סדרת מס ארה”ב (2019) – חלק 9b – חישוב מס מינימאלי אלטרנטיבי

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

זהירות! יש כאן 4221 מילים!!! תקראו את ההקדמה ותבדקו בגליון גוגל המצורף ורק אם פוסט זה רלוונטי עבורכם המשיכו.

חישוב המס – תזכורת

בבואנו לחשב את המס המתחייב מההכנסה שלנו אמרנו שנצטרך לחשב את המס בשתי אופנים:

 1. חישוב המס הרגיל לפי מדרגות המס (תוך התחשבות בהחרגות שכר/הכנסות מועדפות)
 2. חישוב מס מינימאלי אלטרנטיבי – הנועד למנוע התאמות קיצוניות מדי לשכר

בעצם, ה-IRS החליט שלפי רמת שכר יש מס מינימאלי שצריך לשלם, גם אם בפועל יש לך התאמות שמורידות את ההכנסה.

את המס בצורה הרגילה חישבנו כאן, ורשמנו את התוצאה בשורה 12a של טופס 1040. את המס האלטרנטיבי, נחשב בטופס נוסף (טופס 6251) ונרשום בשורה 1 של גליון 2.

בעצם בשורה 1 של גליון 2 מחשבים את ההפרש בין החישוב הרגיל לחישוב האלטרנטיבי ואם ההפרש הוא חיובי אז מוסיפים אותו למס המתחייב.

מי חייב במילוי הטופס

עקרונית, חייב במילוי הטופס (6251) מי שההכנסה שלו מעל:

 • $111,700 לנשואים המגישים ביחד או אלמן מוכר
 • $55,850 לנשואים המגישים בנפרד
 • $71,700 לרווקים וראשי אב בית
 • מי שלקח זיכוי מס זר ללא קשר לרמת ההכנסה שלו

עם זאת, על מנת לבדוק אם יש לכם צורך בכלל למלא את טופס 6251, ישנו גיליון ייעודי. הגיליון נמצא בעמוד 92 של קובץ ההנחיות לטופס 1040.

שימו לב: הגיליון הוא רק בדיקה מקדמית אם אתם צריכים בכלל למלא את טופס 6251. אם אחרי שמילאתם את הגיליון יוצא שאתם צריכים למלא את טופס 6251, רק אז תמלאו את הטופס. מה שמגישים ל-IRS זה את טופס 6251 (אם הייתם צריכים למלא אותו). בקיצור, טופס שבודק אם צריך למלא עוד טופס. אין על ה-IRS, הא?

מילוי הטופס לא בהכרח אומר שתצטרכו לשלם יותר מס מהחישוב הרגיל, אלא אם כן ביצעתם הרבה התאמות להכנסה.

אתם כבר מכירים אותי, ויודעים שלא אתן לכם למלא לבד את הטופס בלי תרגום או בלי גליון  מיוחד שהכנתי במיוחד בשבילכם (אם אתם רוצים לערוך ולהזין את הפרטים שלכם, תצטרכו ללחוץ על File -> Make a copy…).

ככה זה נראה (מה שבכתום ניתן לערוך):

pre-6251-fill

שימו לב: אם ביקשתם זיכוי מס זר, אתם חייבים בכל מקרה למלא את טופס 6251. בנוסף תצטרכו למלא עוד טפסי 1116 לחישוב זיכוי מס זר לפי חוקי ה-AMT (מוסבר למטה בהנחיות לשורה 8).

טופס 6251

אז בדקתם, ומילאתם את הגיליון המקדמי וגיליתם שאתם צריכים למלא את טופס 6251.

אני כאן מניח הרבה הנחות לגביכם, אחרת מילוי הטופס הופך להיות מטורף (לא בלתי אפשרי אבל ארוך ומסובך):

 • אתם שכירים
 • לקחתם ניכוי סטנדרטי ולא ניכוי מפורט

שורה 1

אם לקחתם את הניכוי הסטדנרטי ולא המפורט, ממלאים בשורה 1 את ההכנסה לאחר הפחתת הניכוי הסטנדרטי מטופס 1040, שורה 11b. אם בשורה 11b מופיע -0- אז צריך להחסיר את שורות 9 ו-10 משורה 8 ואם התוצאה שלילית להכניס את הערך השלילי (בטופס 1040 הם מבקשים שתרשמו 0 בשורה 11b אם יוצא לכם תוצאה שלילית להחסרה הזו).
בשורה 2a ממלאים את הניכוי הסטנדרטי (שורה 9 מטופס 1040).

שורה 2b

אם קיבלתם החזר מס מרשות מקומית בארה”ב (מדינה/מחוז/עיר) וכללתם אותה בשורה 1 של גליון 1 של טופס 1040, או קיבלתם החזר מס שקשור למס רכוש וכללתם אותה בשורה 8 של גליון 1 של טופס 1040, אז יש לרשום סכומים אלו בשורה 7 (של טופס 6251). לא רלוונטי לישראלים.

שורות 2c-2t

שורות 2c-2t קשורות לכל מיני התאמות שניתן לבקש להכנסה הרגילה לצורך חישוב המס הרגיל. הדבר היחיד שראיתי שם שעלול להיות רלוונטי לשכירים הן שורות 2i ו-2k, ובו אם אתם מקבלים אופציות על החברה שלכם מהמעסיק. היות והמצבים האלו לא קרו לי אף פעם, וההנחה היא שהם קורות רק מדי פעם, אני אפנה אתכם לרואה חשבון שימלא עבורכם את הדוחות באותה שנה. מומלץ גם להתייעץ עם רואה חשבון לפני ביצוע פעולות כאלו משום שהם עלולות לגרור חיוב מס בארה”ב על הכנסה שהיא פטורה ממס בישראל.

שורה 3

שורה 3 היא שורה של ניכויים מותרים, שגם מסובכים וגם לא רלוונטיים ברוב השנים לשכירים. אם אתם חושדים שמשהו שם רלוונטי לכם, פנו ליועץ המס הקרוב לביתכם (בהנחה וקיבלתם עליו המלצה).

שורה 4 – הכנסה חייבת למס אלטרנטיבי

כאן צריך לסכום את שורות 1-3. עם זאת, הנחנו שמילאתם רק סכום בשורה 1 ו-2a. מה שאומר שלמי שאין התאמות נוספות בשורות 2b-3, ה-AGI היא ההכנסה החייבת למס האלטרנטיבי. כלומר, לצורך חישוב ההכנסה החייבת במס האלטרנטיבי אין ניכוי סטנדרטי.

