סדרת מס ארה”ב (2019) – חלק 10d – זיכוי מס זר – התאמות להכנסה פסיבית

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

בפוסט השלישי בסדרה של זיכוי מס זר ראינו שבשורה 18 של טופס 1116, צריך לבצע התאמות מסוימות אם היו לכם דיבידנדים מועדפים זרים ורווחי/הפסדי הון זרים (שאם זה ממניות זה תלוי במקום התושבות שלכם, ללא קשר למיקום החברה שהנפיקה את המניה).

את ההתאמות לשורה 18 מבצעים רק אם ביצענו התאמות לשורות 1a ו-5 עליהם אסביר בפוסט הזה. כלומר, אם לפי הפוסט הזה לא ביצעתם התאמות להכנסה/הפסדים בשורות 1a ו-5, אזי אין לכם התאמות לבצע בשורה 18 של טופס 1116.

פוסט זה נוגע לשנת המס 2019, שצריך לדווח בגינו עד יולי 2020 (בגלל הקורונה). אם ברצונכם לראות את הפוסט הנוגע לשנת המס 2017, תיגשו לכאן.

אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.

התאמות לדיבידנדים מועדפים ורווחי (והפסדי) הון זרים

תזכורת: את סך הדיבידנדים המועדפים הזנתם בטופס 1040 בשורה 3a.

אם היו לכם בשנת המס דיבידנדים מועדפים זרים או רווחי/הפסדי הון זרים, אתם אולי תצטרכו לבצע התאמות מסוימות לערכים אלו לפני שתזינו אותם בטופס 1116 – שורה 1a (שהוא השורה של ההכנסה הגולמית לקטגוריה) ובשורה 5 (הפסדים לקטגוריה).

אני אמשיך להניח (בדיוק כמו בפוסט על חישוב המס), שאתם מילאתם את הגיליון לחישוב מס של דיבידנדים מועדפים ורווחי הון ארוכים, ושלא הייתם צריכים למלא את גיליון המס של Schedule D (בדרך כלל רק למי שמתעסק במתכות יקרות ורווחים ממכירת דירות להשקעה).

שימו לב: צריך להבדיל בין Schedule D עצמו לבין גליון המס של Schedule D. אם היו לכם רווחי/הפסדי הון אתם צריכים למלא את Schedule D, כדי לתאם את הרווחים הארוכים והקצרים עם ההפסדים הארוכים והקצרים.

אם היו לכם הכנסות ממכירה של מתכות יקרות או ממכירה של נכס להשקעה, רק אז הייתם צריכים למלא את גליון המס של Schedule D. בבלוג זה הנחתי שאין לכם הכנסות כאלו כדי לשמור על פשטות. אני ממליץ למי שכן היה לו, לפנו לרו”ח מוסמך או לקרוא את ההנחיות בעצמו.

אתם יכולים לבחור שלא לבצע את ההתאמות אם תעמדו בהחרגה שתבוא בהמשך.

הנחיות למי שהיה לו רק דיבידנדים ללא רווחי/הפסדי הון

אם מילאתם את הגליון לחישוב מס של דיבידנדים מועדפים ורווחי הון ארוכים, ואינכם צריכים למלא את Schedule D (כלומר שהיו לכם רק דיבידנדים מועדפים ולא רווח או הפסדי הון),אתם אולי צריכים לבצע התאמה לסכום הדיבידנדים.

את ההתאמה תצטרכו לבצע אם שתי התנאים הבאים מתקיימים:

החרגה להתאמה. אם תעמדו בתנאים להחרגה, תוכלו לבחור לא לבצע את ההתאמה. את הבחירה מבצעים על ידי זה שלא תבצעו התאמה (“אני רק מתרגם, זה באמת מה שכתוב בהנחיות”). אם תבחרו לא לבצע את ההתאמה, הוא חל לגבי כל הדיבידנדים המועדפים הזרים שלכם.

אתם עומדים בתנאי להחרגה אם תעמדו בשתי התנאים הבאים:

 1. שורה 7 של הגליון לחישוב מס של דיבידנדים מועדפים ורווחי הון ארוכים לא עולה על:
  • $321,450 לזוג המגיש ביחד או אלמן מוכר,
  • $160,725 לזוג המגיש בנפרד,
  • $160,725 לרווקים,
  • $160,700 לראש אב בית.
 2. סך הדיבידנדים המועדפים הזרים, נמוך מ-$20,000. יש להתעלם מדיבידנדים שבחרתם לכלול בטופס 4952, שורה 4g (קשור למימון הוצאות השקעה).

