סדרת מס ארה"ב – 2015

ארכז כאן את כל הפוסטים הנוגעים למסי ארה"ב ומילוי הדוחות, כרגע המידע מעודכן לשנת המס 2015, כאשר יתחיל שנת המס 2016 והלאה, אפרסם פוסטים מעודכנים עם הנתונים הנכונים ל-2016

מילוי הדוח השנתי (2015)

מחשבון מס לשנת 2015 – בדיקה של החרגת שכר לעומת זיכוי מס זר

חלק 1 – מבוא להגשת הדוח השנתי

חלק 2 – מתחילים למלא את הדוח

חלק 3 – הכנסה מעבודה

חלק 4 – ריבית ודיבידנדים

חלק 5 – רווחי הון

חלק 6 – הכנסות נוספות

חלק 7 – תאריכי הגשה והארכה להגשה

חלק 8 – התאמות להכנסה

חלק 9a – חישוב המס

חלק 9b – חישוב מס אלטרנטיבי מינימאלי

עדכון חשוב לגבי בקשה להארכה

מילוי טפסים – ניתן כבר להגיש?

זיכוי מס זר

חלק 10a – זיכוי מס זר (פוסט I)

חלק 10b – זיכוי מס זר (פוסט II)

חלק 10c – זיכוי מס זר (פוסט III)

חלק 10d – זיכוי מס זר (פוסט IV)

חלק 10e – זיכוי מס זר (פוסט V)

חלק 15 – האם ניתן לקחת ביטוח לאומי כזיכוי מס זר?

זיכויים נוספים

חלק 11 – זיכוי בגין עלות טיפול בילדים

חלק 12 – זיכוי/החזר מס בגין ילדים אמריקאיים

חלק 13 – זיכוי/החזר מס בגין לימודים גבוהים

מילוי FBAR – הצהרת הון זר שנתי

איך למלא FBAR ב-10 דקות

שונות

הפקדות לחשבונות פנסיה אמריקאיים

מס ארה”ב: איפה החזר המס שלי?

מדוע לא כדאי לאמריקאים להשקיע בקרנות נאמנות ישראליות

היבטי מיסוי בחיסכון לכל ילד לאמריקאים תושבי ישראל

מס ארה”ב: צרות של עשירים