אם סטטוס ההגשה שלכם הוא נשואים המגישים בנפרד ושורה 4 היא יותר מ-$733,700, עליכם להוסיף עוד סכום לשורה 4. אם הערך בשורה 4 הוא $957,100 או יותר, הוסיפו $55,850 לסכום המופיע בשורה 4. אם הסכום הוא בין $733,700 ל-$957,100 הוסיפו 25% מההפרש שמעל $733,700. לדוגמא: אם הסכום בשורה 4 הוא $753,700 (ואז ההפרש שמעל הוא $20,000), צריך להוסיף 25% מ-$20,000 שהם $5,000, ואז בעצם רושמים בשורה 4 – $758,700.

שורה 5 – סכום פטור ממס

בחישוב האלטרנטיבי אין ניכוי סטנדרטי, במקום זאת יש סכום אחד שפטור ממס התלוי בסטטוס ההגשה שלכם ותלוי גם בהכנסה.

אם אתם:

 • רווקים או ראשי אב בית, ושורה 4 מתחת או שווה ל-$510,300, אז תרשמו בשורה 5 – $71,700 (זהו סכום הפטור)
 • נשואים המגישים ביחד או אלמן מוכר, ושורה 4 מתחת או שווה ל-$1,020,600, תרשמו בשורה 5 – $111,700
 • נשואים המגישים בנפרד ושורה 4 מתחת או שווה ל-$510,300, תרשמו בשורה 5 – $55,850.

אם שורה 4 הייתה יותר מהסכומים המפורטים לעיל, יש למלא גיליון חישוב לשורה 5 (שמקטין את הפטור) כדי לראות מה למלא בשורה 5.

החוקים לפטור מוקטן עבור ילדים וסטודנטים הצעירים מגיל 24 בוטל, וכעת הפטור שלהם דומה לכל נישום מבוגר, והם צריכים פשוט לפעול לפי החוקים הרגילים של שורה 5. אם בשנה שעברה הלכתם לפי הפטור המוקטן אתם יכולים להגיש דוח מתקן על שנת 2018 (אם אתם חושבים שזה ישפר את תוצאות המס).

שורה 6

מחסירים את שורה 5 משורה 4. אם הערך חיובי, ממשיכים לשורה 7. אם יוצא אפס או פחות (כלומר ההכנסה שלכם הייתה פחות מהפטור), רושמים -0- (אפס) בשורה 6, וכן בשורות 7, 9 ו-11, וממשיכים לשורה 10.

שורה 7

אם החרגתם שכר בטופס 2555, עליכם להשתמש בגליון מיוחד המופיע בהנחיות לטופס 6251 בעמוד 11.

במקרה שדיווחתם על Capital Gain Distributions (רווחי הון שחולקו לכם על ידי מנהלי קרנות) שדיווחתם ישירות בטופס 1040 שורה 6, או שדיווחתם על דיבידנדים מועדפים בטופס 1040 שורה 9b, או שהיה לכם רווח הון גם בשורה 15 (רווחי הון ארוכי טווח) וגם בשורה 16 (רווח הון כולל) של Schedule D, יש למלא את חלק 3 של טופס 6251 שבו מחשבים את המס על ההכנסות המועדפות בצורה “קצת פחות מועדפת”.

חלק 3 של הטופס, מכיל את שורות 12-40 (!!!!!) ונגיע אליהם בהמשך. חלק 3 הוא מעין הגליון לחישוב מס שכולל הכנסות מועדפות עבור המס האלטרנטיבי.

אם לא דיווחתם על הדברים הנ”ל אז פשוט מחשבים את המס על הסכום בשורה 6 באמצעות שתי מדרגות – של 26% ושל 28%.

עבור נשואים המגישים בנפרד המדרגה הראשונה היא $97,400 ועבור כל השאר היא $194,800. סכום מתחת למדרגה מכפילים ב-0.26 (26%) וסכום מעל המדרגה מכפילים ב-0.28 (28%).

שורה 8 – זיכוי מס זר עבור מס אלטרנטיבי

יש למלא טפסי 1116 נוספים עבור זיכוי מס זר, רק שהפעם עם חישוב מעט שונה שמשקף את המס האלטרנטיבי. יש לרשום בראש העמוד AMT ואת הקטגוריה של המס הזר, לפי הדוגמא הבאה:

1116-amt

ההבדל העיקרי הוא:

 • בשורה 3a של טופס 1116 בזיכוי מס רגיל רשמנו שם את הניכוי הסטנדרטי שלנו. במקרה של טופס 1116 עבור המס האלטרנטיבי רושמים -0-.

אני אכתוב פה איך יש למלא את טפסי 1116 הנוספים עבור ה-AMT, אך ההמלצה שלי היא להשתמש בתוכנה למילוי הטפסים שעלולים לחסוך הרבה כאב ראש. עם זאת, תבדקו את התוכנה שלכם, כי האחריות בסופו של דבר נופלת עליכם.

על מנת לבדוק אם אתם צריכים לחשב את זיכוי מס זר בשל מס אלטרנטיבי (AMTFTC), יש למלא את שורה 10 בטופס 6251 על פי ההנחיות למטה. (לצורך כך, יש לחשב את זיכוי המס הזר הרגיל בטופס 1116, ולרשום את התוצאה בשורה 1 של גליון 3 של טופס 1040). אם הערך בשורה 10 (של טופס 6251) גדולה או שווה לערך בשורה 7, אתם לא חייבים את המס האלטרנטיבי. רשמו -0- בשורה 11 וצרפו את טופס 6251 לדוח השנתי. עם זאת, גם אינכם חייבים להוסיף מס אלטרנטיבי, אתם צריכים /יכולים לחשב את ה-AMTFTC כדי לראות אם יש מסים עודפים שתוכלו להעביר אחורה או קדימה.

שימו לב, ישנה אפשרות לעשות חישוב פשוט ל-AMTFTC, וזאת על ידי שימוש באותם ערכים מה-FTC הרגיל בשורה 17 של טופס 1116. אם החלטתם בשנה כלשהיא להשתמש בשיטה הפשוטה, יש להשתמש בה בכל השנים העוקבות אלא אם קיבלתם אישור מיוחד מה-IRS להפסיק. אך לי נראה שחישוב המס לא יצא מיטבי במצב זה וכדאי להשקיע ולחשב לפי השלבים הבאים:

שלב 1. השתמשו בטופס 1116 נפרד לכל קטגוריה של הכנסה (הכי נפוצים זה הקטגוריה הפסיבית והקטגוריה הגנרית). רשמו AMT וציינו את הקטגוריה בשוליים העליונים של כל טופס 1116 (לפי הדוגמא לעיל).

