השבר * 4465 – סה”כ $4,377

השבר לקטגוריה פסיבית – 1000/51000

זיכוי מס זר שניתן לקחת על הריבית – השבר * 4465 – סה”כ $88

את ההפרשים מהמס ששולם למס שלוקחים כזיכוי ניתן להעביר לשנים הבאות (עד 10 שנים קדימה).

מילוי טופס 1116

יש למלא טופס 1116 עבור כל קטגוריה נפרדת (2 עמודים לכל קטגוריה). אם יש יותר מטופס 1116 אחד, את חלק 4 של הטופס יש למלא רק באחד מהטפסים (זה עם הזיכוי הגדול יותר) והוא בעצם סיכום של כל הקטגוריות.

f1116-top

בחלק העליון של הטופס ממלאים שם, מס’ SSN, ומסמנים את אחד התיבות a-g שמסמנת מה הקטגוריה אליה מתייחסת הטופס הנוכחי.

בשורה h ממלאים את שם המדינה בה אתם תושבים (רמז: ישראל).

חלק 1 של הטופס

שורה i

בשורה i ישנם שלוש עמודות A-C, אם יש לכם מסים מיותר ממדינה אחת ממלאים את שמות המדינות בשורה זו. אם יש לכם יותר משלוש מדינות יש לשכפל את עמוד 1 כמה שנדרש. אם יש לכם מסים זרים רק מישראל, רושמים ISRAEL בעמודה A.

אם יש לכם הכנסה פסיבית שאתם צריכים להתייחס אליה כהכנסה רגילה בגלל שהיא ממוסה בצורה גבוהה בישראל, יש להשתמש בעמודה נפרדת בחלק I. הכניסו HTKO במקום שם המדינה, גם בטופס 1116 של הכנסה רגילה וגם בטופס 1116 של הכנסה פסיבית.

f1116-top-countries

שורה 1a ו-1b  – הכנסה זרה גולמית

יש לכלול הכנסות מהקטגוריה המסומנת בחלק העליון של הטופס ולפי המדינות הרשומות בעמודות A-C. עליכם לכלול הכנסות, גם אם אינן ממוסות במדינה הזרה. יש להצהיר מה סוג ההכנסה בקו המקווקו שליד המספר 1a. למשל משכורת תהיה WAGES, ויהיו גם DIVIDENDS, INTEREST, CAPITAL GAINS, RENT וכו’. אין לכלול סכומים שהוחרגו בטופס 2555 או 2555EZ.

דוגמא. אם קיבלתם ריבית (קטגוריה פסיבית) והכנסה מעבודה (קטגוריה כללית) ממקורות זרים, עליכים למלא שתי טפסי 1116. בטופס הראשון יש לסמן את תיבה c (הכנסה פסיבית), לרשום את המילה INTEREST בקו המקווקו ליד 1a, ולהכניס את הסכום שהתקבל בשורה 1a. בטופס השני יש לסמן את תיבה d (הכנסה כללית), לרשום בקו המקווקו את המילה WAGES ולמלא את הסכום שהתקבל מעבודה (שלא הוחרגה בטופס 2555!!!). לאחר מכן יש למלא את חלקים I-III בכל טופס בנפרד, ולמלא את חלק IV בטופס 1116 שבו יש את הערך הגבוה יותר בשורה 22.

f1116-top-passive

שורה 1b

בשורה 1b יש לסמן את התיבה אם הרווחתם מעל $250,000 בשנה החולפת כשכיר בלבד והשתמשתם באיזשהו בסיס אלטרנטיבי כדי להחליט על מקור ההכנסה (למשל עבדתם בארה”ב אבל משום מה יש לכם הצדקה שהכסף הוא ממקור ישראלי). אבל רבאק, הרווחתם מעל $250,000??? לכו לרואה חשבון שמתמחה בבעלי הכנסות גבוהות. כנראה שיש לו את הנסיון הכי גדול כדי להגן על כמה שיותר מהכסף שלכם מה-IRS.

