דיווחי מס בישראל לבעלי ברוקר זר

(נא לקרוא את הדיסקליימרים בסוף לפני שממשיכים)

איך מישהו שמחזיק בחשבון השקעות בברוקר זר עומד בחובות הדיווח שלו למס הכנסה הישראלי?

הערה: אני לא מתעסק כאן ברווחי קריפטו, אלא בניירות ערך סחירים בלבד.

אז יש שתי סוגי הכנסות עיקריות שצריך לדווח:

1. רווחי הון מניירות ערך
2. דיבידנדים ו/או ריבית

את סוגי ההכנסות הללו מדווחים במה שנקרא "דיווח מקוצר".

דיווח רווחי הון

מי שמכר ניירות ערך ברווח בברוקר זר בחצי הראשון של שנה מסוימת, צריך לדווח עד ה-31 ליולי של אותה שנה רשימה של אותם מכירות ולחשב את הרווח השקלי(!) הנגזר מהם. בנוסף, עד אותו תאריך יש לשלם 25% מאותם רווחים כמקדמת מס (יש אתר תשלומים למס הכנסה).שימו לב, לא ניתן לקזז הפסדים מול רווחים באותו דיווח מקוצר (בשביל זה צריך להגיש דוח שנתי מלא בחודשים אפריל-יוני שאחרי שנת המס).
אותו דבר, מי שמכר ניירות ערך ברווח בחצי השנה של השנה, צריך לדווח את רשימת המכירות ולשלם 25% מהרווח כמקדמת מס, עד ה-31 לינואר שאחרי השנה.
כך נראה דיווח שכזה:

דיווח דיבידנדים ו/או ריבית

מי שקיבל בברוקר זר דיבידנדים או ריבית, צריך לדווח עד ה-30 לאפריל שאחרי שנת המס את הסכום הכולל (בשקלים) של דיבידנדים וריבית שקיבל, כמה מס זר נוכה במקור, וכמה מס עדיין חייב בישראל. כמובן שיש לשלם עד ה30 לאפריל מקדמת מס על היתרה.
הפורמט זה משהו כזה (הסכומים זה אחרי שהמרתם מדולר/מט"ח אחר לשקל):

דיבידנדים שהתקבלו בחשבון – 5,000 ש"ח
מס מתחייב – 1,250 ש"ח
מס שנוכה במקור בחו"ל – 1,250 ש"ח
יתרת מס לתשלום – 0 ש"ח
על ריבית בארה"ב אין מס לרוב, אז תצטרכו לשלם לישראל 25% על אותה ריבית.

איפה מדווחים?

את הפירוט + קבלה על התשלום שולחים במפ"ל – מערכת ההודעות המגניבה של מס הכנסה (לינק למפ"ל).

האם צריך לפתוח תיק במס הכנסה לפני?

בפעם הראשונה שאתם עושים דיווח כזה תצטרכו לפתוח תיק במס הכנסה שנקרא "שכיר עם הכנסות נוספות ללא ניכוי במקור". היות ולא ברור אם צריך למלא את טופס 5329 או את טופס 5329ב, הכי בטוח זה לפנות למס הכנסה באמצעות מערכת המפ"ל, ופשוט לכתוב להם שיש לכם חשבון זר בחו"ל עם הכנסות כאלו ואחרות, והם כבר ינחו אתכם מה למלא בשביל לפתוח את התיק, ואילו מסמכים לצרף.

האם צריך להגיש גם דוח שנתי מלא?

