סדרת מס ארה"ב – 2017

ארכז כאן את כל הפוסטים הנוגעים למסי ארה"ב ומילוי הדוחות, כרגע המידע מעודכן לשנת המס 2017. מי שצריך את הפוסטים משנת 2016 ניתן למצוא אותם כאן.

עניינים חדשים ל-2017

שערי המרה ממוצעים לשנת המס 2017

מילוי ה-FBAR (מעין הצהרת הון)

איך למלא FBAR ב-10 דקות

מחשבון מס לשנת 2017

סדרת מס ארה”ב (2017) – החרגת שכר או זיכוי מס זר? (מחשבון עזר בפנים)

מילוי הדוח השנתי (2017)

חלק 1 – מבוא להגשת דוח שנתי

חלק 2 – מתחילים למלא את הדוח

חלק 3 – הכנסה מעבודה והחרגת הכנסה מעבודה

חלק 4 – ריבית ודיבידנדים

חלק 5 – רווחי והפסדי הון

חלק 6 – הכנסות נוספות

חלק 7 – תאריכי הגשה ובקשת הארכה להגשה

חלק 8 – התאמות/ניכויים להכנסה

חלק 9a – חישוב המס

חלק 10 – זיכוי מס זר(קישור לעמוד שמרכז את חמשת הפוסטים בנושא)

מילוי טפסים – אפשר כבר להגיש? גרסת 2017

חלק 9b – חישוב מס מינימאלי אלטרנטיבי

חלק 11 – זיכוי מס בגין הוצאות על טיפול בילדים

חלק 12 – מה??? ה-IRS ישלמו לי? (או החזר מס בגין ילדים)

חלק 13 – החזר מס בגין לימודים

גילוי מרצון

תהליך גילוי מרצון (הפשוט) – Streamlined Procedure