סדרת מס ארה”ב (2017) – חלק 10b – זיכוי מס זר

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

 

מומלץ (וחובה) לקרוא את החלק הראשון הנוגע לזיכוי מס זר, לפני שקוראים את הפוסט הזה. בחלק הראשון דיברנו על מסים שניתן לקבל עליהם זיכוי מס זר. בחלק זה נדבר על מסים שלא ניתן לקבל עבורם זיכוי מס זר.

פוסט זה נוגע לשנת המס 2017, שצריך לדווח בגינו עד אפריל 2018. אם ברצונכם לראות את הפוסט הנוגע לשנת המס 2016, תיגשו לכאן.

אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.

מסים שלא ניתן לקבל עליהם זיכוי

חלק זה יעסוק במסים עליהם לא ניתן לקבל זיכוי. אלו הם:

 • אם יש לכם הכנסה שהוחרגה – ישנו חישוב שמקזז את כמות המסים המותרים
 • מסים על הכנסה ממינרלים זרים
 • מסים שנובעים מהחרמות בינלאומיות (שמעתם BDS?)
 • חלק מהמסים ששולמו על הכנסות מגז ודלק
 • מסים של אמריקאים השולטים בחברה זרה, במידה ולא דיווחו את כל הטפסים הנדרשים לגבי החברה הזרה
 • מסים הקשורים לאירוע פיצול מס

אתעכב כאן רק על הנושא הראשון.

מסים ששולמו על הכנסה שהוחרגה

לא ניתן לקחת זיכוי מס זר ששולם או נצבר על הכנסה שהוחרגה מההכנסה הגולמית.

יש להקטין את כמות המסים לצורך הזיכוי בכמות המס ששולם על הכנסה שהוחרגה.

במידה וכל ההכנסה הוחרגה. אם כל הכנסתכם הוחרגה, לא תוכלו לקבל זיכוי מס זר על מסים ששילמתם על הכנסה זו.

חלק מההכנסה הוחרגה. דוגמא אפשרית: מדווחים על הכנסה של אחד מבני הזוג ומחריגים את ההכנסה של השני. יש להקטין את כמות המס הזמינה לצורך הזיכוי על ידי הכפלת סך המסים ששולמו בשבר שתכף אסביר איך לחשב אותו. דוגמא נוספת: יש לכם הכנסות נוספות, מלבד ההכנסה משכר שהחרגתם.

המונה של השבר הוא סך ההכנסה שהוחרגה (פחות הוצאות מאושרות, אם יש, הקשורות ישירות להכנסה זו).

המכנה של השבר הוא סך ההכנסה הזרה שלכם (פחות הוצאות מאושרות, אם יש, הקשורות ישירות להכנסה זו).

דוגמא: אתם אזרחים אמריקאיים הגרים בישראל וטופס 106 בשנה החולפת מראה את הערכים הבאים (הומרו כבר לדולרים):

הכנסה זרה – $125,000

מסים ששולמו לישראל – $30,000

הכנסה שהוחרגה בטופס 2555 – $102,100 (המקסימום האפשרי ל-2017)

בגלל שהחרגתם חלק מההכנסה לא תוכלו לקחת את כל המס הזר כזיכוי. בואו נמצא את השבר: 102,100/125,000 את הערך הזה נכפיל בסך המסים ששולמו ($30,000). נקבל שיוצא: $24,504. זהו הסכום שלא ניתן לקחת כזיכוי. כלומר ניתן לקחת רק את היתרה: $5,496 כזיכוי מס זר. (כבדרך אגב, בגלל שיטת החישוב הזאת, לא משתלם בד"כ להחריג שכר לתושב ישראל שיש לו משכורת מעל $102,100 בשנת 2017 – עדיף לקחת את כל ה-$30,000 כזיכוי ולהעביר יתרה עודפת לשנים הבאות). כמובן שרצוי לבחון כל אדם בפני עצמו.

