דיווחי מס בישראל לבעלי ברוקר זר

(נא לקרוא את הדיסקליימרים בסוף לפני שממשיכים)

איך מישהו שמחזיק בחשבון השקעות בברוקר זר עומד בחובות הדיווח שלו למס הכנסה הישראלי?

הערה: אני לא מתעסק כאן ברווחי קריפטו, אלא בניירות ערך סחירים בלבד.

אז יש שתי סוגי הכנסות עיקריות שצריך לדווח:

1. רווחי הון מניירות ערך
2. דיבידנדים ו/או ריבית

את סוגי ההכנסות הללו מדווחים במה שנקרא "דיווח מקוצר".

דיווח רווחי הון

מי שמכר ניירות ערך ברווח בברוקר זר בחצי הראשון של שנה מסוימת, צריך לדווח עד ה-31 ליולי של אותה שנה רשימה של אותם מכירות ולחשב את הרווח השקלי(!) הנגזר מהם. בנוסף, עד אותו תאריך יש לשלם 25% מאותם רווחים כמקדמת מס (יש אתר תשלומים למס הכנסה).שימו לב, לא ניתן לקזז הפסדים מול רווחים באותו דיווח מקוצר (בשביל זה צריך להגיש דוח שנתי מלא בחודשים אפריל-יוני שאחרי שנת המס).
אותו דבר, מי שמכר ניירות ערך ברווח בחצי השנה של השנה, צריך לדווח את רשימת המכירות ולשלם 25% מהרווח כמקדמת מס, עד ה-31 לינואר שאחרי השנה.
כך נראה דיווח שכזה:

דיווח דיבידנדים ו/או ריבית

מי שקיבל בברוקר זר דיבידנדים או ריבית, צריך לדווח עד ה-30 לאפריל שאחרי שנת המס את הסכום הכולל (בשקלים) של דיבידנדים וריבית שקיבל, כמה מס זר נוכה במקור, וכמה מס עדיין חייב בישראל. כמובן שיש לשלם עד ה30 לאפריל מקדמת מס על היתרה.
הפורמט זה משהו כזה (הסכומים זה אחרי שהמרתם מדולר/מט"ח אחר לשקל):

דיבידנדים שהתקבלו בחשבון – 5,000 ש"ח
מס מתחייב – 1,250 ש"ח
מס שנוכה במקור בחו"ל – 1,250 ש"ח
יתרת מס לתשלום – 0 ש"ח
על ריבית בארה"ב אין מס לרוב, אז תצטרכו לשלם לישראל 25% על אותה ריבית.

איפה מדווחים?

את הפירוט + קבלה על התשלום שולחים במפ"ל – מערכת ההודעות המגניבה של מס הכנסה (לינק למפ"ל).

האם צריך לפתוח תיק במס הכנסה לפני?

בפעם הראשונה שאתם עושים דיווח כזה תצטרכו לפתוח תיק במס הכנסה שנקרא "שכיר עם הכנסות נוספות ללא ניכוי במקור". היות ולא ברור אם צריך למלא את טופס 5329 או את טופס 5329ב, הכי בטוח זה לפנות למס הכנסה באמצעות מערכת המפ"ל, ופשוט לכתוב להם שיש לכם חשבון זר בחו"ל עם הכנסות כאלו ואחרות, והם כבר ינחו אתכם מה למלא בשביל לפתוח את התיק, ואילו מסמכים לצרף.

האם צריך להגיש גם דוח שנתי מלא?

אם עשיתם את הדיווחים המקוצרים ואין לכם שום סיבה אחרת להגשת דוח שנתי אתם פטורים מהגשת דוח שנתי בגין אותה שנה, בזכות הדיווחים המקוצרים שעשיתם, והמקדמות ששילמתם.
סיבות נפוצות להגשת דוח שנתי
מרצון:
1. בקשה להחזר מס מסיבה כלשהיא (מעבר עבודות, אבטלה, תרומות, ושאר הסיבות הרגילות) תחייב אתכם לדווח על כלל ההכנסות שלכם מכלל המקורות למרות שכבר דווחו בדיווח המקוצר. אבל מקדמות המס ששילמתם יקוזזו נגד המס המתחייב מהדוח, בדיוק כמו ניכויי המס שהמעסיק עושה לכם מהמשכורת.
2. רצון לקזז הפסדי הון – כאמור בדיווח המקוצר לא ניתן לקזז הפסד הון, וצריך להגיש דוח שנתי כדי לקבל החזר מס בגין קיזוז ההפסד מהרווח (זיכרו ששילמתם מקדמת מס של 25% על הרווח בלבד).
מחובה (רשימה חלקית בלבד):
1. דיבידנדים מעל 338,000 ש"ח
2. הכנסות כוללות מכל המקורות מעל 653,000 ש"ח
3. מחזור מכירות מעל 2.5 מיליון ש"ח
4. העברת כספים לחו"ל של מעל 500,000 ש"ח (אינטראקטיב ברוקרס נחשב העברה לחו"ל, הגם שאת השקלים העברתם לסניף בנק ישראלי שלהם)
5. יתרת כספים בחו"ל של מעל 1.92 מש"ח.