שורה 2

בשורה 2 יש להכניס ניכויים שאתם ביקשתם בטופס 1040 שקשורים ישירות להכנסה שמופיעה בשורה 1a (אין לכלול הוצאות מימון – ריבית).

שורות 3a ו-3b

חלק מהניכויים לא מתייחסים ישירות להכנסה הזרה שלכם או להכנסה האמריקאית שלכם. הזינו בשורות 3a ו-3b כל ניכוי (מלבד הוצאות מימון) אשר:

 • לא מופיע בשורה 2 ו-
 • לא בהכרח קשורות להכנסות אמריקאיות

שורה 3a.  אם לקחתם את הניכוי המפורט במקום את הסטנדרטי יש להכניס את ההוצאות הללו מ-schedule A: הוצאות רפואיות, מס קניה אמריקאי, מסי נדל”ן. אחרת, יש לרשום את הניכוי הסטנדרטי שלכם (ניתן למצוא כאן).

שורה 3b. כל ניכוי נוסף שלא נכלל בשורה 2 או 3a (למשל הניכוי עבור תשלומי הסדר גירושין משורה 18a של גליון 1 של טופס 1040).

בשורה 3c פשוט סוכמים את שורות 3a ו-3b.

שורות 3d ו-3e

בשורה 3d יש לרשום את סך ההכנסה הזרה לקטגוריה ובשורה 3e את סך ההכנסה מכל המקורות.  יש לכלול (בשתי השורות) הכנסות אשר הוחרגו בטופס 2555, אך לא לכלול הכנסה פטורה נוספת (למשל קצבת הזקנה שלכם).
בשורה 3e יש לרשום את סך ההכנסות מכל המקורות ומכל הקטגוריות, גם הכנסות אמריקאיות וגם זרות. כאן אתם כן תכללו החרגה שהחרגתם בטופס 2555 (בניגוד לשורה 1).
בשורות 3d ו-3e אם הייתם צריכים לבצע התאמות לרווחי הון ודיבידנדים (חכו לחלק 4 של הסדרה על זיכוי מס זר), אז צריך לכלול אותם כאן ללא ההתאמה.

שורה 3f

יש לחלק את הערך משורה 3d בערך משורה 3e (זהו השבר המוזכר לעיל). יש לעגל את התוצאה לפחות ל-4 ספרות אחרי הנקודה. למשל, אם התוצאה במחשבון מראה 0.8756782, עגלו ל-0.8757, אך לא לעגל ל-0.876 או 0.88). אין להכניס יותר מ-1 בתוצאה.

שורה 3g

מכפילים את הערך משורה 3c בערך משורה 3f (זה בעצם הניכויים כפול השבר).

שורה 4

בשורה 4a יש למלא הוצאות ריבית על משכנתא (אם דרשתם את זה כניכוי בניכוי המפורט במקום הניכוי הסטנדרטי).

בשורה 4b יש למלא הוצאות מימון אחרות שהיו לכם.

אני פשוט אניח שמילאתם 0 בשתי המקומות ושאתם לוקחים את הניכוי הסטנדרטי.

שורה 5

אם יש לכם דיבידנדים ו/או רווחי הון ו/או הפסדי הון ממקורות זרים, יש לעשות התאמות לפני שכוללים אותם בשורה 5 ובשורה 1a. תצטרכו לחכות לחלק הרביעי של הסדרה הזו כדי לראות אם עליכם לבצע את ההתאמה. לגבי דיבידנדים, הוא נחשב זר אם הוא בא מחברה שאינה אמריקאית. לגבי רווחי/הפסדי הון הם נחשבים זרים אם אתם תושבים זרים בזמן היצירה שלו.

חלק 2 של הטופס – מסים זרים ששולמו (או נצברו)

ניתן לקחת מס זר כזיכוי בשנה בה שולמה או בשנה בה נצברה, תלוי בשיטת החשבונאות שלכם. לשכירים, טפסי 106 בדרך כלל רושמים את המס הנצבר היות והתשלום האחרון יוצא בראשון של השנה הבאה.