במרבית המקרים חבות המס בישראל תעלה על חבות המס בארה”ב במשכורות יותר גבוהות. לרווק עד 14,300 ש”ח לחודש, יוצא הפרש קל למס האמריקאי דווקא. החל מ-14,300 ש”ח לחודש המס הישראלי עובר את האמריקאי וההפרש גדל ככל שמרוויחים יותר (אני מניח כאן שלא לוקחים את תשלומי ביטוח לאומי כמס זר מכיוון שזהו נושא שנוי במחלוקת). לזוגות החישוב יותר מסובך כי הוא תלוי בסך ההכנסות ובסך המסים ששולמו (חישוב המס בישראל הוא נפרד לבני זוג ובארה”ב החישוב הוא לרוב מאוחד).

במצב שבו המס הישראלי עולה על המס האמריקאי, אני ממליץ לא להחריג את השכר בכלל ולקחת את כל המס כזיכוי כדי להעביר חלק ממנו לשנים הבאות. במקרה ההפוך, מומלץ להחריג את כל השכר כדי לא להיות בחבות מס ל-IRS. עם זאת, יש לעשות תכנון קדימה ולא לחשוב רק על השנה הספציפית כי מהרגע שלא החרגתם שכר בשנה מסוימת, לא ניתן להחריג שכר במשך 5 שנים. כמו כן, יש להתחשב בהכנסות נוספות כמו רווחי הון.

חישוב הזיכוי

כפי שכבר נאמר, ניתן לקחת זיכוי על מסים זרים ששילמתם. בנוסף, ישנו הגבלה על הזיכוי בשנה מסוימת. מחשבים את הזיכוי ואת ההגבלה בטופס 1116. הזיכוי הוא הנמוך בין סך המסים ששילמתם להגבלה השנתית שתחשבו.

אם יש לכם מסים זרים שלא יכולתם לנצל בגלל ההגבלה השנתית, תוכלו להעביר אותם ולנצל אותם עד שנה אחת אחורה ועד 10 שנים קדימה בכפוף להנחיות שיפורטו בהמשך הסדרה על זיכוי מס זר (תיאלצו לחכות עד חלק 5 של הסדרה).

החרגה מההגבלה השנתית. לא תהיו כפופים להגבלה השנתית ותוכלו להשתמש בזיכוי ללא מילוי טופס 1116, אם כל הבאים מתקיימים:

 • כל הכנסתכם הזרה הינה פסיבית. יוסבר בהמשך מה נופל בהגדרה זו.
 • המס הזר עליהם אתם מבקשים זיכוי אינו עולה על $300 ליחידים או $600 לזוג.
 • כל ההכנסה שלכם דווחה על טפסים של ה-IRS (לדוגמא 1099-DIV או 1099-INT).
 • בחרתם במפורש את השיטה הזו לשנה זו.

אין הרבה מצבים שההחרגה הזאת תחול על תושבי ישראל, אלא אם אתם לא עובדים וכל הכנסתכם מופקת מברוקר אמריקאי שחלקו מושקע במניות זרות.

הגבלה שנתית על הזיכוי

הזיכוי מס זר שלכם אינו יכול לעלות על חבות המס האמריקאית שלכם (הסכום של שורות 44 ו-46 בטופס 1040) מוכפל בשבר. (בפועל רק שורה 44 רלוונטית לתושבי ישראל.) המונה של השבר הוא סך הכנסותיכם למס ממקורות שהם מחוץ לארה”ב. המכנה של השבר הוא סך ההכנסות שלכם (כולל הכנסות מארה”ב). אם כל ההכנסה שלכם זרה, תוכלו לכסות את כל המס, אם חלק מההכנסה היא אמריקאית תוכלו לכסות רק חלק.

על מנת לקבוע את ההגבלה, עליכם להפריד את הכנסותיכם לקטגוריות הבאות ולחשב את ההגבלה בכל קטגוריה בנפרד:

 • קטגוריה פסיבית
 • קטגוריה גנרית
 • הכנסה ממדינות שיש עליהן סנקציות
 • הכנסה מסוימת שאמנת מס שינתה לגביה את הגדרת מקור ההכנסה
 • משיכות חד פעמיות של תוכניות שנוצרו בידי  המעסיק שלגביהן נעשה שימוש בשיטת הממוצע לצורך חישוב המס.
 • בכל קטגוריה יש להתחשב בהכנסות (והפסדים, אם יש) ולחשב את ההגבלה לכל קטגוריה בנפרד.