יש לך דוגמא איך למלא דוח שנתי?

בטח!

כל הדיסקליימרים הרגילים תקפים כאן:
אני לא יועץ מס, ואין לי שום הכשרה פורמלית בנושאי מס, חובה עליכם לברר בעצמכם את נכונות הנתונים ומי שתובע אותי הוא דושבג.

155 מחשבות על “דיווחי מס בישראל לבעלי ברוקר זר

  1. לא ניתן לפתוח חשבון באינטראקטיב ישראל, הם בסה"כ חברה שעוזרת לאנשים לפתוח חשבון באינטראקטיב ברוקרס.

   אז אם אינטראקטיב ישראל (שלאחרונה בכלל שינו את השם למקסם ועברו לקפריסין) עזרו לך לפתוח חשבון, אז יש לך בעלות על חשבון בברוקר זר.

   אהבתי

 1. נקודה שלא הזכרת – איך משלמים.
  אני רואה שאפשר להיכנס לאתר רשות המיסים ולבקש לשלם, ואז יש כמה אפשרויות לסוג התשלום, כולל:
  תשלום על חשבון מס ו/או חוב צפוי
  תשלום על חשבון מקדמות לשנה שוטפת
  תשלום על חשבון הכנסות מיוחדות
  מה מהם הנכון?

  אהבתי

  1. למיטב הבנתי, הדיווח המקוצר הוא חובה בכל מקרה, ובהיעדר סיבה אחרת לדוח שנתי, פוטר אותך מהגשת דוח שנתי.
   מצד שני אני לא בדיוק יודע מה הסנקציות להיעדר דיווח מקוצר, ואם בכל מקרה אתה מגיש דוח שנתי, אז אין להן באמת סיבה לטעון שלא דיווחת להם

   אהבתי

 2. לעניין הטבלה שהצגת :בדוגמא מס 2 – זו טעות , כי =שיערוכי מט"ח אינם נכללים בחישבי רווח/הפסד הון – ולכן לפי דעתי החישוב הנכון לגביי הדוגמא הזו= הרווח בין הקנייה למכירה היה 100$ ,שער ה-$ במכירה=3, ולכן רווח הון של 300 ש"ח, אשמח לדעת איפה טעיתי,

  אהבתי

  1. אם יש לך מקור שמראה לי איפה טעיתי אשמח שתפנה אותי.
   אני מתבסס על הפסק דין המפורסם ועל הדוגמאות המופיעות בו.
   אין לי זמן ורצון לבדוק את כל החישובים והרעיונות של כל באי הפורום.

   אהבתי

     1. בדוגמא מספר 2 ציינת שהדולר = 3 ,ז"א ירד לעומת הקנייה = 5, וחישבת את המס לפי ההפרש גם בין הקנייה למכירה בשער הדולר, לפי דעתי זאת טעות…

