סדרת מס ארה”ב (2019) – חלק 10c – זיכוי מס זר (סיום טופס 1116)

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

 

לאחר שמילאנו עבור כל סוג הכנסה (גנרי/פסיבי) את חלק I של טופס 1116 שקשור להכנסות מחוץ לארה”ב ואת חלק II שנוגע למסים ששולמו מחוץ לארה”ב. נלמד היום למלא את חלק III של הטופס הנוגע לחישוב הזיכוי עצמו בהתבסס על הנתונים מחלקים I ו-II.

כמו כן, נמלא את חלק IV שכאמור מהווה סיכום לכל טפסי 1116 שמילאנו.

מי שטרם הספיק ניתן לקרוא את הפוסט הראשון שנוגע לזיכוי מס זר כאן.

הפוסט השני של זיכוי מס זר נמצא כאן.

זיכוי מס זר מתגלה לאט לאט להיות נושא מאוד נרחב, והפך להיות מעין מיני סדרה בפני עצמה. יהיו לפחות עוד שתי פוסטים בנושא מעבר לפוסט הזה (סה”כ חמישה). בנוסף פתחתי דף ייעודי לנושא שמרכז את כל הפוסטים מכל השנים.

פוסט זה נוגע לשנת המס 2019, שצריך לדווח בגינו עד יולי 2020. אם ברצונכם לראות את הפוסט הנוגע לשנת המס 2018, תיגשו לכאן.

אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.

טופס 1116 – חלק III

שורה 9

מעתיקים את הסכום משורה 8 בעמוד הקודם של הטופס. זהו סך המסים הזרים ששילמתם עבור סוג ההכנסה הרלוונטי (התיבה שסימנתם לפני חלק I של הטופס).

שורה 10 – העברת מסים משנים אחרות

יש להזין מסים עודפים שלא ניצלתם מעשר השנים האחרונות בתנאי שחסר לכם זיכוי מס לשנה הזאת. אם גם השנה יש לכם עודף אין צורך להעביר מסים.

ניתן להשתמש בזיכוי מס עודף בשנה הקודמת לשנה בה נוצר העודף או להעביר קדימה עד 10 שנים. את העודף יש לשייך לפי הקטגוריה השונה. לא ניתן לנצל עודף מקטגוריה פסיבית משנים קודמות על הכנסה גנרית, למשל.

חייבים להשתמש בעודף בשנה הכי מוקדמת שיש בה צורך. אם עברו 10 שנים מאז שהעודף נוצר, העודף נעלם לתמיד.

אם אתם משתמשים בעודף כדי לשלם מסים של שנה קודמת, יש להגיש דוח מתוקן לשנה הקודמת (בטופס 1040X). לדוגמא, ב-2019 יש לי עודף של $2000, ונניח שהיה מצב לא סביר שב-2018 היה לי חוב ל-IRS של $1000. אז מתוך ה-$2000 עודף אני אגיש תיקון לדוח של 2018 בו אני מנצל $1000 כדי לכסות את החוב (בפועל אקבל החזר כי כבר שילמתי את ה-$1000 ל-IRS). את ה-$1000 הנותרים אוכל להעביר עד 10 שנים קדימה.

הגבלה להעברה בין שנים. ישנה אופציה לא מקובלת במיוחד לקחת את המס הזר כניכוי להכנסה במקום כזיכוי למס. זו אופציה לא מועדפת כי ניכוי בדרך כלל חוסכת לנו מסים לפי אחוז המס השולי, בעוד זיכוי מוריד לנו ישירות מחבות המס אחד לאחד. כמו כן כדי לקבל את הניכוי צריך לעשות ניכוי מפורט ולקוות שזה יוצא יותר מהניכוי הסטנדרטי. כל שנה ניתן לבחור אם לקחת ניכוי או זיכוי.

ההגבלה הינה שלא ניתן להעביר זיכוי מס לשנה בה לקחתם ניכוי במקום זיכוי.

שורה 11

סוכמים את הערכים בשורות 9 ו-10. זהו בעצם סך המסים הזרים שעומדים לרשותכם השנה לקטגוריה זו.

שורה 12 – הפחתה של המסים הזרים

ייתכן שתאלצו להפחית את כמות המס הזר העומד לרשותכם בגלל מספר סיבות.

הסיבה העיקרית שרלוונטית לישראלים הוא השימוש בהחרגת הכנסה מעבודה באמצעות טופס 2555.

יש להפחית את המס הזר ששולם על הכנסה זרה שהוחרגה בטופס 2555. אם רק חלק מההכנסה הוחרגה, יש לחשב את כמות המס הקשורה להכנסה זו. לצורך העניין, יש להכפיל את סך המסים הזרים (בקטגוריה) בשבר הבא:

* מונה השבר: הכנסה זרה שהוחרגה בניכוי הוצאות שקשורות להכנסה שהוחרגה (רק במידה ואתם עושים ניכוי מפורט ולא ניכוי סטנדרטי).