קטגוריה פסיבית

הכנסה פסיבית. הכנסה פסיבית תכלול לרוב:

 • דיבידנדים
 • ריבית
 • שכירות
 • תמלוגים
 • אנונות
 • הכנסה ממכירה של דירה להשקעה

מה אינו מוגדר הכנסה פסיבית.  הכנסה פסיבית אינה כוללת:

 • רווח או הפסד ממכירה של מלאי שנמכר דרך כלל בעסק שלכם
 • ריבית הקשורה לייצוא מתוך שטח ארה”ב למדינות אחרות
 • הכנסה שממוסה במס גבוה – הכנסה פסיבית שהמס הזר עליה גבוה מהמס הכי גבוה שניתן להחיל על אותה הכנסה – דיבידנדים ורווחי הון ארוכים בישראל ממוסים ב-25%. בארה”ב המס המקסימלי עליהם הוא 20%. לכן הם אמורים להיות מועברים לקטגוריה הרגילה. ריבית לעומת זאת, ממוסה בישראל ב-15%, רווחי הון קצרים ממוסים בישראל ב-25%, בארה”ב הם ממוסים במדרגות המס הרגילות ועד 39.6%. לכן ריבית מישראל תישאר בקטגוריה הפסיבית.

דוגמא

רווק

משכורת ממעסיק ישראלי – $50,000

ריבית מהבנק – $1,000

מס מחושב לארה”ב– $5,875

מס ששולם בישראל על המשכורת (לפי המחשבון הזה)  – $7,414

מס ששולם על הריבית – $150

השבר לקטגוריה הגנרית – 50000/51000

זיכוי מס זר שניתן לקחת על המשכורת – השבר * 5875 – סה”כ $5,760

השבר לקטגוריה פסיבית – 1000/51000

זיכוי מס זר שניתן לקחת על הריבית – השבר * 5875 – סה”כ $115

את ההפרשים מהמס ששולם למס שלוקחים כזיכוי ניתן להעביר לשנים הבאות (עד 10 שנים קדימה).

מילוי טופס 1116

יש למלא טופס 1116 עבור כל קטגוריה נפרדת (2 עמודים לכל קטגוריה). אם יש יותר מטופס 1116 אחד, את חלק 4 של הטופס יש למלא רק באחד מהטפסים (זה עם הזיכוי הגדול יותר) והוא בעצם סיכום של כל הקטגוריות.

1116-2017-top

בחלק העליון של הטופס ממלאים שם, מס’ SSN, ומסמנים את אחד התיבות a-e שמסמנת מה הקטגוריה אליה מתייחסת הטופס הנוכחי.

בשורה f ממלאים את שם המדינה בה אתם תושבים (רמז: ישראל).

חלק 1 של הטופס

שורה g

בשורה g ישנם שלוש עמודות A-C, אם יש לכם מסים מיותר ממדינה אחת ממלאים את שמות המדינות בשורה זו. אם יש לכם יותר משלוש מדינות יש לשכפל את עמוד 1 כמה שנדרש. אם יש לכם מסים זרים רק מישראל, רושמים ISRAEL בעמודה A.

אם יש לכם הכנסה פסיבית שאתם צריכים להתייחס אליה כהכנסה רגילה בגלל שהיא ממוסה בצורה גבוהה בישראל, יש להשתמש בעמודה נפרדת בחלק I. הכניסו HTKO במקום שם המדינה, גם בטופס 1116 של הכנסה רגילה וגם בטופס 1116 של הכנסה פסיבית.

1116-2017-part1-lineg

שורה 1a ו-1b  – הכנסה זרה גולמית

יש לכלול הכנסות מהקטגוריה המסומנת בחלק העליון של הטופס ולפי המדינות הרשומות בעמודות A-C. עליכם לכלול הכנסות, גם אם אינן ממוסות במדינה הזרה. יש להצהיר מה סוג ההכנסה בקו המקווקו שליד המספר 1a. למשל משכורת תהיה WAGES, ויהיו גם DIVIDENDS, INTEREST, CAPITAL GAINS, RENT וכו’. אין לכלול סכומים שהוחרגו בטופס 2555 או 2555EZ.