אם עשיתם את הדיווחים המקוצרים ואין לכם שום סיבה אחרת להגשת דוח שנתי אתם פטורים מהגשת דוח שנתי בגין אותה שנה, בזכות הדיווחים המקוצרים שעשיתם, והמקדמות ששילמתם.
סיבות נפוצות להגשת דוח שנתי
מרצון:
1. בקשה להחזר מס מסיבה כלשהיא (מעבר עבודות, אבטלה, תרומות, ושאר הסיבות הרגילות) תחייב אתכם לדווח על כלל ההכנסות שלכם מכלל המקורות למרות שכבר דווחו בדיווח המקוצר. אבל מקדמות המס ששילמתם יקוזזו נגד המס המתחייב מהדוח, בדיוק כמו ניכויי המס שהמעסיק עושה לכם מהמשכורת.
2. רצון לקזז הפסדי הון – כאמור בדיווח המקוצר לא ניתן לקזז הפסד הון, וצריך להגיש דוח שנתי כדי לקבל החזר מס בגין קיזוז ההפסד מהרווח (זיכרו ששילמתם מקדמת מס של 25% על הרווח בלבד).
מחובה (רשימה חלקית בלבד):
1. דיבידנדים מעל 338,000 ש"ח
2. הכנסות כוללות מכל המקורות מעל 653,000 ש"ח
3. מחזור מכירות מעל 2.5 מיליון ש"ח
4. העברת כספים לחו"ל של מעל 500,000 ש"ח (אינטראקטיב ברוקרס נחשב העברה לחו"ל, הגם שאת השקלים העברתם לסניף בנק ישראלי שלהם)
5. יתרת כספים בחו"ל של מעל 1.92 מש"ח.

יש לך דוגמא איך למלא דוח שנתי?

בטח!

כל הדיסקליימרים הרגילים תקפים כאן:
אני לא יועץ מס, ואין לי שום הכשרה פורמלית בנושאי מס, חובה עליכם לברר בעצמכם את נכונות הנתונים ומי שתובע אותי הוא דושבג.

35 מחשבות על “דיווחי מס בישראל לבעלי ברוקר זר

  1. לא ניתן לפתוח חשבון באינטראקטיב ישראל, הם בסה"כ חברה שעוזרת לאנשים לפתוח חשבון באינטראקטיב ברוקרס.

   אז אם אינטראקטיב ישראל (שלאחרונה בכלל שינו את השם למקסם ועברו לקפריסין) עזרו לך לפתוח חשבון, אז יש לך בעלות על חשבון בברוקר זר.

   אהבתי

 1. נקודה שלא הזכרת – איך משלמים.
  אני רואה שאפשר להיכנס לאתר רשות המיסים ולבקש לשלם, ואז יש כמה אפשרויות לסוג התשלום, כולל:
  תשלום על חשבון מס ו/או חוב צפוי
  תשלום על חשבון מקדמות לשנה שוטפת
  תשלום על חשבון הכנסות מיוחדות
  מה מהם הנכון?

  אהבתי

  1. למיטב הבנתי, הדיווח המקוצר הוא חובה בכל מקרה, ובהיעדר סיבה אחרת לדוח שנתי, פוטר אותך מהגשת דוח שנתי.
   מצד שני אני לא בדיוק יודע מה הסנקציות להיעדר דיווח מקוצר, ואם בכל מקרה אתה מגיש דוח שנתי, אז אין להן באמת סיבה לטעון שלא דיווחת להם

   אהבתי

 2. לעניין הטבלה שהצגת :בדוגמא מס 2 – זו טעות , כי =שיערוכי מט"ח אינם נכללים בחישבי רווח/הפסד הון – ולכן לפי דעתי החישוב הנכון לגביי הדוגמא הזו= הרווח בין הקנייה למכירה היה 100$ ,שער ה-$ במכירה=3, ולכן רווח הון של 300 ש"ח, אשמח לדעת איפה טעיתי,

  אהבתי

  1. אם יש לך מקור שמראה לי איפה טעיתי אשמח שתפנה אותי.
   אני מתבסס על הפסק דין המפורסם ועל הדוגמאות המופיעות בו.
   אין לי זמן ורצון לבדוק את כל החישובים והרעיונות של כל באי הפורום.

   אהבתי

     1. בדוגמא מספר 2 ציינת שהדולר = 3 ,ז"א ירד לעומת הקנייה = 5, וחישבת את המס לפי ההפרש גם בין הקנייה למכירה בשער הדולר, לפי דעתי זאת טעות…