* מכנה השבר: כל ההכנסה הזרה שלכם בניכוי הוצאות שקשורות להכנסה הזרה. עם זאת, במידה והממשלה הזרה (ישראל) גובה מסים גם על ההכנסה הזרה וגם על הכנסה נוספת (שתי דוגמאות שיכולות להיות הן 1. הכנסה מעבודה בארה”ב בזמן שאתם עדיין תושבי ישראל 2. הכנסה שלא ממוסה בארה”ב), ולא ניתן להפריד את המסים על ההכנסה האחרת, אזי המונה של השבר יהיה כל ההכנסה שנתונה למס הזר (בניכוי הוצאות אם רלוונטי).

ניתן לראות דוגמה לחישוב השבר בפוסט 2 של זיכוי מס זר.

שורה 13 – מסים בהם המס הזר עולה על המס המקסימלי בארה”ב

יש לבצע התאמה של המסים הזרים ששולמו על הכנסה פסיבית שלפי החוקים יש להתייחס אליה כהכנסה גנרית בגלל שהמס הזר עליו גבוה מהמס המקסימלי שניתן לשלם עליו בארה”ב (השתיים שאני יכול לחשוב עליהם הם דיבידנדים מועדפים ורווחי הון ארוכי טווח אשר ממוסים בישראל ב-25% והמס המקסימלי עליהם בארה”ב הוא 20%).

בטופס 1116 של הקטגוריה הפסיבית יש לרשום בשורה 13 את המס הזר ששולם על הכנסה זו כמספר שלילי (כלומר בתוך סוגריים). בטופס 1116 של הקטגוריה הגנרית, יש לרשום את אותו מספר בשורה 13 כמספר חיובי.

דוגמא:

היו לי הכנסות של דיבידנדים מועדפים מישראל בסך $1000, ושילמתי עליהם $250 מס בישראל.

בטופס 1116 של הקטגוריה הפסיבית ארשום (250) בשורה 13.

בטופס 1116 של הקטגוריה הגנרית ארשום 250 בשורה 13.

שורה 14

יש לסכום את שורות 11, 12, ו-13. אלו סך המסים לרשותכם לשנה זו בקטגוריה הרלוונטית. בעת הסכימה יש לזכור ששורה 12 הנמצא בסוגריים  – כלומר יש להכניס אותו לסכום כמספר שלילי (או להחסיר אותו).

שורה 15

יש להעתיק לכאן את הערך משורה 7. זהו ההכנסה (או הפסד) ממקורות זרים (לפני התאמות) עבור הקטגוריה הרלוונטית. אם הערך בשורה 15 הוא -0- או הפסד, לא תוכלו לקחת זיכוי מס זר לקטגוריה זו. עם זאת, יש להמשיך במילוי הטופס גם במקרה זה – על מנת לגלות מהו העודף שתוכלו להעביר.


שורה 16 – התאמות להכנסה משורה 15

אין שנים רבות בהן החישובים בשורה 16 יהיו רלוונטיות, אך בכל זאת:

יש להגדיל או להקטין את הסכום משורה 15 באמצעות ההתאמות הבאות. יש לבצע את ההתאמות לפי הסדר שהם מופיעים. במידה ויש יותר מהתאמה אחת, יש לרשום בשורה 16 את סך ההתאמות, ולצרף דף המפרט את החישובים.

ההתאמות הינן:

1. הקצאה של הפסדים זרים. אם יש לכם הפסד בשורה 15 באחד מטפסי 1116 שלכם, ויש לכם הכנסה בשורה 15 של טופס 1116 אחר (אחד או יותר), יש להקטין את ההכנסה הזרה בחלק יחסי של ההפסד לפני שמשתמשים בהפסד הזר כדי להקטין הכנסה אמרקאית.

אם ההפסד מקטין הכנסה זרה, אתם יוצרים, או מגדילים את היתרה של, “חשבון הפסד מוגבל” לקטגוריה של ההפסד, ובשנים הבאות תצטרכו לסווג מחדש הכנסה שקיבלתם בקטגוריה זו (ראו את התאמה 4 בהמשך). במצבים בהם ההפסד המוקצה עולה על ההכנסה בקטגוריות האחרות, היתרה מתקזזת אל מול הכנסה אמריקאית, ואתם יוצרים, או מגדילים את היתרה ב- “חשבון הפסד כולל”, ובשנים הבאות תצטרכו לבצע התאמות מסוימות (כמוסבר בהתאמה 3 בהמשך).