      אהבתי

 3. השופט עמית הצביע על שלוש גישות במענה לשאלה האם הפסד הון שמקורו בשינוי ערך מט"ח בו נקוב נייר-ערך הינו בר-קיזוז:
  גישת השופט אלטוביה (גישת שני הנכסים שהוזכרה לעיל), לפיה במכירת נייר-ערך חוץ גלומים שני נכסים: נייר-הערך ומטבע-החוץ בו נקוב נייר-הערך. כיוון שרווח הון שמקורו בשינוי בערך מטבע החוץ בו נקוב נייר-הערך אינו חב במס, אין לקזז את הפסד ההון שמקורו ב"נכס" שהינו מטבע-החוץ. לכן, במקרה של נייר-ערך צמוד מט"ח, יחול מס על רווח ההון בערכו הנומינלי גם במקרה של ירידה בשער המט"ח (מאחַר שאין מקזזים את ההפסד מ"הנכס" השני בדמות ההצמדה למט"ח);
  גישת המערערים, לפיה הפסד הון נמדד בערכים נומינליים והינו מיקשה אחת, כך שלא ניתן לבודד את רכיב ההצמדה למט"ח מרכיב נייר-הערך הצמוד למט"ח. כיוון שרווח הון שמקורו בעליית שוויו של נייר-ערך (גם כזה הצמוד למט"ח) חייב במס, כך גם הפסד הון שמקורו בשינוי שווי נייר-ערך (ובכלל זה גם שינוי בערך המט"ח אליו הוצמד) הינו בר-קיזוז;
  גישת המשיב, לפיה ניתן לבודד את רכיב שער החליפין משאר רכיבי נייר-הערך ולמדוד את השינוי בו כ"סכום אינפלציוני" (להבדיל מבּחינת שער החליפין כ"נכס" נפרד היוצר רווח הון). היות שרכיב השינוי בשער החליפין אינו ממוסה כאשר נוצר רווח הון, אין לקזזו כאשר נוצר הפסד הון. לגישה זו, לא בשני נכסים עסקינן, אלא בשני רכיבים של נייר-הערך. לכן, במקרה של נייר-ערך צמוד מט"ח, יחול מס על רווח ההון בערכו הריאלי (דהיינו, לאחַר ניכוי הירידה בשער המט"ח).
  לאחַר ניתוח מעמיק, מלוּוה בדוגמות מספריות (וראו בעניין זה, את סעיף 26 לחוות-דעתו), קבע השופט עמית, כי גישת המשיב היא הנכונה, ועל-כן יש לדחות את הערעורים.

  סליחה על גודל התגובה – אבל ממנה ניתן ללמד , וכך קורה בפועל – שבקניית ני"ע במטבע זר – מבחינת מסוי יש 2 נכסים, הראשון זה נכס הבסיס – מנייה למשל, והשני זה המטבע שבו נעשה העסקה, הראשון ממוסה לפי הכללים, אבל על השני אין כללי המס חלים גם בירידה וגם בעלייה,
  אשמח לקבל את תגובתך

  אהבתי

  1. שורות 1 ו-2 בדוגמא שלי לקוחות אחד לאחד מתוך אותו פסק דין.

   ושוב… השורות שאתה מצטט מתייחסות להפסד שנוצר משינוי בשע"ח, לא להקטנת הרווח.

   אהבתי

   1. החישוב הנכון בדוגמא מס-2 שלך צ.ל. כך = הרווח בנכס הבסיס הינו 100$ שער הדולר במכירה הינו 3 ולכן הרווח הינו 300 ש"ח , והמיסוי על זה הינו 75 ש"ח,
    אשמח לדעת היכן טעיתי

    אהבתי

    1. שירידה בשער מטבע לא יכולה להפוך רווח להפסד, אבל כן יכולה להקטין את הרווח.
     תקרא שוב את הפסק דין כולל כל הדוגמאות, שאגב דוגמא 2 הוא אחד מהם.

     אהבתי

 4. שאלה לגבי מקרה ספציפי:
  בתור אזרח אמריקאי שמקבל דיבידנדים מניירות ערך אצל ברוקר זר ובהנחה שהstandard deduction גדול מסכום הדיבידנדים וההכנסות שלא הוחרגו (אני מחריג רק שכר, לא מחריג פנסיה וקה"ש), האם אני משלם מס לארה"ב? במידה ולא, אני צריך לשלם רק למס הכנסה בישראל?

  אהבתי

 5. אם אני יודע שחבות המס הסופית שלי תהיה 0, כי אני חייל וההכנסה שלי מאוד נמוכה גם כשסופרים דיבידנדים ומכירות ברווח כי נקודות הזיכוי מכסות הכל, יש אפשרות לא לדווח מקוצר ורק שנתי? כי לפי מה שהבנתי בדיווח מקוצר לא אכפת להם שאני מתחת לרף המס וזה סתם יגרור אותי לבקש החזר מס שמראש אני לא אמור לשלם.

  אהבתי

  1. בחוק היבש צריך גם וגם. אני לא מכיר החרגה למצבים כאלה (גם אני במצב דומה, כי מגיע לי אחרי כל החישובים החזר מס).
   אבל… ואני לא יכול לדבר בשם מס הכנסה, לא הייתי עושה מאמצים לרדוף אנשים שחייבים פחות מ-X שקלים.
   ומה שכן בטוח זה שהם מחשבים ריבית על מקדמות שלא שולמו רק על ההפרש בין המקדמות לחבות המס בפועל.
   ברגע שההפרש הזה שלילי (כמו במקרה שלך), אז הם לא יחייבו בריבית על הזמן שעבר.