ביצוע ההתאמה. את הדיבידנדים הזרים שלהם אתם מבצעים התאמה יש להכפיל ב-0.4054 אם הם במדרגת המס של 15%, ולהכפיל ב-0.5405 את אלה שבמדרגת המס של 20%. את ההתאמה יש לבצע לפני שכוללים סכומים אלו בשורה 1a של טופס 1116 בקטגוריה הרלוונטית (במקרה שלנו זה יהיה בקטגוריה הגנרית – בגלל שהמס בישראל גבוה מהמס המקסימלי האפשרי בארה”ב כמוסבר בפוסטים הקודמים).

את הדיבידנדים המועדפים הזרים שממוסים ב-0%, פשוט לא כוללים בהכנסות בשורה 1a.

אין צורך בהתאמה. אם אינכם צריכים לבצע את ההתאמה, או שאתם עומדים בתנאים להחרגה ובוחרים שלא לבצע את ההתאמה, יש לכלול את כל הדיבידנדים המועדפים הזרים בשורה 1a.

שימו לב: ההכנסה שלכם צריכה להיות מאוד גבוהה בשביל שלא תעמדו בהחרגה. הערכה שלי היא שברוב השנים תעמדו בהחרגה ולא תצטרכו לבצע התאמה.

לרוב, אם יש לכם ברירה, עדיף לא לבצע את ההתאמה משום שהיא מורידה את ההכנסה הזרה שלכם, והכנסה זרה יותר קטנה משמע זיכוי מס זר יותר קטן (לפי החישובים של חלק 3 של טופס 1116).

הנחיות למי שכן היו לו רווחי/הפסדי הון

למי שכן היה רווחי או הפסדי הון ולכן היה צריך למלא את Schedule D, צריך לבצע התאמות לדיבידנדים מועדפים זרים (במידה והיו לו), והתאמות לרווחי/הפסדי הון שהיו לו.

את ההתאמה לדיבידנדים מבצעים בדיוק כפי המוסבר לעיל, רק שהתנאי השני להחרגה כעת הוא שסך הדיבידנדים המועדפים הזרים בצירוף רווח הון ארוך טווח נטו בניכוי הפסדי הון קצרי טווח יהיה פחות מ-$20,000.

דוגמא:
רווק
הכנסה מתואמת AGI – $80,000
דיבידנדים מועדפים – $3,000
רווחי הון ארוכי טווח – $2,000
הפסדי הון ארוכי טווח – $300
רווחי הון קצרי טווח – $400
הפסדי הון קצרי טווח – $900

רווחי הון ארוכי טווח נטו = 2000 – 300 = $1700
הפסדי הון קצרי טווח נטו = 900 – 400 = $500
רווח הון נטו = $1700 – $500 = $1200

דיבידנדים מועדפים + רווח הון נטו = $4,200

לכן עומדים בתנאים החרגה ולא חייבים לעשות התאמות לסכומים

התאמות לרווחי/הפסדי הון זרים

צריך להשתמש או בגליון A, או בגליון B, או בהנחיות בחוברת 514 (החל מעמוד 17)   כדי לראות אלו התאמות יש לבצע. קודם יש לראות אם אתם זכאים למילוי גליון A, אם לא אז בודקים זכאות למילוי גליון B, ואם גם לזה אתם לא זכאים פונים לחוברת 514.

שוב, זה לא נוגע להרבה מאוד אנשים פה אבל זה מופיע בהנחיות: אין לכלול כאן רווחי הון שכללתם בטופס 4952 (שקשור למימון השקעות).