דוגמא:

ב-2016, מילאתם 2 טפסי 1116. בקטגוריה הגנרית היה הפסד של ($2000) בשורה 15, ובקטגוריה הפסיבית היה הכנסה של $4000 בשורה 15. כל ה-$2000 מקזזים את ההכנסה של $4000.

בטופס 1116 הגנרי תרשמו ($2000) בשורה 16 ותרשמו $2000 בשורה 17.

במצב זה כל ה-$2000 הוקצו לקיזוז מקורות זרים, ולא נעשה קיזוז להכנסה אמריקאית.

אם בשנה מאוחרת יותר תקבלו הכנסה גנרית, תצטרכו לסווג חלק מההכנסה הזו כהכנסה פסיבית (כדי “לפצות” את ה-IRS על החלפת הקטגוריות בשנה זו). הסבר כיצד זה מבוצע ודוגמא בהתאמה 4 בהמשך.

2. הקצאה של הפסדים אמריקאיים. ההפסד היחיד שאני יכול לחשוב עליו שיהיה לתושב ישראל ממקורות אמריקאיים, זה אם יש לכם דירה להשקעה בארה”ב. כבר דיברנו על זה קודם, שרווחי הון/הפסדי הון מיוחסים למקום התושבות, כלומר שעבור תושב ישראל, גם הפסד הון ממניה אמריקאית בברוקר אמריקאי, יחשב כאילו הופק בישראל.

יש להקצות את ההפסד ממקורות אמריקאיים באופן יחסי לכל הקטגוריות השונות. כלומר ההתאמה עבור כל קטגוריה היא [ההפסד ממקורות אמריקאיים] כפול [ההכנסה הזרה בקטגוריה] לחלק [לסך ההכנסה הזרה].

3. הקצאה מחדש של “חשבון הפסד כולל” משנים קודמות. אם היה לכם הפסד זר בשנה שעברה אשר הפחיתה הכנסה ממקורות אמריקאיים (מה שנקרא לעיל “חשבון הפסד כולל”), חלק מהכנסתכם הזרה (באותה קטגוריה שהייתה ההפסד) מוקצית מחדש כהכנסה אמריקאית בשנים הבאות.

החלק מהכנסתכם הזרה שעוברת הקצאה מחדש הוא הנמוך מבין הבאים:

 1. הנמוך מבין:
  • ההכנסה הזרה בשנה הנוכחית בקטגוריה שהייתה ההפסד
  • היתרה ב”חשבון הפסד כולל” לקטגוריה הזאת
 2. 50% (או יותר, אם תבחרו) של כלל הכנסתכם הזרה לשנה הנוכחית

אם הסכום שעובר הקצאה מחדש היא בגלל שסעיף 1 היה נמוך יותר, לוקחים פשוט את הסכום שחושב בסעיף 1 לכל קטגוריה. אם סעיף 2 היה נמוך יותר, אז לכל קטגוריה לוקחים את החלק היחסי לפי החישוב של חלק 1. כלומר מחשבים את סעיף 1 לכל קטגוריה ומחשבים [הערך בסעיף 2] כפול [הערך של סעיף 1 לכל קטגוריה] לחלק [לסכום של סעיף 1 לכל הקטגוריות].

יש לרשום בסוגריים בסעיף 16 של טופס 1116 לאותה קטגוריה את הערך שחושב. יש לצרף דף עם חישובים. בנוסף, יש לצרף מסמך שמציין כמה (אם בכלל) נשאר ב”חשבון הפסד כולל” בכל קטגוריה.

4. הקצאה מחדש של “חשבון הפסד מוגבל” משנים קודמות. אם בשנים קודמות, קיזזתם הכנסה זרה בקטגוריה הנוכחית, באמצעות הפסדים מקטגוריה אחרת, עליכם להקצות מחדש חלק מההכנסה בקטגוריה הנוכחית כהכנסה בקטגוריה של ההפסד בשנים קודמות. אם יש יותר מקטגוריה אחת שאמורה “לקבל” הכנסה מהקטגוריה הנוכחית יש לחשב את ההקצאה מחדש באופן יחסי. את ההקצאה מבצעים באמצעות:

 • הגדלת ההכנסה שמדווחת בשורה 15 עבור הקטגוריה ש”מקבלת” הכנסה ע”י הזנת ערך ההגדלה בשורה 16
 • הקטנת ההכנסה שמדווחת בשורה 15 של הקטגוריה הנוכחית (זאת ש”נותנת”) ע”י הזנת ערך ההקטנה בשורה 16 בתוך סוגריים (מציין מספר שלילי)

דוגמא

נמשיך את הדוגמא מהתאמה מספר 1 לעיל. נזכיר שבדוגמא לעיל (שמתייחסת לשנת 2016) הקצנו $2000 פסיביים שיקזזו הפסד בקטגוריה הגנרית.