דוגמא. אם קיבלתם ריבית (קטגוריה פסיבית) והכנסה מעבודה (קטגוריה כללית) ממקורות זרים, עליכים למלא שתי טפסי 1116. בטופס הראשון יש לסמן את תיבה a (הכנסה פסיבית), לרשום את המילה INTEREST בקו המקווקו ליד 1a, ולהכניס את הסכום שהתקבל בשורה 1a. בטופס השני יש לסמן את תיבה b (הכנסה כללית), לרשום בקו המקווקו את המילה WAGES ולמלא את הסכום שהתקבל מעבודה (שלא הוחרגה בטופס 2555!!!). לאחר מכן יש למלא את חלקים I-III בכל טופס בנפרד, ולמלא את חלק IV בטופס 1116 שבו יש את הערך הגבוה יותר בשורה 22.

1116-2017-part1-lineg-1a

שורה 1b

בשורה 1b יש לסמן את התיבה אם הרווחתם מעל $250,000 בשנה החולפת כשכיר בלבד והשתמשתם באיזשהו בסיס אלטרנטיבי כדי להחליט על מקור ההכנסה (למשל עבדתם בארה”ב אבל משום מה יש לכם הצדקה שהכסף הוא ממקור ישראלי). אבל רבאק, הרווחתם מעל $250,000??? לכו לרואה חשבון שמתמחה בבעלי הכנסות גבוהות. כנראה שיש לו את הנסיון הכי גדול כדי להגן על כמה שיותר מהכסף שלכם מה-IRS.

שורה 2

בשורה 2 יש להכניס ניכויים שאתם ביקשתם בטופס 1040 שקשורים ישירות להכנסה שמופיעה בשורה 1a (אין לכלול הוצאות מימון – ריבית).

שורות 3a ו-3b

חלק מהניכויים לא מתייחסים ישירות להכנסה הזרה שלכם או להכנסה האמריקאית שלכם. הזינו בשורות 3a ו-3b כל ניכוי (מלבד הוצאות מימון) אשר:

 • לא מופיע בשורה 2 ו-
 • לא בהכרח קשורות להכנסות אמריקאיות

שורה 3a.  אם לקחתם את הניכוי המפורט במקום את הסטנדרטי יש להכניס את ההוצאות הללו מ-schedule A: הוצאות רפואיות, מס קניה אמריקאי, מסי נדל”ן. אחרת, יש לרשום את הניכוי הסטנדרטי שלכם (ניתן למצוא כאן).

שורה 3b. כל ניכוי נוסף שלא נכלל בשורה 2 או 3a (למשל הניכוי עבור תשלומי הסדר גירושין משורה 31a של טופס 1040).

בשורה 3c פשוט סוכמים את שורות 3a ו-3b.

שורות 3d ו-3e

בשורה 3d יש לרשום את סך ההכנסה הזרה לקטגוריה ובשורה 3e את סך ההכנסה מכל המקורות.  יש לכלול (בשתי השורות) הכנסות אשר הוחרגו בטופס 2555, אך לא לכלול הכנסה פטורה נוספת (למשל קצבת הזקנה שלכם).

שורה 3f

יש לחלק את הערך משורה 3d בערך משורה 3e (זהו השבר המוזכר לעיל). יש לעגל את התוצאה לפחות ל-4 ספרות אחרי הנקודה. למשל, אם התוצאה במחשבון מראה 0.8756782, עגלו ל-0.8757, אך לא לעגל ל-0.876 או 0.88). אין להכניס יותר מ-1 בתוצאה.

שורה 3g

מכפילים את הערך משורה 3c בערך משורה 3f (זה בעצם הניכויים כפול השבר).

שורה 4

בשורה 4a יש למלא הוצאות ריבית על משכנתא (אם דרשתם את זה כניכוי בניכוי המפורט במקום הניכוי הסטנדרטי).

בשורה 4b יש למלא הוצאות מימון אחרות שהיו לכם.

אני פשוט אניח שמילאתם 0 בשתי המקומות ושאתם לוקחים את הניכוי הסטנדרטי (מי שמזוכיסט וכן עושה ניכוי מפורט ורוצה לראות דוגמה יכול לראות כאן).