כאשר אתם מפרידים את ההכנסות שלכם לקטגוריות השונות, יש לחשב מחדש אלו הכנסות נחשבות הכנסות בעלות מס גבוה. בחישוב הזיכוי הרגיל אמרנו שרווחי הון ארוכי טווח ודיבידנדים מועדפים לא נחשבים בקטגוריה הפסיבית משום שהמס בישראל גבוה עליהם מהמדרגה המקסימלית בארה”ב. במקרה של ה-AMT המס המקסימלי על הכנסות אלו הוא 20% שזה זהה למס הרגיל ולכן הם נחשבים HTKO ומעבירים אותם לקטגוריה הגנרית.

שלב 2. אם החלטתם בשנים קודמות או בשנה זו להשתמש בשיטה הפשוטה, דלגו על חלק I של טופס 1116 והזינו בשורה 17 שלו את אותו ערך שמוזנת בטופס 1116 עבור המס הרגיל. אם לא מילאתם טופס 1116 עבור המס הרגיל (למשל כי לא הייתם חייבים מס), יש למלא את שורות 15-17 עם הערכים שהייתם משתמשים לו הייתם ממלאים את הטופס עבור המס הרגיל.

אם לא בחרתם בשיטה הפשוטה, מלאו את חלק I רק עם הכנסות והתאמות שמותרות עבור ה-AMT ושקשורות למקורות הכנסה מחוץ לארה”ב. אם יש לכם דיבידנדים מועדפים זרים או רווחי הון/הפסדים זרים, עקבו אחר ההוראות הבאות על מנת לקבוע אם אתם צריכים לבצע התאמות לערכים אלו לפני שתזינו אותם בשורה 1a או שורה 5 של טופס 1116 של ה-AMT.

עקבו אחר ההוראות הבאות, על מנת לקבוע את כמות הדיבידנדים הזרים המועדפים, רווחי הון/הפסדים זרים שצריך לכלול בשורות 1a ו-5 של טופס 1116-AMT.

דיבידנדים זרים מועדפים. עליכם לבצע התאמה לערכים של דיבידנדים זרים מועדפים שיש לכלול בשורה 1a של טופס 1116-AMT אם:

 • שורה 38 של טופס 6251 קטן משורה 39, ובנוסף
 • שורה 17 של טופס 6251 גדול מ-0.

אך אתם לא צריכים לבצע התאמות כלל אם:

 • אתם עומדים בהחרגה של הגליון דיבידנדים מועדפים או גליון D לפי ההנחיות הרגילות של טופס 1116 (ראו את חלק 4 של זיכוי מס זר כדי לקרוא הנחיות אלו), ובנוסף
 • שורה 17 של טופס 6251 קטן או שווה ל-$194,800 ($97,400 לנשואים המגישים בנפרד).

יש להשתמש ברווחי הון והפסדים המחושבים עבור ה-AMT על מנת לקבוע עם רווח הון נטו קטן מ-$20,000 לפי תנאי ההחרגה.

התאמת הדיבידנדים הזרים המועדפים מתבצעת על ידי הכפלת הדיבידנים הנופלים למדרגת מס של 15% ב-0.5357 ואת אלה שנופלים במדרגה של 20% ב-0.7143. את הערכים המותאמים כוללים בהכנסה המדווחת בשורה 1a של טופס 1116 של ה-AMT.

את הדיבידנדים הזרים הממוסים ב-0% לא כוללים בשורה 1a. את הדיבידנדים הממוסים ב-0% ניתן למצוא בשורה 11 של הגליון לדיבידנדים מועדפים ורווחי הון ארוכי טווח, או בשורה 20 של הגליון מס של Schedule D.

אין לבצע התאמות לדיבידנדים מועדפים זרים שכללתם בשורה 4g של טופס 4952 של ה-AMT. (זה קשור להוצאות מימון על ההשקעה).

יחיד עם חלוקת רווחי הון בלבד. אמרנו שבקרנות נאמנות אמריקאיות מחויבים לחלק את רווחי ההון הנובעים מהפעילות בקרן חזרה למשקיעים בכל שנה. היות ואלו נחשבים רווחי הון זרים (רווחי/הפסדי הון נקבעים לפי מקום התושבות), יש לבצע התאמות. אם יש לכם רק רווחי הון מחולקים (רווחי הון/הפסדים ישירים), יש לבצע התאמה אם ביצעתם התאמה לדיבידנדים הזרים תחת ההנחיות למעלה, או שהייתם צריכים אילו היו לכם דיבידנדים מועדפים זרים (כלומר שלא עמדתם בהחרגה).

על מנת להתאים את הרווחים המחולקים, הכפילו רווחים אלו ב-0.5357 אם הם נופלים במדרגה של 15% וב-0.7143 אם הם במדרגה של 20%. יש לכלול את התוצאה בשורה 1a של טופס 1116 של ה-AMT.

את הרווחים המחולקים הממוסים ב-0% לא כוללים בשורה 1a. את הרווחים המחולקים הממוסים ב-0% ניתן למצוא בשורה 11 של הגליון לדיבידנדים מועדפים ורווחי הון ארוכי טווח, או בשורה 20 של הגליון מס של Schedule D.

אין לבצע התאמות לרווחים מחולקים שכללתם בשורה 4g של טופס 4952 של ה-AMT. (זה קשור להוצאות מימון על ההשקעה).

יחיד עם רווחי/הפסדי הון אחרים. אם רווחי/הפסדי הון שונים בשל ה-AMT יש להשתמש בערכים לפי ה-AMT ולא לפי המס הרגיל. יש להשתמש בגליון A בהנחיות של טופס 1116 על מנת לבצע התאמות לערכים אלו, בתנאי שאין לכם רווחים/הפסדים ביותר משתי קטגוריות, ובנוסף אחד מהבאים חל:

 • אתם לא צריכים לבצע התאמות לדיבדנדים זרים מועדפים באמצעות ההנחיות לעיל (או שלא הייתם צריכים לבצע לו היו לכם דיבידנדים כאלה).
 • שורה 15 או 16 של Schedule D של ה-AMT הוא אפס או שלילי.
 • בגליון המס של דיבידנדים מועדפים ורווחי הון ארוכי טווח של ה-AMT, אחד מהבאים נכון: א) שורה 3 של אותו גליון פחות הערך מטופס 4952 שורה 4e שבחרתם לכלול בשורה 4g של טופס 4952 הינו אפס או שלילי, ב) שורה 7 של אותו גליון הוא -0-, או, ג)שורה 25 של הגליון המדובר שווה או גדול משורה 26 של אותו גליון.
 • ב-Schedule D של ה-AMT, אחד מהבאים חל: א) שורה 18 היא -0-, ב) שורה 9 היא -0- או שלילית, או, ג) שורה 23 של הגליון הנ”ל שווה או גדול משורה 24.