כעת עברה שנה (אנחנו מדווחים על שנת המס 2017) ויש לנו הכנסה של $5000 בקטגוריה הגנרית, ו-$3000 בקטגוריה הפסיבית. בגלל שב-2016 לקחנו הפסד גנרי של $2000 כדי להקטין את ההכנסה הפסיבית, יש לקחת $2000 מההכנסה הגנרית ל-2017 ולהקצות אותה מחדש כהכנסה פסיבית.

בטפסים לשנת 2017: בטופס 1116 של הקטגוריה הפסיבית אנו נרשום $2000 בשורה 16, ובטופס 1116 של הקטגוריה הגנרית אנו נרשום ($2000) בשורה 16 (לזכור – סוגריים מהווה מספר שלילי).

הערה חשובה (!!!) –  הקצאה מחדש של הכנסה לא מקצה גם את המס ששולם. כלומר אין שינוי מבחינת המסים ששילמתם בקטגוריות השונות.

5. הקצאה מחדש של “חשבון הפסד אמריקאי”. בעיקר רלוונטי למי שיש לו עסק בשטח ארה”ב או נדל”ן בארה”ב. רק במצבים כאלו יכול להיות מצב שיש לכם הפסד אמריקאי. כדי לא להאריך יותר מדי רק אומר שהעיקרון דומה למצבים הקודמים. אם בשנה מסוימת היה לכם הפסד ממקורות אמריקאיים, וקיזזתם באמצעותו הכנסה ממקורות זרים, אז בשנה הבאה יש להקצות מחדש חלק מההכנסה הזרה כהכנסה אמריקאית.

הערה לגבי סעיף 16 – אל תקבלו חום! זה מסובך אבל לא בלתי אפשרי. תקראו כמה פעמים, ותשאלו שאלות בהערות. אל תדאגו, זה לא יקרה ברוב השנים, אלא אם אתם מוכרים מניות לעתים קרובות.


שורה 17

יש לסכום את הערכים משורות 15 ו-16. התוצאה היא הכנסה זרה נטו לקטגוריה זו (הכנסה בניכוי הפסדים והתאמות שבוצעו בשורה 16). אם התוצאה היא -0- או שלילית, אין לכם זיכוי מס זר לקטגוריה הנוכחית בשנה זו. במקרה זה יש לדלג על מילוי שורות 18-22. עם זאת, אם אתם ממלאים מספר טפסי 1116, יש צורך למלא את שורה 20 גם במצב זה.

שורה 18

אם לא היו לכם דיבידנדים מועדפים או רווחי הון ארוכי טווח, צריך פשוט להעתיק לכאן את שורה 10 מטופס 1040 (תזכורת: זהו ההכנסה הגולמית פחות הניכוי הסטנדרטי/ניכוי מפורט).

אם היו לכם דיבידנדים מועדפים או רווחי הון, אתם אולי צריכים לבצע להם התאמות מסוימות לפני שמחשיבים אותם בשורה 18. ישנו גיליון מיוחד שיש למלא כדי לחשב כמה הכנסה להכניס לשורה 18 (נקרא לו גיליון שורה 18).

אם מילאתם את הגליון לדיבידנדים מועדפים ורווחי הון כדי לחשב את המס שלכם, עליכם למלא את גיליון שורה 18, אם:

 1. שורה 7 בגיליון לדיבידנדים מועדפים ורווחי הון גדול מאפס, ובנוסף,
 2. שורה 25 של הגליון לדיבידנדים מועדפים ורווחי הון הוא קטן משורה 26 באותו גליון.

החרגה ממילוי גיליון שורה 18

לא תצטרכו לבצע התאמה לשורה 18, אם תעמדו בשתי תנאים:

 1. שורה 7 של הגיליון לדיבידנדים מועדפים ורווחי הון, לא עולה על:
  • $321,450 לזוג המגיש ביחד או אלמן מוכר,
  • $160,725 לזוג המגיש בנפרד,
  • $160,725 לרווקים,
  • $160,700 לראש משק בית.
 2. סך רווח ההון נטו (רווחי הון בניכוי הפסדי הון) ממקורות זרים, בתוספת של דיבידנדים מועדפים זרים, הוא פחות מ-$20,000.

מי שכן צריך למלא את גיליון שורה 18

אם אתם כן צריכים למלא את גליון שורה 18 כדי לחשב התאמות, אלו ההנחיות:

שורה 1 – מעתיקים לכאן את שורה 10 מטופס 1040, זהו ההכנסה הגולמית פחות הניכוי הסטנדרטי.