גליון A

תוכלו להשתמש בגליון A אם יש לכם רווחי/הפסדי הון במקסימום שתי קטגוריות ואחד מהתנאים הבאים מתקיים:

 • אתם עומדים בתנאי להחרגה לגבי דיבידנדים מועדפים, ולא ביצעתם התאמה
 • שורה 15 או שורה 16 של Schedule D הוא “0” או הפסד. (תזכורת: שורה 15 היא רווח הון ארוך טווח נטו – רווחים בניכוי הפסדים, ושורה 16 היא סך רווח הון נטו – טווח ארוך + טווח קצר)
 • חישבתם את המס שלכם באמצעות הגליון לחישוב מס של דיבידנדים מועדפים ורווחי הון ארוכים, ובגליון זה: א. שורה 3 בגליון בניכוי הערך בטופס 4952 שורה 4e שבחרתם לכלול בשורה 4g של אותו טופס הוא “0” או פחות, ב. שורה 7 בגליון הוא “0”, ג. שורה 25 בגליון שווה או גדול משורה 26.

אם אחד מהתנאים מתקיים לגביכם, יש למלא את גליון A רק פעם אחת, גם אם יש לכם רווחים/הפסדים בשתי קטגוריות שונות. יש לשמור את גליון A אצלכם ולא להגיש אותו.

הנחיות למילוי גליון A

WorksheetA

לפני שורה 1 יש למלא את הקטגוריות השונות, במקרה שלנו זה יהיה גנרי (Generic) ופסיבי (Passive).

שורה 1 – רווח (או הפסד) לכל קטגוריה בנפרד. לכל קטגוריה נפרדת שבהם יש לכם רווחי/הפסדי הון זרים, יש להחסיר את ההפסדים מהרווחים ואת התוצאה לרשום בשורה 1. במקרה שלנו, רווחי/הפסדי הון ארוכי טווח יכנסו בקטגוריה הגנרית, וקצרי הטווח בקטגוריה הפסיבית. אם החישוב יוצא שלילי, יש לכלול את ההפסד בשורה 5 של טופס 1116 בקטגוריה הרלוונטית.

שורה 2 – רווח הון זר נטו. יש לסכום את הערכים משורה 1 בשתי הקטגוריות. אם התוצאה היא 0 או פחות, אין למלא את המשך הגליון. במקום זאת, לכל ערך חיובי בשורה 1, יש לכלול סכום זה בשורה 1a של טופס 1116 בקטגוריה הרלוונטית.

שורה 3 – רווח הון נטו (מכל המקורות). יש להכניס את הערך משורה 16 של Schedule D (למגישי טופס 4952 יש התאמה לבצע). אם התוצאה היא 0 או פחות, יש לרשום “0”.

שורה 4 – התאמה להפסד הון אמריקאי. יש להחסיר את שורה 3 משורה 2 ואת התוצאה לרשום בשורה 4. אם התוצאה היא “0” או פחות, אין למלא את המשך הגליון. במקום זאת, לכל ערך חיובי בשורה 1, יש לכלול סכום זה בשורה 1a של טופס 1116 בקטגוריה הרלוונטית.

שורה 5. אם בשתי הקטגוריות יש ערך חיובי בשורה 1, דלגו על שורה 5 ועברו לשורה 6. אם רק באחת מהקטגוריות יש ערך חיובי, החסירו את הערך משורה 4 מאותו ערך חיובי. הזינו את התוצאה כאן (בשורה 5), וכמו כן, תכללו את התוצאה בשורה 1a של טופס 1116 לאותה קטגוריה, ודלגו על המשך הגליון.

שורה 6 – פקטור התאמה להפסד אמריקאי. לכל קטגוריה, יש לחלק את שורה 1 בשורה 2 ולעגל את התוצאה לפחות ל-4 ספרות אחרי הנקודה.

שורה 7 – התאמה להפסד אמריקאי. לכל קטגוריה, יש להכפיל את שורה 4 בשורה 6.

שורה 8 – רווח הון מתואם לכל קטגוריה. לכל קטגוריה, החסירו את שורה 7 משורה 1. רשמו את התוצאה כאן בשורה 8, וכמו כן, תכללו את התוצאה בשורה 1a של טופס 1116 לאותה קטגוריה.

 

גליון B

אם אתם לא עומדים בתנאים למילוי גליון A, השתמשו בגליון B לחישוב ההתאמות, אם:

 • יש לכם הפסדי/רווחי הון זרים בלא יותר משתי קטגוריות (למשל, רק גנרית ופסיבית),
 • אין לכם הכנסות ממתכות יקרות או ממכירת נכסים להשקעה,
 • אין לכם רווחי הון שממוסים ב-0% או ב-20% (כלומר, 15% אם הם רווחי הון ארוכי טווח, ולפי מדרגות הכנסה אם הם קצרי טווח).