יש למלא בחלק 2 את המס ששולם גם במטבע המקור וגם בדולרים, לפי הקטגוריות השונות של ההכנסה (פסיבית/גנרית וכו’).

הכי נוח יהיה להראות לכם בדוגמה איך למלא:

נתוני הדוגמא:

סך משכורות מישראל של בני הזוג – $84,244  – הולך לשורה 1a ושורה 3d של טופס 1116 של הכנסה גנרית

מס ששולם בישראל על המשכורות – $16,592 – הולך לחלק 2 של טופס 1116 של הכנסה גנרית

ריבית מהבנק בישראל – $324 – הולך לשורה 1a ושורה 3d של טופס 1116 הפסיבי

מס על הריבית מהבנק – $49 – הולך לחלק 2 של טופס 1116 הפסיבי

הפסדי הון קצרי טווח (ברוקר ישראלי) – $159 – הולך לשורה 5 של טופס 1116 הפסיבי

דיבידנד (ברוקר אמריקאי) – $100 זו הכנסה ממקור אמריקאי אז נכנס בחישוב של שורה 3e (הכנסות מכל המקורות) גם בטופס הגנרי וגם בטופס הפסיבי.

בואו נראה את חלק 1 של הטופס הגנרי:

p1-general

הסבר למילוי: בשורה 1a פשוט הכנסתי את ההכנסה מעבודה (בדולרים), בשורה 3a שמתי את הניכוי הסטנדרטי לזוג (אילו דובר על רווק אז צריך היה לרשום 12,400, בקיצור כל אחד לפי הניכוי שלו), בשורה 3c  זה פשוט שכפול של 3a, בשורה 3d זה כלל ההכנסות מישראל שהם כלליות (שזה רק העבודה), בשורה 3e זה כלל ההכנסות שפורטו (84244+324+100=84668), בשורה 3f זה החישוב 84244 [לחלק ל-] 84668 מעוגל ל-4 ספרות אחרי הנקודה, בשורה 3g החישוב הוא 24400 [כפול] 0.9950, בשורה 6 זה פשוט להעתיק את 3g (כי אין שום דבר בשורות 2,4 ו-5), בשורה 7 החישוב הוא 84244 [מינוס] 24676.

חלק 2 של הטופס הגנרי (התאריך אני רושם 31/12/20 כי התוכנה ביקשה ממני תאריך ולא נתנה לי להשאיר ריק, אך את החישוב עשיתי עם הדולר הממוצע לשנה – 3.438 ש”ח):

p2-general

חלק 1 של הטופס הפסיבי:

p1-passive

הסבר למילוי: בשורה 1a פשוט הכנסתי את ההכנסה הפסיבית מישראל (בדולרים) שזה הריבית (הדיבידנדים ממקור אמריקאי ולכן לא נכנסים), בשורה 3a שמתי את הניכוי הסטנדרטי לזוג (אילו דובר על רווק אז צריך היה לרשום 12,400, בקיצור כל אחד לפי הניכוי שלו), בשורה 3c  זה פשוט שכפול של 3a, בשורה 3d זה כלל ההכנסות מישראל שהם פסיביות (שזה רק הריבית), בשורה 3e זה כלל ההכנסות שפורטו (84244+324+100=84668), בשורה 3f זה החישוב 324 [לחלק ל-] 84668 מעוגל ל-4 ספרות אחרי הנקודה, בשורה 3g החישוב הוא 24800 [כפול] 0.0038, בשורה 5 זה ההפסדים מרווחי הון, בשורה 6 החישוב הוא 95 [ועוד] 159, בשורה 7 החישוב הוא 324 [מינוס] 254.

חלק 2 של הטופס הפסיבי (שימו לב שעל הדיבידנדים שולם 10% לישראל, היות ו-15% זה המס לארה"ב על דיבידנדים – כאן רושמים את כל המסים ששולמו למדינת ישראל, בחלק הבא יוסבר איך מחשבים כמה צריך להוריד בעקבות זה שהדיבידנדים הם הכנסה ממקור אמריקאי):

p2-passive

המשך יבוא…

הנושא הזה הוא מאוד ארוך ולכן יתפרס על עוד שלושה חלקים. בחלקים הבאים אעבור על מילוי חלקים III ו-IV של טופס 1116. בנוסף, אנחנו עוד צריכים לדון בהתאמות לדיבידנדים/רווחי הון/הפסדי הון זרים, וכן בהעברת מסים עודפים לשנים הבאות.הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.


אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.


אזהרה: אני איני רואה חשבון אמריקאי וגם לא רואה חשבון ישראלי. אני גם לא יועץ מס באף אחת מהמדינות הנ"ל (גם לא באף מדינה אחרת). את כל המידע שאני מספק כאן אני למדתי בעצמי תוך התייעצות חד פעמית עם רואה חשבון ועם אנשים אחרים המגישים בעצמם. חוק המס האמריקאי הוא חוק סבוך נורא, והמצבים שאתאר כאן הם יחסית פשוטים – הכנסה כשכיר, רווח הון על מניות, דיבידנדים, ריבית מהבנק/אג"ח, הכנסה משכירות (שלא כחלק מעסק). אם אתם בעלי עסק/עצמאים, אתם יכולים להשליך חלק מהדברים שיכתבו כאן על המצב שלכם, אך כרגע לא אעסוק בדיווח עבור בעלי עסקים. מילוי הדוחות דורש ידע שתוכלו לקבלו כאן בחינם, אך השימוש בו הוא על אחריותכם בלבד. באופן כללי, לא מומלץ להסתמך על בלוגים רנדומליים ברשת.
בהתאם לדרישות בחוזר 230 של ה-IRS, אני מתריע בפניכם, שכל מידע הנוגע לענייני מס פדרלי בארה"ב המובא בתקשורת זו, כולל כל לינק או צרופה, לא נכתב על מנת שתוכלו (א) להימנע ממסים שאתם חייבים להם על פי דין כולל קנסות, או (ב) לקדם, לשווק, או להמליץ לכל אדם אחר לגבי כל עניין או עסקה המובא בתקשורת זו.

16 מחשבות על “סדרת מס ארה”ב (2020) – חלק 10b – זיכוי מס זר

  1. שתי סיבות:
   1. המשכורת של דצמבר נכנסת ב-1.1 אבל עדיין גם ההכנסה וגם המס משויכים לשנת המס למרות ששולמו בפועל בשנת המס שאחריה.
   2. אני מתייחס לחבות המס הסופית שלי (כולל קבלת החזר מס לפעמים ממשלת ישראל), ולא בהכרח לתאריכים בהם המס שולם.

   אהבתי

 1. היי,
  לגבי החלק השני – taxes withheld at source – האם הכוונה למיסים ששילמתי לישראל או לאלה ששולמו לארה״ב?
  כלומר, יש לי חשבון ב Interactive Brokers, ויש חלק מהמיסים ששולמו כבר לארה״ב ואת השארית
  שילמתי לישראל. האם אני משלב את שניהם?

  תודה 🙂

  אהבתי

 2. ועוד שאלה קצת מדאיגה:
  אחרי שהזנתי את השכר (כולל קרן השתלמות ופנסיה), התוכנה OLT הראתה לי חבות מס של 20 אלף דולר.
  הזנתי ששילמתי 21 אלף דולר במיסים לישראל, ואכן מופיע שבערך 700 דולר יעבור לשנה הבאה.

  אבל בתוכנה למעלה המספר רק ירד ל 12,930 שאני ״חייב״, משהו פה לא מסתדר לי.
  בחרתי כבר ב standard deduction. מה יכול להיות שפספסתי?

  תודה 🙂

  אהבתי

 3. תודה רבה 🙂
  כתבתי תגובה ארוכה קודם ואיכשהו היא פשוט נמחקה, אז אנסה לקצר.

  אכן הטעות שלי הייתה שלא כתבתי כלום ב Reduction in Foreign Taxes.
  ראיתי שם גם שכתבת הסבר Pro Rata share of taxes accrued that is apportioned to FEIE
  זה הסבר גנרי? או משהו רלוונטי רק במקרה של החרגת שכר.