(שורות 2 עד 5 רלוונטיים רק לסוחרים במתכות יקרות או למי שמכר דירה להשקעה)

שורה 2 – קשור להכנסות מסחר במתכות יקרות. לא עברנו על זה אבל אם זה רלוונטי אליכם אז מעתיקים את שורה 40 מהגליון לחישוב מס של Schedule D.

שורה 3 – מכפילים את הערך בשורה 2 ב-0.2432

שורה 4 – קשור להכנסות ממכירת דירה להשקעה. לא עברנו על זה אבל אם זה רלוונטי אליכם אז מעתיקים את שורה 37 מהגליון לחישוב מס של Schedule D.

שורה 5 – מכפילים את הערך משורה 4 ב-0.3243

שורה 6 – יש להעתיק את הערך משורה 22 של הגיליון לדיבידנדים מועדפים ורווחי הון.

שורה 7 – מכפילים את הערך משורה 6 ב-0.4595

שורה 8 – יש להעתיק את הערך משורה 19 של הגיליון לדיבידנדים מועדפים ורווחי הון.

שורה 9 – מכפילים את הערך משורה 8 ב-0.5946

שורה 10 – יש להעתיק את הערך משורה 11 של הגיליון לדיבידנדים מועדפים ורווחי הון.

שורה 11 – מחברים את הערכים בשורות 3,5,7,9,10.

שורה 12 – מחסירים את הערך בשורה 11 מהערך בשורה 1. את התוצאה רושמים גם בטופס 1116, שורה 18.

שורה 19

מחלקים את הערך משורה 17 בערך משורה 18. אם הערך בשורה 17 גדול מהערך בשורה 18, רושמים “1”.

שורה 20

רושמים את הסכום של הערכים משורות 12a בטופס 1040 ואת שורה 2 מגליון 2 (עבור ישראלים בשורה 2 לא יהיה ערך). בעצם זהו סך המס שאתם “חייבים” ל-IRS לפני הזיכוי.

אם אתם ממלאים את שורה 20 בטופס הנוגע לקטגוריה של פדיון חד-פעמי שהמס עליו חושב בשיטת הממוצעים (לא רלוונטי בכל מקרה לתוכניות פנסיה ישראליות), יש לפנות להנחיות של טופס 1116 עמוד 23, אך המלצה שלי היא לפנות לרו”ח מוסמך.

כאמור, כאן דיברנו בעיקר על הקטגוריה הגנרית והקטגוריה הפסיבית.

שורה 21

מכפילים את שורה 20 בשורה 19. זהו הזיכוי המקסימלי שתוכלו לקחת לאותה שנה בקטגוריה הנוכחית. אם שילמתם לישראל יותר מכך עבור הקטגוריה אזי יש לכם עודף להעברה.

שורה 22

יש לרשום את הערך הקטן מבין שורות 14 (המס הזר לקטגוריה הזו) ושורה 21 (הזיכוי המקסימלי שתוכלו לקחת לקטגוריה זו).

אם הערך בשורה 21 קטן מהערך בשורה 14, יש לכם עודף זיכוי מס זר, ותוכלו להעביר אותו לשנה אחת אחורה או עד 10 שנים קדימה. פרטים בפוסט עתידי.

אם זהו טופס 1116 היחיד שאותו אתם ממלאים, דלגו על שורות 23-29 והכניסו את הערך משורה 22 גם בשורה 31.

טופס 1116 – חלק 4

בחלק 4 מסכמים את כל הזיכויים בקטגוריות השונות. יש למלא את חלק 4 רק באחד מן ypxh 1116 אותם מילאתם.

מילאתי שתי טפסי 1116, איך אדע באיזה טופס למלא את חלק 4?”

שאלה מצוינת.

בוחרים בטופס שהערך בשורה 22 שלו היא הגבוהה ביותר, אלא אם כן זהו קטגוריה g (פדיון חד-פעמי של פנסיות אמריקאיות) או קטגוריה e (הכנסה ממדינות הנתונות לסנקציות).

בשורה 25 רושמים את הערך משורה 22 של הטופס של הקטגוריה הפסיבית.

בשורה 26 רושמים את הערך משורה 22 של הטופס של הקטגוריה הגנרית.

בשורה 30 סוכמים את הערכים משורות 23-29.

בשורה 31 רושמים את הערך הקטן משורות 20 או 30.

אם היו לכם הכנסות ממדינות הנתונות לסנקציות בינלאומיות, אתם כנראה לא תושבים של מדינת ישראל. לכו לבלוג אחר.🙂

בשורה 33 מחסירים את הזיכוי שנוגע למדינות הנתונות לסנקציות בינלאומיות (רמז: -0- אם המס שולם לישראל) מהערך בשורה 31. זהו זיכוי המס הזר הכולל. את התוצאה רושמים גם בגליון 3 של טופס 1040 בשורה 1.