      אהבתי

 3. השופט עמית הצביע על שלוש גישות במענה לשאלה האם הפסד הון שמקורו בשינוי ערך מט"ח בו נקוב נייר-ערך הינו בר-קיזוז:
  גישת השופט אלטוביה (גישת שני הנכסים שהוזכרה לעיל), לפיה במכירת נייר-ערך חוץ גלומים שני נכסים: נייר-הערך ומטבע-החוץ בו נקוב נייר-הערך. כיוון שרווח הון שמקורו בשינוי בערך מטבע החוץ בו נקוב נייר-הערך אינו חב במס, אין לקזז את הפסד ההון שמקורו ב"נכס" שהינו מטבע-החוץ. לכן, במקרה של נייר-ערך צמוד מט"ח, יחול מס על רווח ההון בערכו הנומינלי גם במקרה של ירידה בשער המט"ח (מאחַר שאין מקזזים את ההפסד מ"הנכס" השני בדמות ההצמדה למט"ח);
  גישת המערערים, לפיה הפסד הון נמדד בערכים נומינליים והינו מיקשה אחת, כך שלא ניתן לבודד את רכיב ההצמדה למט"ח מרכיב נייר-הערך הצמוד למט"ח. כיוון שרווח הון שמקורו בעליית שוויו של נייר-ערך (גם כזה הצמוד למט"ח) חייב במס, כך גם הפסד הון שמקורו בשינוי שווי נייר-ערך (ובכלל זה גם שינוי בערך המט"ח אליו הוצמד) הינו בר-קיזוז;
  גישת המשיב, לפיה ניתן לבודד את רכיב שער החליפין משאר רכיבי נייר-הערך ולמדוד את השינוי בו כ"סכום אינפלציוני" (להבדיל מבּחינת שער החליפין כ"נכס" נפרד היוצר רווח הון). היות שרכיב השינוי בשער החליפין אינו ממוסה כאשר נוצר רווח הון, אין לקזזו כאשר נוצר הפסד הון. לגישה זו, לא בשני נכסים עסקינן, אלא בשני רכיבים של נייר-הערך. לכן, במקרה של נייר-ערך צמוד מט"ח, יחול מס על רווח ההון בערכו הריאלי (דהיינו, לאחַר ניכוי הירידה בשער המט"ח).
  לאחַר ניתוח מעמיק, מלוּוה בדוגמות מספריות (וראו בעניין זה, את סעיף 26 לחוות-דעתו), קבע השופט עמית, כי גישת המשיב היא הנכונה, ועל-כן יש לדחות את הערעורים.

  סליחה על גודל התגובה – אבל ממנה ניתן ללמד , וכך קורה בפועל – שבקניית ני"ע במטבע זר – מבחינת מסוי יש 2 נכסים, הראשון זה נכס הבסיס – מנייה למשל, והשני זה המטבע שבו נעשה העסקה, הראשון ממוסה לפי הכללים, אבל על השני אין כללי המס חלים גם בירידה וגם בעלייה,
  אשמח לקבל את תגובתך

  אהבתי

  1. שורות 1 ו-2 בדוגמא שלי לקוחות אחד לאחד מתוך אותו פסק דין.

   ושוב… השורות שאתה מצטט מתייחסות להפסד שנוצר משינוי בשע"ח, לא להקטנת הרווח.

   אהבתי

   1. החישוב הנכון בדוגמא מס-2 שלך צ.ל. כך = הרווח בנכס הבסיס הינו 100$ שער הדולר במכירה הינו 3 ולכן הרווח הינו 300 ש"ח , והמיסוי על זה הינו 75 ש"ח,
    אשמח לדעת היכן טעיתי

    אהבתי

    1. שירידה בשער מטבע לא יכולה להפוך רווח להפסד, אבל כן יכולה להקטין את הרווח.
     תקרא שוב את הפסק דין כולל כל הדוגמאות, שאגב דוגמא 2 הוא אחד מהם.

     אהבתי

 4. שאלה לגבי מקרה ספציפי:
  בתור אזרח אמריקאי שמקבל דיבידנדים מניירות ערך אצל ברוקר זר ובהנחה שהstandard deduction גדול מסכום הדיבידנדים וההכנסות שלא הוחרגו (אני מחריג רק שכר, לא מחריג פנסיה וקה"ש), האם אני משלם מס לארה"ב? במידה ולא, אני צריך לשלם רק למס הכנסה בישראל?

  אהבתי

 5. אם אני יודע שחבות המס הסופית שלי תהיה 0, כי אני חייל וההכנסה שלי מאוד נמוכה גם כשסופרים דיבידנדים ומכירות ברווח כי נקודות הזיכוי מכסות הכל, יש אפשרות לא לדווח מקוצר ורק שנתי? כי לפי מה שהבנתי בדיווח מקוצר לא אכפת להם שאני מתחת לרף המס וזה סתם יגרור אותי לבקש החזר מס שמראש אני לא אמור לשלם.