   אהבתי

 6. שלום,
  תוכל לפרט מהיכן המידע לגבי התהליך? קראתי את "דע את זכויותך" וחוץ מאיזכור קצר לדווח מקוצר לא הצלחתי למצוא מידע על התהליך, בפרט כתוב שם שאת הדוח המוצר יש להגיש עד 30.4 ואין אזכור כלל לדווח חצי שנתי.

  בנוסף ראיתי שכדי לשלם באתר של מס הכנסה יש להכניס מספר תיק, כלומר בתהליך שתיארתי קודם עלי לשלוח טופס 5329 לחכות שיפתח תיק ורק אז להמשיך בתהליך?

  אהבתי

  1. המממ… אתה צודק.
   נראה שאת הדיווחים עצמם צריך לעשות עד התאריכים, אך את מקדמת המס ניתן לשלם עד ה-30.4
   אני אברר מול מישהו מוסמך.

   בסוף אני פשוט מגיש דוח שנתי וזהו, זה יותר "נקי".

   אכן צריך לפתוח תיק לפני שמשלמים באתר.

   אהבתי

   1. אוקיי, ביררתי (וכבר ערכתי את הפוסט).
    לגבי רווחי הון… צדקתי.
    לגבי דיבידנדים וריביות עד ה-30.4 (דיווח ומקדמות).

    הסיבה לרווחי הון הוא שזה בעצם סוג של הקלה. החוקים אומרים שעל כל מכירה של נכס יש לדווח ולשלם מקדמה תוך 30 יום.
    היות ובתיקי השקעות לא סביר לדווח על כל מכירה כזאת, הם אפשרו לדווח פעמיים בשנה בצורה מרוכזת ולשלם מקדמה מצטברת.

    אהבתי

 7. תודה על הפוסטים המלמדים.
  אני אזרח אמריקני, שכיר בישראל ומעוניין לפתוח תיק השקעות. במצב הנוכחי איני חייב בדיווח מס עצמאי ישראלי אלא דיווח שנתי אמריקני בלבד (פשוט למדי). אני מתלבט האם להשקיע בקרנות אמרקיאיות דרך בית השקעות/בנק ישראלי ואז לסבך את דיווח המס האמריקאי או לפתוח חשבון אצל ברוקר זר (IB?) שיקל על הדיווח האמריקאי אך יחייב פתיחת תיק במס הכנסה הישראלי…

  אהבתי

 8. היי קודם כל המון תודה על החומר המועיל מאוד
  רציתי לשאול איזה קובצי 106 צריך לצרף לדוח של 2020 האם גם את ה106 של 2020?

  אהבתי

 9. תודה רבה על הפוסט הזה ועל עצם קיום הבלוג.

  כאשר אני טוען את העמוד של הפוסט הנוכחי בדפדפן כרום, אני רואה טקסט מוזר ללא רווחים שמופיע מיד אחרי המילים "כך נראה דיווח שכזה:". אולי אפשר לתקן את זה. נדמה לי שמסתתר שם מידע מעניין 🙂

  שאלה לגבי טופס 5329 – יש לי מניות בחברה אמריקאית שלא נסחרת בבורסה (סטארט-אפ שהשקעתי בו בטיפשותי לפני 3 שנים והיום הוא על סף התמוטטות). האם עלי לציין זאת בסעיף ג' של הטופס ("בעל מניות\שותף")?

  אהבתי

 10. תודה רבה על כתיבת הפוסט המעולה.
  רציתי לשאול לגבי ביטוח א.כ.ע וההפרשות לקופת גמל של אשתך שפירטת בדוגמת הגשה.
  אשתי עובדת במין עסק משפחתי והם החליטו שהם מעדיפים להגדיל לעצמם את הנטו וגם חוששים שעקב איזונים אקטוארים לא יהיה להם כסף בקרן הפנסיה ולכן נמנעים מלפתוח קרן פנסיה.
  הבעיה שאנחנו לא מנצלים אפיק פטור ממס וגם שהיא לא מבוטחת א.כ.ע.
  האם מסיבות דומות אשתך פתחה קופת גמל במעמד עצמאי ועשתה ביטוח א.כ.ע?
  אני מנסה לחשוב האם עדיף פתיחת קפ"ג+א.כ.ע או קרן פנסיה.