זהו סיימנו.

באמת סיימנו?”

זה תלוי. בעצם לא… אם מילאתם טפסי 1116 אתם מחויבים גם למלא את טופס 6251 שקשור לחישוב המס בצורה אלטרנטיבית, ובנוסף תצטרכו למלא גם טפסי זיכוי מס זר לגבי המס האלטרנטיבי (אמרתי לכם שהסיפור הזה מסובך). פרטים על מילוי הטופס עצמו יחכו לפוסט עתידי.

המשך הדוגמא שלי…

חלק 3 לטופס הגנרי:

f1116-general-p3

חלק 4 לטופס הגנרי (שימו לב ששורה 22 שלו יותר גדולה משורה 22 של הטופס הפסיבי):

f1116-general-p4

 

חלק 3 לטופס הפסיבי:

f1116-passive-p3

חלק 4 לטופס הפסיבי:

מי ינחש איך הוא נראה?

מישהו?

 

 

 

f1116-passive-p4

יפה מאוד! צדקתם! ריק!

סיכום – לעכשיו

אם חלקים 1 ו-2 של טופס 1116, הם מעין דיווח על ההכנסות הזרות והמסים הזרים ששולמו עליהם, אזי חלק 3 הוא חישוב הזיכוי בפועל בהינתן כל הנתונים.

אם אתם חייבים לבצע התאמות, בין אם זה בשורה 12 שקשור להחרגה של הכנסה מעבודה, או בשורה 16 (קשור לקיזוז הפסדים מקטגוריות/מקורות מסוימים עם הכנסות מקטגוריות/מקורות אחרים), או בשורה 18 (בשל דיבידנדים מועדפים, ורווחי/הפסדי הון זרים), תבצעו תיעוד מסודר של החישובים, ותצרפו אותם לטופס. בנוסף תשמרו את החישובים כי ייתכן ותצטרכו אותם שנה הבאה (במקרה של שורה 16).

בפוסטים הבאים אדבר על התאמות שיש לבצע לדיבידנדים מועדפים זרים ורווחי/הפסדי הון זרים (הן בשורה 18 והן בשורות 1 ו-5). בנוסף, אסביר על העברת זיכוי מס עודף לשנים הבאות או שנה אחורה.הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.


אזהרה: אני איני רואה חשבון אמריקאי וגם לא רואה חשבון ישראלי. אני גם לא יועץ מס באף אחת מהמדינות הנ"ל (גם לא באף מדינה אחרת). את כל המידע שאני מספק כאן אני למדתי בעצמי תוך התייעצות חד פעמית עם רואה חשבון ועם אנשים אחרים המגישים בעצמם. חוק המס האמריקאי הוא חוק סבוך נורא, והמצבים שאתאר כאן הם יחסית פשוטים – הכנסה כשכיר, רווח הון על מניות, דיבידנדים, ריבית מהבנק/אג"ח, הכנסה משכירות (שלא כחלק מעסק). אם אתם בעלי עסק/עצמאים, אתם יכולים להשליך חלק מהדברים שיכתבו כאן על המצב שלכם, אך כרגע לא אעסוק בדיווח עבור בעלי עסקים. מילוי הדוחות דורש ידע שתוכלו לקבלו כאן בחינם, אך השימוש בו הוא על אחריותכם בלבד. באופן כללי, לא מומלץ להסתמך על בלוגים רנדומליים ברשת.
בהתאם לדרישות בחוזר 230 של ה-IRS, אני מתריע בפניכם, שכל מידע הנוגע לענייני מס פדרלי בארה"ב המובא בתקשורת זו, כולל כל לינק או צרופה, לא נכתב על מנת שתוכלו (א) להימנע ממסים שאתם חייבים להם על פי דין כולל קנסות, או (ב) לקדם, לשווק, או להמליץ לכל אדם אחר לגבי כל עניין או עסקה המובא בתקשורת זו.