יש להשתמש בגליון B של טופס 1116 אם:

 • אתם לא עומדים בקריטריון להשתמש בגליון A, ובנוסף,
 • יש לכם רווחי/הפסדי הון זרים בלא יותר משתי קטגוריות הכנסה,
 • אין לכם רווחי הון שקשורים למכירת נכס להשקעה או רווחים מהשקעה במתכות יקרות,
 • אין לכם רווחי הון הממוסים ב-0% או ב-20%.

הנחיות עבור גליון A ו-B. כאשר אתם ממלאים את גליון A או את גליון B, יש להשתמש ברווחי/הפסדי הון המחושבים לטובת ה-AMT (ייתכן והם שונים מהערכים לטובת חישוב המס הרגיל, ואין לכלול רווחי הון שכללתם בשורה 4g של טופס 4952 של ה-AMT).

אם אתם צריכים למלא Schedule D לטובת ה-AMT, יש להשתמש בשורה 16 של Schedule D הנ”ל כדי למלא את שורה 3 של גליון A או את שורה 4 לגליון שורה 2 של גליון B. יש להשתמש ב-0.5357 במקום המספר המופיע שם בהנחיות על מנת לחשב את שורה 11, 13 ו-15 של גליון B וכמו כן לשורות 8,11 ו-17 של גליון שורה 15 של גליון B.

אם אתם לא עומדים בקרירטיונים לשימוש בגליונות A ו-B יש לפנות להנחיות עבור רווחי והפסדי הון בקובץ 514 של ה-IRS. יש גם הסבר בחלק ה-4 של זיכוי מס זר בבלוג הזה.

שלב 3. מלאו את חלק II שורות 9-17 של טופס 1116 עבור ה-AMT. השתמשו במסי AMTFTC עודפים המועברים משנים קודמות בשורה 10 אם יש כאלו. אם בחרתם בשיטה הפשוטה, דלגו על שורות 15-16 ומלאו בשורה 17 מה שמילאתם בטופס 1116 לחישוב המס הרגיל.

שלב 4. הזינו את הערך משורה 4 של טופס 6251 בשורה 18 של טופס 1116 של ה-AMT אלא אם אתם חייבים לבצע התאמות לשורה 18.

אם אתם צריכים למלא את גליון שורה 18 של טופס 1116 של ה-AMT שנמצאים בהנחיות של טופס 1116, ובתנאי:

 • שורה 38 של טופס 6251 קטנה משורה 39, ובנוסף
 • שורה 17 של טופס 6251 גדולה מאפס.

אך אין צורך למלא את גליון שורה 18 האמור, אם:

 • אתם עונים על הקריטריונים להחרגה של התאמת הדיבידנדים לעיל, ובנוסף
 • שורה 17 של טופס 6251 הוא לא יותר מ-$194,800 ($97,400 אם אתם נשואים המגישים בנפרד).

הערה. יש להשתמש בערכי רווחי/הפסדי הון כפי שהם מוגדרים עבור ה-AMT על מנת לקבוע עם רווח הון נטו עולה על $20,000 לטובת ההחרגה הנ”ל.

אם אתם לא צריכים למלא את גליון שורה 18, פשוט העתיקו את שורה 4 של טופס 6251 לשורה 18 של טופס 1116 של ה-AMT.

במידה ואתם כן צריכים למלא, אלו ההנחיות:

 1. העתיקו את הערך משורה 4 של טופס 6251 לשורה 1 של גליון שורה 18
 2. דלגו על שורות 2 ו-3 של גליון שורה 18
 3. העתיקו את הערך משורה 36 של טופס 6251 לשורה 4 של גליון שורה 18
 4. הכפילו את שורה 4 ב-0.1071 (במקום 0.3687). את התוצאה הזינו בשורה 5 של גליון שורה 18
 5. הזינו את הערך משורה 33 של טופס 6251 לשורה 6 של גליון שורה 18
 6. הכפילו את שורה 6 ב-0.2857 (במקום 0.4949). את התוצאה הזינו בשורה 7 של גליון שורה 18
 7. העתיקו את הערך משורה 30 של טופס 6251 לשורה 8 של גליון שורה 18
 8. הכפילו את הערך משורה 8 ב-0.4643 (במקום 0.6212) את התוצאה הזינו בשורה 9 של גליון שורה 18
 9. העתיקו את הערך משורה 23 של טופס 6251 אל שורה 10 של גליון שורה 18
 10. מלאו את שורות 11 ו-12 בגליון שורה 18 לפי ההנחיות המצוינות שם (שורה 11 הוא סכום של שורות 3,5,7,9 ו-10, שורה 12 הוא החסרה שח שורה 11 משורה 1).

את התוצאה משורה 12 העתיקו לשורה 18 של טופס 1116 של ה-AMT.

שלב 5. העתיקו את הערך משורה 7 של טופס 6251 לשורה 20 של טופס 1116 של ה-AMT. מלאו את שורות 19, 21, ו-22 של טופס 1116 של ה-AMT.

שלב 6. יש למלא את חלק IV רק בטופס 1116 של ה-AMT הראשון (במידה ויש לכם יותר מאחד). העתיקו לשורה 8 של טופס 6251 את הערך משורה 33 של טופס 1116-AMT הראשון.

יש לצרף לדוח השנתי, אחרי טופס 6251 את כל טפסי 1116 שמילאתם כדי לחשב את ה-AMTFTC. אך אין צורך לצרף את טפסי 1116 הנוספים אם ה-AMTFTC זהה ל-FTC הרגיל שלכם.

העברת AMTFTC קדימה ואחורה

אם ה-AMTFTC מוגבל בשנה זו, ניתן להעביר את העודף עד שנה אחורה ועד 10 שנים קדימה, בדיוק כמו עם זיכוי המס הרגיל. אני ממליץ לנהל רישום בגוגל דוקס את העודף שנשאר לכם מכל שנה שאתם מגישים.

החישוב הפשוט ל-AMTFTC

נאמר מקודם שניתן לבחור חישוב פשוט ל-AMTFTC, אך שזה אינו מומלץ כי הוא בדרך כלל גורר עוד חיוב במס (השנה יצא לי חיוב ב-$39 אם עשיתי את החישוב הפשוט, ולכן עשיתי את החישוב המסובך לפי כל השלבים לעיל).

החישוב הפשוט חוסך את השלבים משום שניתן להשתמש פשוט בערכים שכבר חישבנו בטופס 1116 הרגיל. יש לבחור בשנה הראשונה בה ה-AMTFTC נהיית רלוונטית עבורכם. לרובכם זה יהיה בשנה הראשונה בה בחרתם לקחת זיכוי מס זר (משום שזיכוי מס זר גורר בהכרח מילוי של טופס 6251). אם לא בחרתם בחירה זו בשנה הראשונה כאמור, לא תוכלו לבחור זאת בכל השנים הבאות. ברגע שבחרתם, לא תוכלו לבטל את הבחירה ללא אישור מפורש של ה-IRS.