  תכל׳ס גם, למה לדעתך היא עשתה החרגת שכר? לא כדאי במקרה הזה להזדכות על יותר?

  בנוסף לגבי החישוב עצמו – מה אני צריך לעשות במקרה שלי, שאני רק מזדכה על השכר?

  שוב המון תודה, מעריך ממש את העזרה 🙂

  אהבתי

 4. קבל תיקון, אני חושב שעכשיו הבנתי שה Reduction in Foreign Taxes זה רק אם החרגתי שכר.
  במידה ולא, זה באמת צריך להיות 0.
  ונראה שמה שהפיל אותי, דווקא היה שמילאתי ערך 0 ב Income subject to AMT. עכשיו שיניתי את זה וזה החזיר
  את החבות ל0 (למרות שעוד לא מילאתי דיבידנדים אולי שם זה טיפה יעלה).

  אהבתי

 5. ועוד שאלה, מתנצל מראש אם היא טיפשית, הרבה חומר וניואנסים לעבד פה.
  בפירוט הכנסות מקטגוריה פסיבית – על דיבידנדים מ Interactive Broker. טכנית מדובר בברוקר אמריקאי.
  האם אני עדיין צריך למלא טופס 1116 עליה? כי אני בתכל׳ס רק רוצה להזדכות על המס ששילמתי לישראל
  עליהן.

  שוב תודה 🙂

  אהבתי

  1. אם זה מניות/קרנות אמריקאיות, הדיבידנדים נחשבים כהכנסה ממקור אמריקאי, ולכן לא נכנסים בכלל לטופס 1116.

   את המס ששילמת עליהם בישראל (וזה לא טריוויאלי לחשב כמה, יש לי דוגמא כאן), אתה כן יכול לשים בחלק 2 של טופס 1116, בהנחה ויש לך הכנסה פאסיבית ממקור לא אמריקאי (רווחי הון תמיד יחשבו ישראליים כל עוד אתה תושב ישראל, והטופס 1099 יגיד לך כמה בדיוק מהדיבידנדים זרים). שים לב שעם זאת, החישובים בחלק 3 של טופס 1116 יתירו לך רק חלק יחסי של אותו מס ששילמת.

   אהבתי

   1. מעניין מאוד, אם אין לי הכנסות פאסיביות ממקור לא אמריקאי, אז בעצם אין לי כ״כ איך להזדכות על זה, נכון?

    (נ.ב – בחלק של טופס 1099 בדו״ח השנתי, כן ״דיווחתי״ על דיבידנדים זרים שנוכו במקור (שזה טיפה מוזר כי למיטב ידיעתי קניתי רק ונגארד) – foreign tax payed, זה אומר שאיכשהו זה ״מזדכה״ עליהם, או שאני עדיין צריך לדווח פרטנית ב1116?)

    בכנות אבל, זה סכום יחסית קטן ששילמתי, אני מעדיף לחסוך כאב ראש אם זה באמת כזה מסובך (ונראה ממה שצירפת שזה באמת לא טרוויאלי, למרות מה שחישבתי פרטנית).

    אהבתי

    1. 1) נכון.

     2) צריך להזדכות עליהם ב1116. פותחים עמודה כששם המדינה זה RIC – הכל מוסבר בפוסטים של זיכוי מס זר. את הסכום של הדיבידנד הזר אפשר לחלץ מה1099.

     3) אם זה סכום קטן זה דווקא לא יסתבך כמו הדוגמא שצירפתי.

     אהבתי

 6. בקטגוריה הכללית, אני רוצה למלא שתי עמודות. אחת לרווחי הון ואחת לשכר.
  האם אני צריך למלא את ה Standard Deduction בשתי העמודות? או רק בעמודה של השכר?

  אהבתי

  1. ברווחי הון אני מניח שאתה מתכוון לHTKO שעבר מ1116 פאסיבי?
   אז בעמודת HTKO לא עושים חישובים של Standard Deduction (לא בטופס הכללי ולא בפאסיבי)

   אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s