שורה 5

אם יש לכם דיבידנדים ו/או רווחי הון ו/או הפסדי הון ממקורות זרים, יש לעשות התאמות לפני שכוללים אותם בשורה 5 ובשורה 1a. תצטרכו לחכות לחלק השלישי של הסדרה הזו כדי לראות אם עליכם לבצע את ההתאמה. לגבי דיבידנדים, הוא נחשב זר אם הוא בא מחברה שאינה אמריקאית. לגבי רווחי/הפסדי הון הם נחשבים זרים אם אתם תושבים זרים בזמן היצירה שלו.

חלק 2 של הטופס – מסים זרים ששולמו (או נצברו)

ניתן לקחת מס זר כזיכוי בשנה בה שולמה או בשנה בה נצברה, תלוי בשיטת החשבונאות שלכם. לשכירים, טפסי 106 בדרך כלל רושמים את המס הנצבר היות והתשלום האחרון יוצא בראשון של השנה הבאה.

יש למלא בחלק 2 את המס ששולם גם במטבע המקור וגם בדולרים, לפי הקטגוריות השונות של ההכנסה (פסיבית/גנרית וכו’).

הכי נוח יהיה להראות לכם בדוגמה איך למלא:

נתוני הדוגמא:

סך משכורות מישראל – $84,244  – הולך לשורה 1a ושורה 3d של טופס 1116 של הכנסה גנרית

מס ששולם בישראל על המשכורות – 43,026 ש”ח ($10,635) – הולך לחלק 2 של טופס 1116 הגנרי

ריבית מהבנק בישראל – $324 – הולך לשורה 1a ושורה 3d של טופס 1116 הפסיבי

מס על הריבית מהבנק – 188 ש”ח ($48) – הולך לחלק 2 של טופס 1116 הפסיבי

הפסדי הון קצרי טווח (ברוקר ישראלי) – $159 – הולך לשורה 5 של טופס 1116 הפסיבי

דיבידנד (ברוקר אמריקאי) – $1 (מה אתם רוצים השנה התחלתי בברוקר הזה) – נכנס בחישוב של שורה 3e (הכנסות מכל המקורות) גם בטופס הגנרי וגם בטופס הפסיבי.

בואו נראה את חלק 1 של הטופס הגנרי (הדוגמא מ-2015, אך אין הבדלים בהנחיות בין 2015 ל-2017 מלבד הניכוי הסטנדרטי שהיה $12,600 בשנת 2015 והינו $12,700 בשנת 2017 – משפיע על שורות 3a, 3c, 3g ו-6):

1116-2017-part1-full-example

חלק 2 של הטופס הגנרי (התאריך אני רושם 31/12/17 כי התוכנה ביקשה ממני תאריך ולא נתנה לי להשאיר ריק, אך את החישוב עשיתי עם הדולר הממוצע לשנה – 3.746 ש”ח):

1116-2017-part2-full-example-generic

חלק 1 של הטופס הפסיבי:

1116-2017-part1-full-example-passive

חלק 2 של הטופס הפסיבי (שימו לב – על הריבית שילמתי מס בתאריך ידוע לפי רישומי הבנק ולכן המרתי את המס עם ערך הדולר לאותו יום):

1116-2017-part2-full-example-passive

המשך יבוא…

הנושא הזה הוא מאוד ארוך ולכן יתפרס על עוד שלושה חלקים. בחלקים הבאים אעבור על מילוי חלקים 3 ו-4 של טופס 1116. בנוסף, אנחנו עוד צריכים לדון בהתאמות לדיבידנדים/רווחי הון/הפסדי הון זרים, וכן בהעברת מסים עודפים לשנים הבאות.הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.


אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.