  שאלה טכנית נוספת – איך אתה מכין את הקובץ אקסל? אתה מייצא את ה activity מ IB כ CSV ומעתיק את השדות הרלוונטים?

  אהבתי

  1. היי, הסיבות שלנו שונות לגמרי.
   בזמנו (2016) העברנו את הכל לקופות גמל בגלל שבזמנו קרנות הפנסיה נראו לנו ככלי לא יעיל לחסכון. בהינתן שרצינו להיות 100% מנייתיים, זה ש30% מהנכסים היו מושקעים באגח מיועדות הפריעו לנו אפילו שזו תשואה גבוהה יחסית ומובטחת. ביחד עם הרפורמה של ניהול אישי בקופות גמל זאת הייתה נראית הזדמנות מעולה פשוט לנהל בעצמנו הכל.
   מאז קרו דבר או שניחם בעולם הפנסיה, העיקרי שבהם הוא האופציה להיחשף גם למדד מנייתי ב100%, וגם לקבל בנוסף את האגח המיועדות. אז זה היה no brainer ואנחנו היום מפקידים עד תקרת הפנסיה המקיפה, ומה שמעבר לקופות גמל בניהול אישי.

   יש לי אפילו מחשבון שמראה את היתרון העצום של המסלול הזה.

   לגבי האקסל, אני רוצה להיות תמיד מודע לכמה רווח/הפסד יש לי ברגע נתון, אז אני פשוט מוסיף עוד שורה ידנית כל פעם שאני מבצע מכירה.

   אהבתי

   1. ממש תודה על התגובה המפורטת!
    מדוע אם כך הביטוח א.כ.ע?
    והאם אין צורך לחשוש מעניין האיזון האקטוארי שינגסו בפרמיות של קרנות ברירת המחדל?

    אהבתי

    1. בקרן פנסיה יש ביטוח נכות מובנית, בקופת גמל אין.
     לכן היה צריך א.כ.ע בנוסף.
     כיום יש לי ביטוח נכות בקרן פנסיה, ועל ההפרש שהולך לקופת גמל המעסיק רוכש לי א.כ.ע פרטי.
     לאשתי יש רק קרן פנסיה אז יש לה רק את ביטוח הנכות המובנה שם.

     איזון אקטוארי שלילי, אם וכאשר קורה, נוגס בכל החברות ולא רק ברירות מחדל.
     זה חלק טבעי מזה שהעלויות הביטוחיות בתוך קרן הפנסיה הם חמישית מביטוחים מקבילים בשוק הפרטי.
     בגלל שאין מרכיב רווח אז לעתים נוצר חוסר וצריך לגבות יותר מכולם.
     ב-2018 נעשתה עבודה מקיפה של האוצר כדי להתאים את העלויות הביטוחיות כדי שהאיזון האקטוארי יהיה אפסי עם סטיית תקן קטנה (כלומר בכל שנה זה יכול להיות חיובי או שלילי בסיכוי זהה).

     אהבתי

   2. לצערי קצת סטיתי מהנושא של הפוסט המצויין שלך, האם יש דיון אחר שפירטת בו ואוכל לשאול שם את שאלותיי בנושאים פנסיונים שאולי יעזרו לאנשים אחרים? (כאן או דיון בסולידית)

    אהבתי

    1. אין לי בעיה שתמשיך לשאול פה, אבל כנראה שתקבל רק את הדעה שלי 🙂
     עדיף לך לחפש בגוגל: פורום הסולידית קופת גמל Vs קרן פנסיה
     ותגיע למגה שרשור שתוכל להשתלב בו (ואני גם אענה שם)

     אהבתי

    2. בוקר טוב
     אני מגיב קצת באיחור
     גילוי נאות – אני סוכן ביטוח.
     יש לשים לב לכל נושא התאמת הכיסוי בקרן פנסיה לעיסוק. בקרן פנסיה הכיסוי נחות יותר מאשר בא.כ.ע בביטוח במיוחד בכל נושא של עיסוקי "צווארון לבן" (רו"ח, מהנדס, אדריכל, רופא, עו"ד וכדומה).
     יש אפשרות לטיפול בנושא בצרוף כיסוי בשם "מטריה ביטוחית" המייצר שיוויו בהגדרות בין נכות בקרן פנסיה וכיסוי א.כ.ע בביטוח (תתייעץ עם סוכן ביטוח. כל אחד אמור לדעת את זה)

     בהצלחה.

     אהבתי

 11. אם פתחתי חשבון באינטראקטיב ישראל באמצע ינואר 21 והחלטתי למכור הכל תוך 3-4 חודשים +- 100$ רווח/הפסד
  מה צריך לעשות?

