סדרת מס ארה"ב – 2016

ארכז כאן את כל הפוסטים הנוגעים למסי ארה"ב ומילוי הדוחות, כרגע המידע מעודכן לשנת המס 2016. מי שצריך את הפוסטים משנת 2015 ניתן למצוא אותם כאן.

עניינים חדשים ל-2016

מס ארה”ב: חדשות רעות לסטודנטים אמריקאיים בישראל

FBAR

איך למלא FBAR ב-10 דקות

מחשבון מס לשנת 2016

סדרת מס ארה”ב (2016) – החרגת שכר או זיכוי מס זר? (מחשבון עזר בפנים)

מילוי הדוח השנתי (2016)

חלק 1 – מבוא להגשת דוח שנתי

חלק 2  – מתחילים למלא את הדוח

חלק 3 – הכנסה מעבודה והחרגת שכר עבודה

חלק 4 – ריבית ודיבידנדים

חלק 5 – רווחי הון והפסדי הון

חלק 6 – הכנסות נוספות

חלק 7 – תאריכי הגשה ובקשת הארכה להגשה

חלק 8 – התאמות להכנסה 

חלק 9a – חישוב המס

מילוי טפסים – אפשר כבר להגיש? גרסת 2016

חלק 10a – זיכוי מס זר

חלק 10b – זיכוי מס זר

חלק 10c – זיכוי מס זר (פוסט 3)

חלק 10d – זיכוי מס זר – התאמות להכנסה פסיבית

חלק 10e – זיכוי מס זר – העברת עודף זיכוי לשנים אחרות

חלק 9b – חישוב מס מינימאלי אלטרנטיבי

חלק 11 – זיכוי מס בגין הוצאות על טיפול בילדים

חלק 12 – מה??? ה-IRS ישלמו לי? (או החזר מס בגין ילדים)

חלק 13 – החזר מס בגין לימודים (השנה ה-IRS מקשה יותר לקבל את זה)

זיכוי מס בגין הפקדות לתוכניות פרישה

נושאים כלליים

מס ארה”ב: תהליך גילוי מרצון (הפשוט) – Streamlined Procedure

מס ארה”ב: איפה החזר המס שלי?

שערי המרה לשנת המס 2016

מדוע לא כדאי לאמריקאים להשקיע בקרנות נאמנות ישראליות

היבטי מיסוי בחיסכון לכל ילד לאמריקאים תושבי ישראל

מס ארה”ב: צרות של עשירים