12 מחשבות על “סדרת מס ארה”ב (2019) – חלק 10c – זיכוי מס זר (סיום טופס 1116)

 1. שלום יעקב,
  קודם כל, תודה רבה על הזמן ועבודה שאתה משקיע בהכנת המדריכים האלה כל שנה.
  השנה יש לי גם הכנסות פאסיביות מני"ע בברוקר בארה"ב וגם הכנסות מעבודה בפועל בארה"ב, אשר דיווחתי עליהם לרשויות בישראל באמצעות רו"ח. אני רוצה לדווח ולהזדכות עליהם ב-FTC אבל אני לא מצליח למצוא כמה מסים שילמתי עליהם בדו"ח 1301. (בפועל השנה קיבלתי זיכוי קטן גם בישראל)
  יש דרך קלה לחשב מה המס שחויבתי עליו בארץ, על מנת להוסיף אותו לחישוב ה-FTC?
  יש לי עוד שתי שאלות על הדרך:
  1) האם על ההכנסות הפאסיביות שהרווחתי בארה"ב אני ממלא טופס 1116 (בקטגוריה הפאסיווית)? לא היו לי הכנסות פאיסיוויות בארץ בכלל.
  2) בדו"ח 1099 שקיבלתי מהברוקר ישנו סכום (קטן) של Foreign Taxes Paid, אך אני לא רואה לאיזה מדינה זה שולם. אני מניח שאני אמור למלא טופס 1116 (קטגוריה פאסיווית) נפרד, אבל לאיזה מדינה לכתוב ששולם המס?
  תודה רבה!

  אהבתי

  1. אני עונה קודם על השאלה הזו, כי היא תשפיע על התוצאה של השאלה השנייה ששאלת.

   דבר ראשון, אם הרווחת כספים בארה"ב, על פניו הם לא מזכים אותך בFTC כי הם לא Foreign (אתה לא מכניס אותם בשורה 1 של ה1116 למשל).

   מה שכן, זה לא שזה אוטומטית נשלל, אלא חלק יחסי מהמס שאתה חייב לארה"ב נשלל לצורך FTC.

   לכן קודם הייתי שואל את הרו"ח מה חבות המס הסופית שלך בישראל.

   עכשיו תחשב מה כל ההכנסה הכללית שלך (שכר מארה"ב + שכר מישראל) ומה סך ההכנסה הפאסיבית שלך (רק מארה"ב).

   את המס שישלמת לישראל תחלק באופן יחסי לקטגוריות הכללית והפאסיבית שחישבת. זה הולך לשורה 8 של כל טופס 1116 בנפרד.

   אתה ממשיך למלא כל טופס 1116 בנפרד, ובשורות 17-19 תראה את אותו חישוב יחסי שציינתי ששולל לך חלק מהFTC.

   אם תסכים לחלוק מספרים אוכל להדגים.

   שים לב שבשורה 1 של טפסי 1116 אתה מכניס הכנסות זרות בלבד, אז בטופס הכללי זו תהיה ההכנסה שלך מישראל, ובטופס הפאסיבי זה יהיה ההכנסה הזרה שלך מהדיבידנדים שאמור להיות לו רובריקה בטופס 1099. אצלי זה מופיע בסוף ה1099 בדף שנקרא Foreign Income and Taxes Summary. את מה שמכניסים לשורה 1 של טופס 1116 זה את השדה Total Fireign Source Income.

   כאמור, אם תסכים לחלוק נתונים אוכל להדגים ממש על טופס 1116 איך למלא ואת החישובים השונים.

   לגבי שאלה 2, המדינה כשמדובר בהכנסה מדיבידנדים של קרן שמחקה הרבה ארצות, זה פשוט RIC שזה ראשי תיבות של Registered Investment Corporation (זה מה שאתה שם בכותרת המדינה בשורה 2 של טופס 1116).

   אהבתי

   1. תודה רבה על התשובה המפורטת!
    הרו"ח עוד לא ענה לי וניסתי לחפור בדו"ח אבל לא כל כך מצאתי (ובכלל קיבלנו השנה החזר גם מישראל!) אז לא יודע כמה מס שילמתי בארץ על ההכנסות מארה"ב.

    להלן הנתונים שלנו:
    סה"כ הכנסות: 70020$
    ישראל: $63673 (כולל 3533$ של דמי לידה)
    ארה"ב פאסיווי: 1647$
    מסים זרים ששולמו על הכנסה פאסיווית בארה"ב: 73$

    אם זה סכום כל כך נמוך, ואני מתחיל להילחץ מתאריך ההגשה, אני יכול פשוט לא לבקש החזר על המסים הזרים ששולמו על ההכנסה הפאסיווית ?

    לגבי עניין הטופס 1116 AMT – לפי ההוראות של שורה 8 בטופס 6521 אני לא חייב למלא את שורה 8 (AMTFTC) ולכן לכאורה אני לא מחוייב להגיש טופס 1116 AMT (או שכן?)

    ובתקווה ששנה הבאה אתחיל את כל תהליך ההגשה קצת יותר מוקדם (מאשר שבוע לפני המועד האחרון!) 🙂

    אהבתי

    1. נראה לי הבנתי את העניין.
     ה$73 הועברו בשמך לממשלות זרות אחרות שהן לא ארה"ב. בכל מקרה אתה לא יכול לבקש עליהם החזר.