שורה 9 – מס מינימלי

בשורה 9 רושמים את התוצאה של החסרת שורה 8 משורה 7. כלומר מחסירים את הזיכוי מס זר (אם יש) מהמס האלטרנטיבי.

שורה 10

סוכמים את טופס 1040 שורה 12a ואת שורה 2 מגליון 2 של טופס 1040 (שורה 2 לא רלוונטית לישראלים), ומחסירים את זיכוי המס הזר הרגיל משורה 1 של גליון 3 של טופס 1040. זהו בעצם חישוב חבות המס הרגילה שלכם.

שורה 11 – חישוב ה-AMT

כאן מחשבים אם המס האלטרנטיבי גדול או קטן מהמס הרגיל. מחסירים את הערך משורה 10 מהערך משורה 9 (בעצם המס האלטרנטיבי פחות המס הרגיל). אם יוצא 0(אפס) או פחות, רושמים 0 בשורה 11.

את התוצאה משורה 11 מעתיקים לשורה 45 של גליון 2 של טופס 1040.

דוגמה – טופס 6251

אדגים את המילוי מהנתונים שלי עם הטופס של 2019 (שימו לב שעברתי מ-MFJ ל-HOH):

חלק 1 של טופס 6251

6251_p1

כאמור, בגלל שלקחתי את הניכוי הסטנדרטי עבור ראש משק בית ולא היו לי התאמות להכנסה, לכן לא הייתי צריך “להחזיר” חלק מהתאמות אלו בשורות 2-3. פשוט שורה 4 שווה לסכום של שורה 1 ו-2a (שזה הניכוי הסטנדרטי).

חלק 2 של טופס 6251

6251_p2

היות ואני בסטטוס של ראש משק בית הכנסתי את הערך 71,700 בשורה 5.

ההפרש בין ההכנסה שלנו לפטור משורה 5, היא $61,114 וזה מה שרשמתי בשורה 6.

כדי לראות איך חישבתי את המס ($15,565) בשורה 7, צריך לראות את חלק 3 של טופס 6251 בהמשך.

בשורה 8 הזיכוי מס זר של ה-AMT שווה $15,368 כלומר פחות מהמס המתחייב – ממילוי טפסי 1116 נוספים עבור ה-AMT.

ההפרש בין המס המתחייב לזיכוי מס זר הוא $197 – ואת זה רשמתי בשורה 9.

שורה 10 – המס הרגיל שאני חייב הינו $251, היות ובמס הרגיל הזיכוי מס זר שלי אינו מכסה את כל המס המתחייב (אל דאגה יש לי זיכויים נוספים שמכסים אותו).

שורה 11 – ההפרש בין המס הרגיל למס האלטרנטיבי הוא 0 במקרה הזה (197 פחות 251 אבל לא פחות מ-0).

חלק 3 של טופס 6251

כאמור למי שאין הכנסות מועדפות (Capital gain distributions, דיבידנדים מועדפים, רווחי הון ארוכי טווח ורווח הון כולל לאותה שנה), אינו צריך למלא את חלק 3.

בשנת 2019 היה לי דיבידנדים מועדפים בסך של $2,949 (תדמיינו את הסצינה שזורקים את כל השטרות על המיטה ומתחילים להתפלש בהם 😉 ). אתם נהנים מההפקר ורואים איך למלא עם זה את חלק 3.

6251_p3

שורה 12

צריך להכניס את הערך משורה 6 של טופס 6251, אלא אם כן יש לכם שכר מוחרג בטופס 2555, ואז אתם צריכים למלא כאן את הערך הרשום לכם בשורה 3 של הגליון הייעודי לשורה 7 שראינו לעיל. תוכלו להוריד את הגליון גוגל שיצרתי כדי לחשב זאת (אך מומלץ להשתמש בתוכנה חינמית או חצי חינמית שה-IRS אישר).

היות ואני לא החרגתי שכר, רשמתי את הערך $61,114 משורה 6 לעיל.

שורות 13-15

בשורות 13-15 אם החרגתם שכר בטופס 2555, ראו את ההנחיות בהמשך.

בשורה 13 יש למלא את הערך משורה 6 של גליון הדיבידנדים המועדפים ורווחי הון ארוכים שלמדנו עליו בחישוב המס הרגיל. ניתן למצוא את הגליון גם בהנחיות לטופס 1040, שורה 12a, או בגליון גוגל שיצרתי בפוסט הנ”ל. לא עברנו על זה במדריך, אך מי שמילא את Schedule D Tax Worksheet (כאלה עם הכנסות ממתכות יקרות, או שמכרתם דירה שהייתה מושכרת) צריך למלא כאן את שורה 13 מהגליון ההוא.

בשורה 14 הכניסו את הערך מ-Schedule D, שורה 19 (לא למדנו על זה – זה קשור למכירת דירה שהייתה מושכרת).

בשורה 15 – אם לא מילאתם את Schedule D tax worksheet, פשוט העתיקו לכאן את הערך משורה 13. אם מילאתם, אז סכמו את שורות 13 ו-14 והכניסו את הנמוך מתוצאת הסכום אל מול הערך בשורה 10 של Schedule D Tax Worksheet.

כאמור, לא עברתי על Schedule D Tax Worksheet, אם למישהו זה רלוונטי, הוא יכול לנסות לקרוא את ההנחיות בקובץ ההסברים, להשתמש בתוכנה חינמית, או לפנות לרו”ח.

החרגת שכר ושורות 13-15

זוכרים את ה-Capital Gain Excess (נקרא לו CGE מעכשיו) מחישוב המס הרגיל (איך אפשר לשכוח?), כלומר אם ההכנסה המועדפת שלכם עולה על ההכנסה הרגילה בגלל שהחרגתם חלק ממנה, יש לבצע התאמות להכנסה המועדפת.

על מנת לראות אם יש לכם CGE בהקשר של המס האלטרנטיבי יש להחסיר את שורה 6 מטופס 6251, משורה 6 של גיליון הדיבידנדים המועדפים. אם יש לכם בצעו את ההתאמות הבאות:

 1. קודם הקטינו (אך לא פחות מ-0) את רווחי ההון ארוכי הטווח (או רווח הון הכולל אם היו לכם הפסדים קצרי טווח) באמצעות ה-CGE, זה הערך שבעצם אמורים להזין לשורה 3 של גליון הדיבידנדים המועדפים.
 2. אם נותר עדיין CGE, הקטינו את הדיבידנדים המועדפים שלכם. את הערך הזה מזינים לשורה 2 של גליון הדיבידנדים המועדפים.
 3. אם יש לכם הכנסות ממתכות יקרות או דירה להשכרה שמכרתם, ראו את ההנחיות או פנו לרו”ח.