  אהבתי

  1. בחוק היבש צריך גם וגם. אני לא מכיר החרגה למצבים כאלה (גם אני במצב דומה, כי מגיע לי אחרי כל החישובים החזר מס).
   אבל… ואני לא יכול לדבר בשם מס הכנסה, לא הייתי עושה מאמצים לרדוף אנשים שחייבים פחות מ-X שקלים.
   ומה שכן בטוח זה שהם מחשבים ריבית על מקדמות שלא שולמו רק על ההפרש בין המקדמות לחבות המס בפועל.
   ברגע שההפרש הזה שלילי (כמו במקרה שלך), אז הם לא יחייבו בריבית על הזמן שעבר.

   אהבתי

 6. שלום,
  תוכל לפרט מהיכן המידע לגבי התהליך? קראתי את "דע את זכויותך" וחוץ מאיזכור קצר לדווח מקוצר לא הצלחתי למצוא מידע על התהליך, בפרט כתוב שם שאת הדוח המוצר יש להגיש עד 30.4 ואין אזכור כלל לדווח חצי שנתי.

  בנוסף ראיתי שכדי לשלם באתר של מס הכנסה יש להכניס מספר תיק, כלומר בתהליך שתיארתי קודם עלי לשלוח טופס 5329 לחכות שיפתח תיק ורק אז להמשיך בתהליך?

  אהבתי

  1. המממ… אתה צודק.
   נראה שאת הדיווחים עצמם צריך לעשות עד התאריכים, אך את מקדמת המס ניתן לשלם עד ה-30.4
   אני אברר מול מישהו מוסמך.

   בסוף אני פשוט מגיש דוח שנתי וזהו, זה יותר "נקי".

   אכן צריך לפתוח תיק לפני שמשלמים באתר.

   אהבתי

   1. אוקיי, ביררתי (וכבר ערכתי את הפוסט).
    לגבי רווחי הון… צדקתי.
    לגבי דיבידנדים וריביות עד ה-30.4 (דיווח ומקדמות).

    הסיבה לרווחי הון הוא שזה בעצם סוג של הקלה. החוקים אומרים שעל כל מכירה של נכס יש לדווח ולשלם מקדמה תוך 30 יום.
    היות ובתיקי השקעות לא סביר לדווח על כל מכירה כזאת, הם אפשרו לדווח פעמיים בשנה בצורה מרוכזת ולשלם מקדמה מצטברת.

    אהבתי

 7. תודה על הפוסטים המלמדים.
  אני אזרח אמריקני, שכיר בישראל ומעוניין לפתוח תיק השקעות. במצב הנוכחי איני חייב בדיווח מס עצמאי ישראלי אלא דיווח שנתי אמריקני בלבד (פשוט למדי). אני מתלבט האם להשקיע בקרנות אמרקיאיות דרך בית השקעות/בנק ישראלי ואז לסבך את דיווח המס האמריקאי או לפתוח חשבון אצל ברוקר זר (IB?) שיקל על הדיווח האמריקאי אך יחייב פתיחת תיק במס הכנסה הישראלי…

  אהבתי

 8. היי קודם כל המון תודה על החומר המועיל מאוד
  רציתי לשאול איזה קובצי 106 צריך לצרף לדוח של 2020 האם גם את ה106 של 2020?

  אהבתי

 9. תודה רבה על הפוסט הזה ועל עצם קיום הבלוג.

  כאשר אני טוען את העמוד של הפוסט הנוכחי בדפדפן כרום, אני רואה טקסט מוזר ללא רווחים שמופיע מיד אחרי המילים "כך נראה דיווח שכזה:". אולי אפשר לתקן את זה. נדמה לי שמסתתר שם מידע מעניין 🙂

  שאלה לגבי טופס 5329 – יש לי מניות בחברה אמריקאית שלא נסחרת בבורסה (סטארט-אפ שהשקעתי בו בטיפשותי לפני 3 שנים והיום הוא על סף התמוטטות). האם עלי לציין זאת בסעיף ג' של הטופס ("בעל מניות\שותף")?

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s