אזהרה: אני איני רואה חשבון אמריקאי וגם לא רואה חשבון ישראלי. אני גם לא יועץ מס באף אחת מהמדינות הנ"ל (גם לא באף מדינה אחרת). את כל המידע שאני מספק כאן אני למדתי בעצמי תוך התייעצות חד פעמית עם רואה חשבון ועם אנשים אחרים המגישים בעצמם. חוק המס האמריקאי הוא חוק סבוך נורא, והמצבים שאתאר כאן הם יחסית פשוטים – הכנסה כשכיר, רווח הון על מניות, דיבידנדים, ריבית מהבנק/אג"ח, הכנסה משכירות (שלא כחלק מעסק). אם אתם בעלי עסק/עצמאים, אתם יכולים להשליך חלק מהדברים שיכתבו כאן על המצב שלכם, אך כרגע לא אעסוק בדיווח עבור בעלי עסקים. מילוי הדוחות דורש ידע שתוכלו לקבלו כאן בחינם, אך השימוש בו הוא על אחריותכם בלבד. באופן כללי, לא מומלץ להסתמך על בלוגים רנדומליים ברשת.
בהתאם לדרישות בחוזר 230 של ה-IRS, אני מתריע בפניכם, שכל מידע הנוגע לענייני מס פדרלי בארה"ב המובא בתקשורת זו, כולל כל לינק או צרופה, לא נכתב על מנת שתוכלו (א) להימנע ממסים שאתם חייבים להם על פי דין כולל קנסות, או (ב) לקדם, לשווק, או להמליץ לכל אדם אחר לגבי כל עניין או עסקה המובא בתקשורת זו.

 

 

21 מחשבות על “סדרת מס ארה”ב (2017) – חלק 10b – זיכוי מס זר

 1. תודה על הכל. אני ממשיך לעקוב אחריך הבלוג הנפלא שלך.
  הערה קטנה, הניכוי הסטנדרתי עלה השנה ל- 12,700$.
  יש לתקן בהתאם.
  שאלה קטנה: את השכר והמס ששילמתי בארץ בגין עבודה שבוצעה בחודש 12/17 אני מקבל רק בחודש 1/18. למה רשמת בחלק 2 שהמס ששולם הינו לפי בסיס מזומן?

  אהבתי

  1. אתה צודק בשתי הנקודות שהעלית.

   ערכתי את הפוסט בהתאם.

   לגבי סימון התיבה, ניחוש שלי שזה לא באמת משנה, אבל עדיף לסמן כמה שיותר נכון במידה ויודעים.

   אהבתי

 2. התחלנו למלא את טופס 1116 ועלו לנו שתי שאלות:
  1. יש לנו השקעת PFIC שמכרנו השנה ושילמנו עליה מס ישראלי. עקרונית ההשקעה היתה ארוכה (קנינו אותה לפני מספר שנים) אבל עשינו לה MTM. האם צריך להחשיב אותה כהשקעה ארוכה, או כהשקעה קצרה כי כביכול "קנינו" אותה מחדש בתחילת השנה?
  2. יש כל מיני השקעות שמכרנו ותיאורתית היינו צריכים לשלם עליה מס בארץ, אבל בגלל הפסדים קודמים ניכו לנו את המס ולא שילמנו את המס בפועל. האם זה נחשב מס ששילמנו, או בגלל שטכנית לא נוכה המס מהרווח הספציפי אי אפשר להחשיב את זה?

  תודה על כל העזרה!

  נעמי

  אהבתי

   1. לפי תקופת אחזקה בפועל. בכל מקרה מכירות PFIC לא מגיעות ל-schedule D מלבד אם היה הפסד במכירה רגילה (לא MTM) או הפסד בשנת המכירה של MTM (שהוא מעבר ל-unreversed inclusions). אם היה לכם רווח אז זה הולך לשורה 21 ולא משנה תקופת האחזקה.

   2. זיכוי מס זר הוא לפי חבות מס בפועל, ולא מס בתיאוריה. ההנחה שלי הוא שבביקורת תידרשו להראות שהמס הזר שדרשתם על הכנסה פאסיבית באמת הלך על הכנסה פאסיבית.

   אהבתי

   1. לגבי ה- PFIC, השאלה היא האם מס ששילמנו עליו נחשב בטופס 1116 של הכנסה רגילה או של הכנסה פאסיבית (כאשר החזקנו ב- PFIC יותר משנה, וביצענו MTM).
    באסה 😦
    מה לגבי עמלות ששילמנו לבנק בהקשר של מכירת מניות/אג"ח, הלא כל החישובים של מכירה מבוצעים בברוטו לפי הדוגמא, כלומר ללא הורדת עמלות/מיסים, האם העמלות נחשבות כמס, או שאולי אפשר לקבל עליהן זיכוי בצורה אחרת?
    אם הבנו נכון, הזיכוי הסופי שנכנס לטופס 1040, הוא המינימום בין שני טפסי הזיכויים שמילאנו? כלומר, נניח בשנה האחרונה, בטופס הפאסיבי הגענו לבערך 550$ מס, ובטופס הרגיל הגענו ל- 300$ מס, וחבות המס שלנו יצאה כ- 2000$, אזי אחרי כל הניכויים נהיה עדיין חייבים ב- 1700, ולא ב- 1150?