יש למלא את גליון B פעם אחת בלבד, גם יש לכם רווחים/הפסדים בשתי קטגוריות נפרדות. יש לשמור את גליון B אצלכם ולא להגיש אותו ל-IRS.

הנחיות למילוי גליון B

לגליון B יש 15 שורות, מתוכן לשתיים מהן יש גליון משלהם לחישוב (שורות 2 ו-15). כלומר, תוך כדי חישוב אנו נדלג לגליון אחר, נבצע חישוב שם, ונחזיר את התוצאה לגליון B. נשמע פשוט, לא? בואו נקווה שעמדתם בקריטריון של גליון A 🙂

WorksheetB

בואו נבחר שקטגוריה #1 תהיה הגנרית ו-#2 הפסיבית.

שורה 1. לכל קטגוריה נפרדת:

 • יש לחשב את רווח ההון הקצר טווח נטו (רווחים בניכוי הפסדים) ולהזין בקטגוריה הפסיבית (בטור 3 בגליון B).
 • יש לחשב את רווח ההון הארוך טווח נטו (רווחים בניכוי הפסדים) ולהזין בקטגוריה הגנרית (טור 2 בגליון B). זכרו שאתם כאן בגליון B רק בגלל שאין לכם רווחי הון ארוכי טווח שממוסים ב-0% או ב-20%.

שורה 2. לכל טור משורה 1 שיש בו רווח (מספר חיובי), יש לחשב את הערך בשורה 2 באמצעות הגליון לשורה 2 שיופיע בהמשך.

שורה 3. מחסירים את התוצאה משורה 2 מהרווח בשורה 1.

שורה 4. הזינו הפסד ארוך טווח נטו (אם יש) ממקורות אמריקאיים (לתושבי ישראל זה יקרה רק אם מכרו דירה בארה”ב). מחסירים הפסדים ארוכי טווח ממקורות אמריקאיים מרווחים ארוכי טווח ממקורות אמריקאיים. את ההפסד (אם יש) רושמים כמספר חיובי בעמודה (5) של שורה 4 (איפה שכתוב Other). אם אין לכם הפסד כזה, השאירו את שורה 4 ריקה ודלגו על שורות 5 עד 14.

שורה 5. סכמו את הערכים (אם יש) מעמודות (2) ו-(4) של שורה 2. את התוצאה רשמו בעמודה (5) של שורה 5. אם אין לכם ערכים בעמודות האלה, רשמו -0- בעמודה (5).

שורה 6. החסירו את שורה 5 משורה 4. את התוצאה רשמו בעמודה (5) של שורה זו. אם התוצאה היא -0- או שלילית, השאירו את שורה 6 ריקה ודלגו על שורות 7 עד 14.

שורה 7.

 • אם מילאתם סכום כלשהוא בעמודות (2) או (4) (אך לא בשניהם) של שורה 3, החסירו את שורה 6 מהערך שרשמתם בעמודה (2) או (4) של שורה 3. הזינו את התוצאה בעמודה (2) או (4) של שורה 7 ודלגו על שורות 8 עד 12.
 • אם מילאתם ערכים גם בעמודה (2) וגם בעמודה (4) של שורה 3, סכמו את שתי המספרים הללו והזינו את הסכום בעמודה (5) של שורה 7.

שורה 8. חלקו את הערך משורה 3, עמודה (2) בערך משורה 7, עמודה (5). את התוצאה רשמו בשורה 8, עמודה (2). חלקו את הערך משורה 3, עמודה (4) בערך משורה 7, עמודה (5). את התוצאה רשמו בשורה 8, עמודה (4). את התוצאה יש לעגל לפחות ל-4 ספרות אחרי הנקודה.

שורה 9. הכפילו כל ערך בנפרד משורה 8 (עמודות (2) ו-(4) אם ישנן) בערך משורה 6 ואת התוצאה רשמו בעמודה המתאימה בשורה 9.

שורה 10. החסירו את שורה 9, עמודה (2) משורה 3, עמודה (2), ורשמו את התוצאה בשורה 10, עמודה (2). החסירו את שורה 9, עמודה (4) משורה 3, עמודה (4), ורשמו את התוצאה בשורה 10, עמודה (4).

