סדרת מס ארה"ב – ראשי

ארכז כאן את כל הפוסטים הנוגעים למסי ארה"ב ומילוי הדוחות, כרגע המידע מעודכן לשנת המס 2017. מי שצריך את הפוסטים משנת 2016 ניתן למצוא אותם כאן.

עניינים חדשים ל-2017

שערי המרה ממוצעים לשנת המס 2017

מחשבון מס לשנת 2017

סדרת מס ארה”ב (2017) – החרגת שכר או זיכוי מס זר? (מחשבון עזר בפנים)

מילוי הדוח השנתי (2017)

חלק 1 – מבוא להגשת דוח שנתי

חלק 2 – מתחילים למלא את הדוח

חלק 3 – הכנסה מעבודה והחרגת הכנסה מעבודה

חלק 4 – ריבית ודיבידנדים

חלק 5 – רווחי והפסדי הון

חלק 6 – הכנסות נוספות

חלק 7 – תאריכי הגשה ובקשת הארכה להגשה

חלק 8 – התאמות/ניכויים להכנסה

חלק 9a – חישוב המס

חלק 10 – זיכוי מס זר(קישור לעמוד שמרכז את חמשת הפוסטים בנושא)

 

מודעות פרסומת