שורה 16

יש להזין את הערך הנמוך מבין שורות 12 או 15.

שורה 17

יש להחסיר את הערך משורה 16 מהערך בשורה 12 (כלומר, שורה 12 פחות שורה 16).

שורה 18

אם שורה 17 היא $194,800 או פחות (במקרה של נשואים המגישים בנפרד ההגבלה היא $97,400), יש להכפיל את שורה 17 ב-0.26 (26%). אם שורה 17 מעל הסכום, יש להכפיל את שורה 17 ב-0.28 (28%) ולהחסיר מהתוצאה $3,896 ($1,948 במקרה של נשואים המגישים בנפרד).

שורה 19

יש להזין:

 • $78,750 אם אתם נשואים המגישים ביחד או אלמנים מוכרים,
 • $39,375 אם אתם רווקים או נשואים המגישים בנפרד,
 • $52,750 אם אתם ראשי אב בית.

שורה 20

 • אם מילאתם את הגליון דיבידנדים מועדפים כדי לחשב את המס הרגיל שלכם, יש להעתיק לכאן את שורה 7 מאותו גליון.
 • אם מילאתם את גליון Schedule D כדי לחשב את המס שלכם, יש להעתיק לכאן את שורה 14 מאותו גליון.
 • אם לא מילאתם את אחד הטפסים הללו, יש להעתיק לכאן את שורה 11b מטופס 1040 (זהו ההכנסה למס שלכם). אם הערך הוא -0- או פחות יש להזין -0-.
 • אם החרגתם שכר באמצעות טופס 2555 ולא מילאתם את הגליונות לעיל, יש להעתיק לכאן את שורה 3 מהגליון לחישוב מס על שכר מוחרג (ראו את הפוסט על מס רגיל).

שורה 21

יש להחסיר את שורה 20 משורה 19. אם התוצאה -0- או פחות, יש להזין -0-.

שורה 22

הזינו את הערך הנמוך מבין שורה 12 או שורה 13.

שורה 23

הזינו את הערך הנמוך מבין שורה 21 ושורה 22. זהו הסכום שממוסה ב-0%.

שורה 24

החסירו את שורה 23 משורה 22.

שורה 25

הזינו:

 • $434,550 אם אתם רווקים,
 • $244,425 אם אתם נושאים המגישים בנפרד,
 • $488,850 אם אתם נשואים המגישים ביחד או אלמנים מוכרים,
 • $461,700 אם אתם ראשי אב בית.

שורה 26

העתיקו את הערך משורה 21 לכאן.

שורה 27

 • אם מילאתם את הגליון דיבידנדים מועדפים כדי לחשב את המס הרגיל שלכם, יש להעתיק לכאן את שורה 7 מאותו גליון.
 • אם מילאתם את גליון Schedule D כדי לחשב את המס שלכם, יש להעתיק לכאן את שורה 19 מאותו גליון.
 • אם לא מילאתם את אחד הטפסים הללו, יש להעתיק לכאן את שורה 11b מטופס 1040 (זהו ההכנסה למס שלכם). אם הערך הוא -0- או פחות יש להזין -0-.
 • אם החרגתם שכר באמצעות טופס 2555 ולא מילאתם את הגליונות לעיל, יש להעתיק לכאן הערך משורה 20 של הטופס הנוכחי (6251).

שורה 28

חברו את שורות 26 ו-27.

שורה 29

החסירו את שורה 28 משורה 25. אם -0- או פחות הזינו -0-.

שורה 30

הזינו את הערך הנמוך מבין שורה 24 ושורה 29.

שורה 31

הכפילו את שורה 30 ב-0.15 (15%).

שורה 32

חברו את שורות 23 ו-30.

אם שורות 32 ו-12 זהות, דלגו על שורות 33-37 ועברו לשורה 38. אחרת, המשיכו לשורה 33.

שורה 33

החסירו את שורה 32 משורה 22.

שורה 34

הכפילו את שורה 33 ב-0.2 (20%).

אם שורה 34 היא -0- או ריקה (כלומר, לא מילאתם את גליון המס של Schedule D ולא החרגתם שכר), דלגו על שורות 35-37 ועברו לשורה 38. אחרת, המשיכו לשורה 35.

שורה 35

חברו את שורות 17, 32 ו-33.

שורה 36

החסירו את שורה 35 משורה 12.

שורה 37

הכפילו את שורה 36 ב-0.25 (25%).

שורה 38

חברו את שורות 18, 31, 34 ו-37.

שורה 39

אם שורה 12 היא $194,800 או פחות (במקרה של נשואים המגישים בנפרד ההגבלה היא $97,400), יש להכפיל את שורה 12 ב-0.26 (26%). אם שורה 36 מעל הסכום, יש להכפיל את שורה 12 ב-0.28 (28%) ולהחסיר מהתוצאה $3,896 ($1,948 במקרה של נשואים המגישים בנפרד).

שורה 40

 • הזינו את הערך הנמוך מבין שורות 38 ו-39. כמו כן, את אותו ערך העתיקו לשורה 7 של הטופס הנוכחי (6251).
 • אם החרגתם שכר באמצעות טופס 2555, אל תעתיקו את הערך לשורה 7. במקום זאת העתיקו את הערך המחושב  אל שורה 4 של גליון העזר של שורה 7 והמשיכו את החישוב שם.

 

סיכום

מי שהרוויח מעל סכום מסוים, או שמבקש זיכוי על מס זר, צריך למלא טופס 6251 כדי לראות אם הוא חייב מס נוסף. ניתן להשתמש בלינק הזה כדי לראות אם אתם צריכים למלא את טופס 6251 (נא לעשות File->Make a copy… כדי שתוכלו לערוך אצלכם את הגליון).

זה אחד מהטפסים שצריך לנשום עמוק, לקרוא את ההנחיות בפוסט הזה שוב ושוב (לינק להנחיות באנגלית) ולמלא. אני ממליץ להשתמש בתוכנה חינמית או חצי-חינמית בחסות ה-IRS, במיוחד אם אתם צריכים למלא טופס 6251. היא תעשה את רוב העבודה בשבילכם, ורק תבקש מכם נתונים על הכנסות, סטטוס וכו'. אני אישית משתמש ב-olt.com. היא מאפשרת את המילוי גם של זיכוי מס זר (טופס 1116) וגם של מס אלטרנטיבי מינימלי (טופס 6251). בשנים האחרונות, הם לא חייבו אותי על השימוש בתוכנה למרות שבהכנסות עברנו את הסף כדי שזה יהיה חינמי. לי היא טובה, אבל יכול להיות שלכם תתאים תוכנה אחרת.

 

 


הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.


אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.