שורה 11. את הערכים משורה 10 הכפילו ב-0.4054 ורשמו את התוצאה בעמודות המתאימות בשורה 11.

שורה 12. סכמו את שורה 11, עמודה (2) עם שורה 9, עמודה (2) ורשמו את התוצאה בשורה 12, עמודה (2). סכמו את שורה 11, עמודה (4) עם שורה 9, עמודה (4) ורשמו את התוצאה בשורה 12, עמודה (4). את התוצאות הללו יש לכלול בהכנסות בשורה 1a של טופס 1116 לפי הקטגוריה. דלגו על שורות 13-14.

שורה 13. הכפילו את הערך (אמור להיות רק ערך אחד, או בעמודה (2) או בעמודה (4)) משורה 7 ב-0.4054 ורשמו את התוצאה בשורה זו בעמודה המתאימה.

שורה 14. סכמו את שורות 6 ו-13 ורשמו את התוצאה כאן. את התוצאה יש לכלול בהכנסות בשורה 1a של טופס 1116 לפי הקטגרויה הרלוונטית.

שורה 15. אם יש לכם:

 • רווח קצר טווח בעמודות (1) או (3) של שורה 3, הזינו ערך זה בשורה 15 בעמודה המתאימה (1 או 3).
 • רווח ארוך טווח בעמודות (2) או (4) של שורה 3. ובנוסף שורה 6 ריקה, הכפילו את הרווח ב-0.4054 ואת התוצאה רשמו בשורה 15 בעמודה המתאימה (2 או 4).
 • הפסד קצר טווח בעמודה כלשהיא של שורה 1, יש למלא את גיליון של שורה 15, לכל עמודה כזו. הסבר לגיליון שורה 15 בהמשך.
 • הפסד ארוך-טווח בעמודות (2) או (4) של שורה 1, הכפילו את ערך ההפסד ב-0.4054, ואת התוצאה רשמו בשורה 15 בעמודה המתאימה (2 או 4).

לאחר מילוי שורה 15:

 • אם יש רווח בשורה 15 יש לכלול אותו בהכנסות של שורה 1a בטופס 1116 לפי הקטגוריה המתאימה.
 • אם יש הפסד בשורה 15 יש לכלול אותו בשורה 5 של טופס 1116 לפי הקטגוריה המתאימה.

גיליון שורה 2 של גיליון B

line2-worksheet

קודם תמלאו את הקטגוריות הרלוונטיות בשורה הכי עליונה. לאחר מכן מלאו את שורות 1-8 לפי ההנחיות הבאות:

שורה 1.  הזינו את הרווחים או ההפסדים משורה 1 של גיליון B. הפסדים יש לרשום כמספר שלילי (או בסוגריים).

שורה 2. לכל קטגוריה בנפרד, סכמו את הערכים משורה 1. הפסד יש לרשום כמספר שלילי (בסוגריים).

שורה 3. סכמו את הערכים משורה 2. אם התוצאה -0- או שלילית, עצרו כאן. יש להשאיר את שורה 2 של גיליון B ריקה.

שורה 4. הכניסו את הערך משורה 16 של Schedule D (יש התאמה שצריך לעשות למי שמילא את טופס 4952). אם הערך בשורה 4 היא -0- או שלילית, עצרו כאן. אל תמשיכו עם גיליון זה (של שורה 2) או בכלל עם גיליון B, אלא עברו למלא את גיליון A.

שורה 5. החסירו את שורה 4 משורה 3. אם התוצאה -0- או שלילית, עצרו כאן. יש להשאיר את שורה 2 של גיליון B ריקה.

שורה 6. 

 • אם רק בקטגוריה אחת יש ערך חיובי בשורה 2, העתיקו את הערך משורה 5 לשורה 6 בעמודה שמתייחסת לקטגוריה עם ערך חיובי בשורה 2.
 • אם בשתי הקטגוריות יש ערכים חיוביים בשורה 2, חלקו את הערכים משורה 2 בערך משורה 3. את התוצאה הכפילו בערך משורה 5. את התוצאה רשמו בשורה 6, כל קטגוריה בעמודה שלה.