    אהבתי

    1. PFIC זו הכנסה פאסיבית ולכן המס עליו נכנס לקטגוריה הפאסיבית.

     לגמרי עמלות ק/מ, בהחלט הרווח על הנייר שנמכר הוא הפרש בין התקבול לבסיס. הבסיס זה ערך הקנייה בתוספת עמלת הקנייה, והתקבול הוא ערך המכירה פחות עמלת המכירה. רוב הברוקרים רושמים את הערכים כבר אחרי הקיזוז הנל (כולל הבנקים בישראל) אך תוודאו שזה המצב אצלכם.

     אולי סוף סוף אשמח אתכם. הזיכוי הסופי הוא הסכום של כל טפסי 1116 שמילאתם (מניח שכללי ופאסיבי במצב שלכם). שימו לב, שבטופס 1116 שבו שורה 22 גבוה יותר, יש למלא גם את חלק 4 שהוא סיכום של כל הזיכויים מכל טפסי 1116 בכל הקטגוריות שמילאתם. שם סוכמים את הכל, את הערך שיוצא בחישובים שם בשורה 30 מעתיקים לשורה 48 של טופס 1040.

     אהבתי

     1. הי, המון תודה על התשובות.
      תיקנו את הערכים והוספנו/החסרנו עמלות ק/מ כפי שאמרת, ומילאנו את טופס 1116.
      בטופס הפסיבי, קיבלנו את מלוא המס לזיכוי, לעומת זאת, בטופס הגנרי, קיבלנו רק חצי מזיכוי המס (בגלל שבשורה 19 יצא מספר קטן מ-1 וזה הוריד את הזיכוי ב- 100$).
      חישבנו נכון? אנחנו באמת צריכים לשלם 100$ נוספים עכשיו למרות שהם כבר שולמו במיסים ישראליים?

      תודה רבה!

      אהבתי

      1. קשה לי לדעת מבלי לראות את כל הנתונים.
       אבל שימי לב ששורה 19 הוא (בערך) היחס בין ההכנסה ה"זרה" מאותה קטגוריה להכנסה הכללית (הבערך הוא בגלל שמחסירים מהסכומים הללו את הניכוי הסטנדרטי).
       אז אם בטופס הגנרי יצא בשורה 19 קטן מ-1 אז גם בטופס הפאסיבי אמור לצאת קטן מ-1.

       אם תספקי גם את הנתונים בשורות 14, 17 ו-18 של הטפסים אוכל להגיד יותר במדויק (או לחלופין את ההכנסות בקטגוריות השונות ואת המסים הזרים בקטגוריות השונות – מבין אם מטעמי פרטיות תרצי להימנע).

       אהבתי

 3. בגלל שכמעט כל הרווח הוא רווח פסיבי, יצא שבטופס הפסיבי המספר בשורה 19 הוא 1, ובטופס הרגיל המספר בשורה 19 קטן משמעותית מ-1. (בגלל שהחישוב מסתמך על שער ההמרה בתאריכים שונים, יוצא שהמס ששילמנו בארץ לא פרופורציונאלי לרווחים ש"הרווחנו" בדולרים.)
  לצורך העניין:
  בטופס הרגיל מילאנו: 14. $200, 17. $1290, 18. $13000
  ובטופס הפאסיבי מילאנו: 14. $580, 17. $15900, 18. $13000.
  (המספרים קצת מעוגלים לצורך נוחות.)
  אם זה רלוונטי, הטופס הרגיל מכיל רק הכנסות שהם בעצם פאסיביות עם מיסוי גבוה (HTKO). אז נוצר מצב אירוני(/אבסורדי) שבו בגלל ששילמנו מס גבוה יותר בישראל, אנחנו מקבלים פחות זיכוי בארה"ב.