אזהרה: אני איני רואה חשבון אמריקאי וגם לא רואה חשבון ישראלי. אני גם לא יועץ מס באף אחת מהמדינות הנ"ל (גם לא באף מדינה אחרת). את כל המידע שאני מספק כאן אני למדתי בעצמי תוך התייעצות חד פעמית עם רואה חשבון ועם אנשים אחרים המגישים בעצמם. חוק המס האמריקאי הוא חוק סבוך נורא, והמצבים שאתאר כאן הם יחסית פשוטים – הכנסה כשכיר, רווח הון על מניות, דיבידנדים, ריבית מהבנק/אג"ח, הכנסה משכירות (שלא כחלק מעסק). אם אתם בעלי עסק/עצמאים, אתם יכולים להשליך חלק מהדברים שיכתבו כאן על המצב שלכם, אך כרגע לא אעסוק בדיווח עבור בעלי עסקים. מילוי הדוחות דורש ידע שתוכלו לקבלו כאן בחינם, אך השימוש בו הוא על אחריותכם בלבד. באופן כללי, לא מומלץ להסתמך על בלוגים רנדומליים ברשת.
בהתאם לדרישות בחוזר 230 של ה-IRS, אני מתריע בפניכם, שכל מידע הנוגע לענייני מס פדרלי בארה"ב המובא בתקשורת זו, כולל כל לינק או צרופה, לא נכתב על מנת שתוכלו (א) להימנע ממסים שאתם חייבים להם על פי דין כולל קנסות, או (ב) לקדם, לשווק, או להמליץ לכל אדם אחר לגבי כל עניין או עסקה המובא בתקשורת זו.

 

32 מחשבות על “סדרת מס ארה”ב (2019) – חלק 9b – חישוב מס מינימאלי אלטרנטיבי

 1. שלום

  לגבי גיליון 2, האם אתה יודע – אם יצא שאיני חייב AMT בגלל זיכוי מס זר, האם חובה להגיש גליון 2 רק כדי לרשום שם 0? כי ב-olt הם לא מוציאים את הטופס, ואני לא יודע אם זה טעות או לא?

  אהבתי

 2. בהסבר כתוב: … במקרה של ה-AMT המס המקסימלי על הכנסות אלו (רווחי הון ארוכי טווח ודיבידנדים מועדפים) הוא 25%.
  האם תוכל בבקשה לתת סימוכין לכך שזה מגיע ל- 25% בארה"ב? לצערי חיפשתי ולא מצאתי, אז אני פונה לעזרתך.

  אהבתי

   1. לפי מה שאני מבין מהפסקה הרלוונטית, היא מתייחסת לרווחי הון ולא לדיבידנדים מועדפים. אצלי מדובר על דיבידנדים מועדפים, אז זה לא כל כך ברור מה המס המקסימלי על זה עבור AMT, והאם זה גם 25%.

    אהבתי

    1. אתה צודק. אבל בטופס 6251 הוא יבקש למשוך את שורה 6 מהגליון לחישוב מס עבור הכנסות מועדפות, שזה הסכום של דיבידנדים מועדפים ורווחי הון ארוכי טווח.

     אנסה לברר ממה נובע הדיסוננס.

     אהבתי

     1. אם לא תמצא, חשבתי על רעיון לפתוח ב- OLT חשבון חדש ולהכניס בהכנסות רק דיבידנד מועדף של נניח 10 מיליון דולר, ולראות כמה מס זה יוצא ב- AMT. לפי זה אפשר להבין מה אחוז המס הגבוה (לפחות לפי OLT).

      אהבתי

       1. ובכן התוצאות של הניסוי מפתיעות: עליתי לאט לאט בסכום הדיבידנדים והגעתי עד ל- 100,000,000$ ויצא שהמס הללי הוא: 23,764,766$, וזה מתחלק כך: 19,969,926$ מס רגיל על הדיבידנדים, ועוד 2,440$ כתוצאה מ- AMT, ועוד 3,792,400$ על NII.
        כלומר יוצא שלא מגיע ל- 25%. זה יוצר אצלי חשש למלא בלי HTKO.
        מקווה שלא טעיתי במשהו.
        יש לי את הטפסים הממולאים שמורים אצלי.
        כל אחד יכול לשחזר את הניסוי הזה (לי אבל לקח כמעט שעה, וזה בלי לבדוק יותר מידיי).

        אהבתי

       2. מה הפתיע אותך?
        אשמח אם תוכל לשלוח לי את הטפסים הממולאים ל-fintranslatro1040 (אצל) ג'ימייל נקודה קום.

        נראה לי שמצאתי את הפער, ה-25% רלוונטי רק למכירת דירה ששומשה להשכרה. דיבידנדים מועדפים ממוסים גם ב-AMT עד 20%.

        ההפרש של $2,440 הוא שברמות ההכנסה הללו אין פטור ראשוני ל-AMT, וכן יש ניכוי סטנדרטי במס הרגיל, אז זה 20% מ-12,200.

        אהבתי

  1. תודה רבה.

   נראה לי שסוף סוף הבנתי את הנקודה שלך.
   היות ומדרגה 25% לא רלוונטית לדיבידנדים ורווחי הון ארוכי טווח, אז הם עדיין נחשבים HTKO ולכן צריכים להיות מועברים לקטגוריה הכללית בחישוב זיכוי מס זר של ה-AMT.

   ערכתי את הפוסטים של ה-AMT כדי לשקף נקודה זו.
   המון תודה על תשומת הלב.

   אהבתי

   1. אני לא ממשיך עם הניסוי. מטרתו הייתה רק לבדוק את המס המקסימלי לאזרח אמריקאי שאין לו הכנסה זרה. כמובן שבדווח שלי הכנסתי את הדיב' המועדפים כ HTKO גם ב AMT.

    אהבתי

 3. שלום,
  קודם כל תודה על כל ההשקעה והמידע, במיוחד ההסברים על המקור של כל מיני תקנות וחישובים עזרו לי מאוד. אני מסתבך עם טופס 6251 ואולי אתה יכול לעזור. אני חושב שיחסית לשאלות האחרות כאן זו שאלה למתחילים.

  השנה מילאתי שני טפסי 1116 (שכר וריבית), ולכן אני צריך למלא טופס 6251, מסתבר. לא קניתי ולא מכרתי ניירות ערך ולכן כל חלק ההון לא רלוונטי (נכון?). החרגתי את הסכום המלא (105,900) מהשכר. בשורה 2b כתבתי 0. הסכום בשורה 4 (הכנסה חייבת במס אחרי החרגה, פלוס ניכוי סטנדרטי) נמוך מ 71,700 ולכן שורה 6 שווה 0. לפי ההוראות בטופס (וכאן באתר) זה אומר ש7,9,11 גם 0, וזה לכאורה פותר הכל. רק שבשורה 7 כתוב שצריך להסתכל בהוראות אם ממלאים טופס 2555, וזה שולח אותי לטופס העבודה. השורה הראשונה בטופס העבודה אומרת שאם שורה 6 בטופס 6251 שווה 0, לא למלא את טופס העבודה. זהו, אני בּלוּפּ.