שורה 7. עבור כל קטגוריה בנפרד:

 • אם רשמתם משהו בשורה 6 (של אותה קטגוריה) ויש ערכים חיוביים בשורה 1 גם בקצר-טווח וגם בארוך-טווח (של הקטגוריה), חלקו ערכים חיוביים משורה 1 בערך משורה 2 ורשמו את התוצאה בעמודה המתאימה בשורה 7.
 • השאירו את שורה 7 ריקה, אם שורה 6 גם ריקה, או שיש רק ערך חיובי אחד בשורה 1. זכרו שעושים זאת עבור כל קטגוריה בנפרד.

שורה 8. עבור כל קטגוריה בנפרד:

 • אם רשמתם ערכים בשורה 7, הכפילו את הערכים בשורה 7 בערך משורה 6. את התוצאה רשמו בשורה 8 כאן, ובשורה 2 של גיליון B (בעמודה המתאימה).
 • אם שורה 7 ריקה (עבור אותה קטגוריה), הכניסו את הערך משורה 6 בעמודה בשורה 8 שבה הערך חיובי בשורה 1. בנוסף, הכניסו ערך זה בשורה 2 של גיליון B בעמודה המתאימה. אם שורה 6 ריקה (עבור הקטגוריה), השאירו את שורה 8 ריקה (לאותה קטגוריה) וכן אל תמלאו את שורה 2 בעמודה המתאימה.

ההנחיות לשורות 6-8 קצת מבלבלות, שכן יש לעשות אותם לכל קטגוריה בנפרד, ייתכן ובקטגוריה אחת שורה 6 תהיה ריקה אך בשנייה יהיה בה ערך.

גיליון שורה 15 של גיליון B

ניתן למצוא את הגיליון של שורה 15 כאן. זכרו שצריך למלא גיליון שורה 15 לכל עמודה בה יש הפסד קצר טווח בשורה 1 של גיליון B. הנחיות לשורות השונות:

שורה 1. הזינו את הרווח הקצר- טווח נטו ממקורות אמריקאיים (אם יש). החישוב הוא רווחים קצרי-טווח (ממקורות אמריקאיים) פחות הפסדים קצרי טווח (ממקורות אמריקאיים). אם התוצאה היא -0- או שלילית יש לרשום -0-.

שורה 2. אם היה לכם רווח קצר טווח בשורה 3 של גליון B, הכניסו ערך זה כאן.

שורה 3. סכמו את שורות 1 ו-2.

שורה 4. האם הזנתם הפסד קצר טווח בשורה 1 של גליון B בקטגוריה אחת (לא בשניהם)?

 • אם כן, מלאו את שורות 5-10 ודלגו על שאר הגליון.
 • אם לא, דלגו על שורות 5-10, והמשיכו משורה 11.

שורה 5.  הזינו כאן את ההפסד קצר-הטווח משורה 1 של גליון B (הזינו אותו כערך חיובי).

שורה 6. הזינו את הרווח, במידה ויש, משורה 3 של גליון זה. אם שורה 3 אינו רווח, הכניסו -0-.

שורה 7. החסירו את שורה 6 משורה 5. אם -0- או שלילי יש לרשום -0-.

שורה 8. הכפילו את שורה 7 ב-0.4054.

שורה 9. מלאו כאן את הערך הקטן מבין שורות 5 ו-6.

שורה 10. סכמו את שורות 8 ו-9. רשמו את התוצאה כאן ובשורה 15 של גליון B (בעמודה המתאימה).

שורה 11. האם הערך בשורה 1 הוא -0-?

 • אם כן, הכפילו כל הפסד קצר טווח ב-0.4054. את התוצאה יש לרשום בשורה 15 של גליון B ולדלג על המשך הגליון הזה.
 • אם לא, המשיכו לשורה 12. (זה יכול לקרות רק במקרה שמכרתם נכס בארה”ב).

שורה 12. הכניסו את ההפסד הקצר-טווח מגליון B, שורה 1, עמודה (1) (רשמו אותו כערך חיובי).

שורה 13. הכניסו את ההפסד הקצר-טווח מגליון B, שורה 1, עמודה (3) (רשמו אותו כערך חיובי).

שורה 14. סכמו את שורות 12 ו-13.

שורה 15. רשמו את הרווח שחושב בשורה 1.

שורה 16. החסירו את שורה 15 משורה 14 ורשמו את התוצאה בשורה 16. האם התוצאה -0- או שלילית?