     מכאן היות וחבות המס שלך בארה"ב היא אפס, אז גם זיכוי מס הזר הוא 0, לא הייתי נלחץ למלא 1116. בכל מקרה אם תגיע שנה עתידית שתתטרך זיכוי מס זר פאסיבי תמיד תוכל לצרף תצהיר שמראה שבשנת 2019 היה לך עודף של 73+כמה ששילמת לישראל על הדיבידנדים.

     לגבי שורה 8, אם אתה לא צריך למלא (בגלל שהטופס אמר לך לדלג עליה) אז אכן אין צורך ב1116 AMT.

     אהבתי

     1. תודה רבה! זה ממש מסדר לי את הדברים.
      אם כי לא מדויק שחובת המס שלי לארה"ב היא 0 (לפני ftc) כי הרווחתי שם כ4200$ (משכורת) , אך שילמתי עליה מס בארץ, ולכן זה אמור להתקזז בftc.
      אתה צודק שבסופו של דבר, עם הchild tax credit ו childcare expenses זה בכל מקרה יוצא חובת מס 0$ לארה"ב.
      אמנם אני עכשיו צריך לראות איך אני גורם לolt לאפשר לי למלא 6251 ו1116 רגיל, בלי ה1116 של הamt.
      הכי גרוע, נראה לי אני אגיש את הדוח דרך olt עם ה1116 amt שהוא מגנרט ואקווה שאף אחד לא יסתכל על זה יותר מדי בדקדוק… יותר פשוט מאשר להדפיס ולשלוח בדואר.

      אהבתי

      1. יש סיכוי שהוא מכין לך 1116 amt עם הכל אפסים (או לפחות שיש אפסים במקומות הקריטיים). במקרה כזה, אין דאגה.

       מה שחשוב זה להזין נכון את ההכנסות בשורה 1, ואת המסים בשורה 8 (בטופס 1116).
       בטופס הכללי אתה שם בשורה 1 רק את ההכנסות מישראל.
       בטופס הפסיבי אתה שם בשורה 1 רק את הדיבידנדים הזרים (אמור להופיע לך בטופס 1099) כלומר לא את כל ה1647 אלא את החלק שהוא ממקורות זרים.

       בטופס הפסיבי בשורה 8, אתה רושם את המס ששילמת בישראל על הדיבידנדים (מעריך ש25% מהדיבידנדים) פלוס ה$73.

       בטופס הכללי בשורה 8 אתה רושם את יתרת המסים ששילמת לישראל (כולל לשיקולך תשלומי ביטוח חאומי ומס בריאות).

       אתה עושה החרגת שכר במקרה?
       אם כן זה מקטין את המסים שמילאת בשורה 8 (הקסם הזה קורה בשורה 12).

       אחר כך בשורות 17-19 אתה מחשב הגבלה על הזיכוי מס זר שהוא:
       *בטופס הכללי 63,500 לחלק ל-70,000 (לא זוכר את המספרים המדויקים) כפול המס שמחושב לך בארה"ב
       * בטופס הפסיבי זה הדיבידנדים הזרים (כנראה כמה מאות) לחלק ל-70,000 כפול המס בארה"ב.

       התוכנה אמורה לטפל לך בשורות 17-19 אבל לא תמיד בשורה 12 (אם רלוונטי).

       אם רוצה יכול להעלות את השומה או הדוח השנתי לאתר שיתוף תמונות כמו imgur ולשתף פה לינק ואחשב לך מה הייתה חבות המס שלך בישראל.

       אהבתי

       1. אכן, בגדול יוצא שהכל 0 🙂
        הרו"ח חזר אלי כך שאין צורך שתעבור על הדו"ח, אבל תודה על הנכונות.
        אינני עושה החרגת שכר, והצלחתי (בעזרתך האדיבה!) למלא את כל הטפסים!

        אך במעבר אחרון לפני שליחה, עלתה לי עוד שאלה אחרונה. כאמור אין לי דיבידנדים ישראליים בכלל, ובברוקר האמריקאי אני מחזיק רק VXUS ו-SCHB. אך יצאתי קצת מבולבל – האם אני אמור לדווח על Qualified Dividends שיש לי, בנפרד? אני אמור לדווח עליהם ב-Passive 1116, או ב-General 1116 תחת HTKO?
        לצורך העניין,
        TOTAL ORDINARY DIVIDENDS = 1443$
        TOTAL QUALIFIED DIVIDENDS = 1041$
        FOREIGN DIVIDENDS = 1432$
        כרגע, דיווחתי רק על ה-Foreign Dividends ב-1116 הפאסיווי.
        האם אני צריך להוסיף גם את ה-Ordinary ו/או ה-Qualified Dividends?

        אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s