  גם אם אני ממשיך למלא את טופס העבודה לשורה 7 זה לא ברור. כיוון ששורה 1 בטופס היא 0, וגם שורה 2b היא 0, אני חושב, אז התוצאה הסופית היא 0 בהגדרה. בסוף, אם כך, הAMT יוצא 0. פספסתי משהו?

  אהבתי

   1. לגבי הגיליון אקסל (שעוזר לקבוע האם צריך למלא טופס 6251)
    נראה לי שיש כמה טעויות.
    בתא C2, בשני המקרים של ה-if יוצג שם G4.
    בתא B1 & F4 כתוב לייבא את שורה 10, במקום את שורה 11b. (להלן המקור: Enter the amount from Form 1040 or 1040-SR, line 11b).
    בתא F3 כתוב לייבא את שורה 7, במקום את שורה 10 (להלן המקור: subtract Form 1040 or 1040-SR, line 10)
    בתא F6 כתוב לייבא את שורה 9, במקום את שורה 8b (להלן המקור: from Form 1040 or 1040-SR, line 8b)
    לגבי תא F8 לא התעמקתי, אבל לא ראיתי במקור אזכור לשורה 46 של גליון 2.
    אני חושב שיש שם עוד טעויות.

    אהבתי

 4. היי המתורגמן,
  תוכל לחדד בבקשה לגבי גיליון 2 – האם צריך להגיש אותו ל-IRS במידה ולא צריך למלא את טופס 6251?
  הסתכלתי בו וראיתי שיש שם 2 חלקים עם הרבה שדות שלא נראים לי רלוונטיים, בנוסף לא זכור לי שראיתי הסברים שלך על מילוי טופס זה (קראתי רק הסברים של 2019).
  תודה רבה!

  אהבתי

 5. ויש לי עוד שאלה לגבי שורה 12b.
  הטקסט מתוך הטופס: "Add Schedule 2, line 3, and line 12a and enter the total" או איך שאני מתרגם את זה: "סכום את שורה 3 מגיליון 2 (המס האלטרנטיבי) לשורה 12a".
  זה לא אמור להיות המינימום מביניהם? במקום סכום? אני מצטט מהמאמר על חישוב המס הצורה הסטנדרטית: "את המס יש לחשב בשתי אופנים (חישוב רגיל וחישוב אלטרנטיבי) והחבות היא על הסכום הגבוה יותר."

  אהבתי

 6. היי, למעשה כל עוד המס המשולם בישראל גבוה מהמס המתחייב בארה"ב- גם ב1116 הרגיל וגם התיאורטי, אנחנו בעצם נמשיך לצבור carryovers שיעברו איתנו לשנים הבאות? (היתרה שלא נוצלה)
  אם כן, כמה שנים קדימה?

  אהבתי

 7. שלום יעקב,
  אני ממלא לראשונה בעזרת OLT, אך יש לי קושי מסוים.
  אתחיל ואומר שכשמילאתי את הטופס בעצמי (באמצעות freefillableforms) יצא שה-AMT הוא 0, ואין לי צורך למלא את ה-AMTFTC ולחשב 1116 AMT.
  ב-OLT מילאתי את המידע לזיכוי מס זר, אך לא ידעתי מה למלא בכל המקומות שבו הוא ביקש את הסכום של ה-AMT ואז OLT לא מגנרט לי את ה-6251.(הוא מפנה להוראות של 6251 שורה 32 – אך בהוראות של 6251 אין התייחסות לשורה 32..)
  ביקשתי לחייב גנרוט טופס 6251, והוא נראה תקין, אך הוא גנרט לי גם טופס 1116 AMT כאשר הזיכוי מס זר יוצא 0.
  ואני לא יודע אם זה תקלה, או מה יקרה אם אני אגיש את הדו"ח עם AMT 1116 שבו ה-AMTFTC הוא 0.
  בנוסף, כששלחתי ל-OLT מייל, הם כתבו ש-
  "If AMT doesn't apply to your return (which it doesn't), then there is not a need to generate the 6251 in order to take the foreign tax credit. You do not need the 6251 with your return."
  אבל זה נשמע לי אפילו פחות הגיוני 🙂
  חשבתי במקום לעשות הגשה אלקטרונית ב-OLT אני אדפיס את הכל ואשמיט את ה-1116AMT, אבל נראה לי חבל.
  אשמח לשמוע את דעתך בנושא… (בלי התחייבות, כמובן!)
  תודה רבה

  אהבתי

  1. כשאתה ממלא את הנתונים עבור 1116 בOLT אתה ממלא לרגיל ולAMT אותם סכומים, מלבד בשדה של Standard Deduction שברגיל אתה ממלא מה הניכוי הסטנדרטי שלך ובAMT אתה ממלא 0 (כי אין ניכוי סטנדרטי בAMT).

   בכל מקרה אם אתה ממלא 1116 (למס הרגיל), אתה חייב למלא את טופס AMT וטפסי 1116 של AMT ולא כפי שאמרו לך בשירות לקוחות (תזכור שהם לא יועצי מס מוסמכים, בעצם גם אני לא 🙂 ).

   ההנחיות לשורה 32 בהחלט מופיעות בהנחיות של 6251, וגם בפוסט הזה תרגמתי את ההנחיות הללו, אבל בגדול כל עוד תמלא את הנתונים כפי שציינתי (בהנחה ואין לך הכנסות מוזרות שצריך לעשות להם התאמות לAMT), הוא ימלא לך נכון את 1116 של הAMT (אבל תבדוק אותו).

   אהבתי

 8. היי – שאלה בנוגע לאופציות – האם בקבלת אופציות אתה מתכוון שמספיק ש״יבשילו״ לי אופציות ואני אהיה חייב לדווח עליהן? למרות שעוד לא מימשתי?

  תודה 🙂

  אהבתי

   1. מעניין, אני מניח אבל שגם מימוש וגם מכירה של האופציות נחשבים לאירוע מס, נכון?
    בכל אופן טוב לדעת, הדו״ח השנה מאתגר במיוחד 🙂
    תודה!

    אהבתי

    1. נכון, המטרה היא להזהיר מפני מימוש בלי מכירה באותה שנה.
     לחלופין, ניתן לממש ולבדוק אם יש לך מספיק FTC מהעשר השנים האחרונות כדי לקזז את המס שזה יוצר.

     אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s