 • אם כן, דלגו על המשך גליון זה. העתיקו כל הפסד קצר-טווח משורה 1 של גליון B לשורה 15 של גליון B (תוך שמירה על העמודות). כלומר, הפסדים קצרי-טווח בשורה 15 של גליון B יהיו זהים להפסדים קצרי-טווח בשורה 1 של גליון B (לא בהכרח לגבי הפסדים ארוכי-טווח ו/או רווחים).
 • אם לא, מלאו את שורות 17-22.

שורה 17. הכפילו את הערך משורה 16 ב-0.4054.

שורה 18. סכמו את שורות 15 ו-17.

שורה 19. חלקו את שורה 12 בשורה 14.

שורה 20. הכפילו את שורה 19 בשורה 18. רשמו את התוצאה כאן ובגליון B, שורה 15, עמודה (1).

שורה 21. חלקו את שורה 13 בשורה 14.

שורה 22. הכפילו את שורה 21 בשורה 18. רשמו את התוצאה כאן ובגליון B, שורה 15, עמודה (3).

 

ואם אני לא עונה על קריטריונים לגליון A או B?

אין הרבה מקרים כאלו (אתם צריכים רווחי/הפסדי הון ביותר משתי קטגוריות), אבל אז יש לפנות לחוברת 514 (החל מעמוד 17). אני לא אפרט כאן את ההנחיות. אם מישהו חושב שהוא הגיע למצב כזה, שיבקש בתגובות, ונעשה את החישובים ביחד (בהסכמתכם, כמובן).

סיכום

למדנו היום, אילו התאמות יש לבצע במקרה של הכנסות פאסיביות זרות. התאמות אלו הן רק לצורך חישוב הזיכוי מס זר, ולא קשור להכנסות שמדווחים בטופס 1040. בפוסט הבא (והאחרון, בתקווה) אעבור על מה קורה במקרה שיש עודף מס זר בשנה מסוימת.הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

 

אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.


אזהרה: אני איני רואה חשבון אמריקאי וגם לא רואה חשבון ישראלי. אני גם לא יועץ מס באף אחת מהמדינות הנ"ל (גם לא באף מדינה אחרת). את כל המידע שאני מספק כאן אני למדתי בעצמי תוך התייעצות חד פעמית עם רואה חשבון ועם אנשים אחרים המגישים בעצמם. חוק המס האמריקאי הוא חוק סבוך נורא, והמצבים שאתאר כאן הם יחסית פשוטים – הכנסה כשכיר, רווח הון על מניות, דיבידנדים, ריבית מהבנק/אג"ח, הכנסה משכירות (שלא כחלק מעסק). אם אתם בעלי עסק/עצמאים, אתם יכולים להשליך חלק מהדברים שיכתבו כאן על המצב שלכם, אך כרגע לא אעסוק בדיווח עבור בעלי עסקים. מילוי הדוחות דורש ידע שתוכלו לקבלו כאן בחינם, אך השימוש בו הוא על אחריותכם בלבד. באופן כללי, לא מומלץ להסתמך על בלוגים רנדומליים ברשת.
בהתאם לדרישות בחוזר 230 של ה-IRS, אני מתריע בפניכם, שכל מידע הנוגע לענייני מס פדרלי בארה"ב המובא בתקשורת זו, כולל כל לינק או צרופה, לא נכתב על מנת שתוכלו (א) להימנע ממסים שאתם חייבים להם על פי דין כולל קנסות, או (ב) לקדם, לשווק, או להמליץ לכל אדם אחר לגבי כל עניין או עסקה המובא בתקשורת זו.

 

8 מחשבות על “סדרת מס ארה”ב (2019) – חלק 10d – זיכוי מס זר – התאמות להכנסה פסיבית

 1. שלום וברכה,

  רציתי לשאול האם דמי אבטלה ודמי לידה נחשבים להכנסה לצורך החישוב של ההכנסה לניקוי מס?

  אהבתי

  1. היי

   אכן נחשבים הכנסה. יש מיעוט של רו"ח שחושבים שזה פטור בגלל אמנת המס בין ישראל לארה"ב, אבל זה דורש מילוי עוד טופס (8833) וכמעט מבטיח שיעשו לך ביקורת.

   אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s