  אהבתי

 4. כן – דיווחנו עליו בפאסיבי, החסרנו אותו שם (בשורה 13) ואז הוספנו אותו לטופס הגנרי. (למעשה זה המס היחיד שדיווחנו עליו בטופס הגנרי, כי ה-HTKO הוא ההכנסה היחידה שדיווחנו עליה בטופס הזה.)

  אהבתי

    1. את מוזמנת לשלוח את טפסי 1116 (כמובן ללא פרטים מזהים) ל-fintranslator1040@gmail.com לבדיקה חישובית נוספת.

     ד.א. אל תשכחי שאתם צריכים למלא את טופס 6251 (שגורר מילוי של עוד 2 טפסי 1116 עבור המס האלטרנטיבי), כפי שמוסבר כאן.

     אהבתי

 5. שלום!
  אני ממלא (קצת באיחור) את הטפסים, ויש לי שאלה לגבי ה-1116.
  חוץ מהמשכורת, אני רוצה לדווח ולקבל החזר על מס רווח הון ששילמתי על דיבידנדים. בישראל, הם ממוסים ב-25%, ולכן הבנתי שאני ממלא אותם בטופס ה-1116 General, בעמודה B, כמספר חיובי.
  האם אני צריך למלא בנוסף טופס 1116 Passive עם הערך של המס ששילמתי כמספר שלילי בעמודה A? אין לי הכנסות פאסיביות אחרות עליהם שילמתי מס, אז זה יהיה הפריט היחיד בטופס הזה.

  שאלה נוספת (אך קשורה) – יצא בטופס 6251 שה-AMT שלי היא 0. בשורה 34 הערך הוא 144, והערך בשורה 31 הוא 0. לפי ההוראות של הIRS, אני משאיר את שורה 32 (ה-AMTFTC) ריק, וממלא 0 בשורה 35.
  מפה הבנתי, שאני לא צריך לחשב את ה-AMTFTC, ולא לצרף עוד טפסי 1116.
  אבל, מיד לאחר מכן כתוב:
  Determine if you can carry back or carry forward your unused 2017 AMTFTC. See AMTFTC Carryback and Carryforward, later. If you can carry back or carry forward your unused 2017AMTFTC, you will need to complete line 32 for your records
  ומפה משתמשע שאני כן צריך לחשב את ה-AMTFTC (וצרף עוד טפסי 1116). האם אני יכול לבחור לא לחשב את ה-AMTFTC ולוותר על Carryforward של ה-AMTFTC? כדאי לי לחשב בכל מקרה? (אני קצת לחוץ כי זו הפעם הראשונה שאני ממלא, אני ממלא לבד – כלומר, עם המדריך המעולה שלך – ואנחנו עוברים דירה שבוע הבא לפני הדדליין של ההגשה)
  תודה על המדריך המדהים שלך.

  אהבתי

  1. 1) מאיזו מדינה הדיבידנדים?

   2) כתוב for your records כלומר תשמור את זה לעצמך עד שתצטרך להשתמש בזה. בכל מקרה יצא לך 0 שם בחישובים, אתה צריך רק לראות כמה מס היית זכאי לעשות ממנו זיכוי (בד"כ ההפרש בין שורה 14 לשורה 21 בטופס 1116).

   אהבתי

    1. אם הדיבידנדים ממקור אמריקאי הם לא נרשמים בכלל בשורות 1-5 אז אין לך מה לדאוג בגלל HTKO.

     אתה יכול לרשום את המס ששילמת בשורה 8, אבל שים לב מה קורה בשורות 17-19. אתה בעצם מכפיל את כמות המס הזר משורה 14 (שזה המס משורה 8, מקוזז ביחס לכמות השכר שהחרגת בטופס 2555) ביחס בין ההכנסה הזרה מהקטגוריה לסך ההכנסות שלך. בהיעדר הכנסה פאסיבית אחרת מחוץ לארה"ב היחס הזה יהיה שווה ל-0, ולא יהיה לך שום זיכוי מס זר, אז כל המס הזר ישמר לך לשנים הבאות.

     אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s