  האם יש אפשרות להעביר פוזיציות לבנק בישראל במקום למכור בהפסד?

  אהבתי

  1. בהנחה ולא עברת את אחד מהספים המצוינים בפוסט אז לחכות ל-1.7 ולהגיש דיווח מקוצר כפי שמתואר בפוסט בגין המכירות שלך בחצי השנה הראשונה.
   שים לב שלא ניתן לקזז הפסדים בדיווח מקוצר וכדי לעשות זאת תצטרך להגיש דוח שנתי מלא באפריל/מאי של 2022.

   ניתן בהחלט להעביר פוזיציות לבנק בישראל.

   אהבתי

   1. קודם תודה על התגובה המהירה!
    אם אני מעביר את כל התיק לבנק כמו שהוא מבלי לממש רווחים, עדיין אני צריך להגיש את הדוח המקוצר?

    אהבתי

    1. בהנחה ולא היו לך שום פדיונות ושום דיבידנדים/ריבית אז אין צורך בדיווח המקוצר.

     שים לב בפוסט, ישנם מקרים בהם גם בלי הכנסה יש לך חובה של דוח שנתי מלא.

     אהבתי

 12. כאזרח אמריקאי – האם יש "סדר" בדיווחי מס?
  מיקרה היפותטי: רווחים מדיוידנדים, שעולים על תקרת המינימום של דיווחי מס בארהב (כלומר יש צורך לשלם עליהם מס בארהב)
  אפשרות א:
  לדווח בארהב קודם, לשלם מס, לדווח בישראל ולשלם את ההפרש ל 25%
  אפשרות ב:
  לדווח בישראל, לשלם 25% ואחר כך להגיד לארהב ששולם כבר מס?

  יש פה הגיון? איך בכלל זה אמור לעבוד?

  תודה

  אהבתי

   1. תודה רבה!
    זה משליך קצת על איך יש לחשב..
    אם יש חשש שאכן אצתרך לשלם מס לארהב, לפני שאני מדווח משהו לישראל יש צורך במילוי הדוח השנתי ל IRS
    ורק כך אדע אם/ כמה יש לשלם למס הכנסה

    אהבתי

 13. בוקר טוב,
  האם העברת כסף מחשבון 401k לחשבון IRA ע"י מנהל השקעות פרטי שקולה לניהול כסף בברוקר פרטי (בהנחה שמדובר על אזרח ישראלי ולא אמריקאי) ?

  אהבתי

   1. שלום
    נכון שזה אותו סוג של חסכון – אולם האם חשבון IRA שהכסף עבר אליו מתוכנית 401K נחשב "תיק השקעות" וכל הפוסט הזה קשור אליו או שהוא עומד בפני עצמו ואינו מוגדר כתיק השקעות (עם כל החובות להגשת דוח דיוידנדים וכו')

    אהבתי

    1. חשבון IRA אמריקאי נחשב חשבון פנסיוני ולא חשבון השקעות כפי שמדובר כאן בפוסט.
     על חשבון פנסיוני חל אמנת המס בין שתי המדינות שאומר שמדינת התושבות שלך לא תוכל למסות אותך יותר ממה שמדינת המקור הייתה ממסה אותך בגין אותם משיכות.

     אהבתי

     1. מעולה
      תודה על התשובה ובכלל.. על יצירת המקום הזה שאפשר לקבל בו תשובות מקצועיות ומהירות (לא מובן מאליו)

      תודה.

      אהבתי

 14. שלום. אם אני פותח חשבון של עד 50,000 דולר בארהב, קונה מניות לטווח ארוך, וכותב עליהן אופציות covered calls/ האם חייב בדיווח ואם כן איך זה נעשה או מה השיטה הכי טובה לעשות זאת. כתיבת האופציות תעשה פעם בשבוע או בחודש. תלוי במניה. תודה.

  אהבתי

 15. לאחר קריאה פרקי ספר של JCollings יש שאלה : מה עדיף VTI או VTSAX והאם בעל גרין קארד חי בישראל יכול לקנות VTSAX ישר באתר של Vanguard . אם כן איך לשלם דרך בנק ישראלי , בנק אמריקאי או אינטראקטיב ברוקרס?
  ואיך בדיוק מבצעים זה ,הסתכלתי לאתר של Vanguard לא ראיתי שם נכסים צמודים ל -VTSAX

  אהבתי

  1. מי שלא גר בארה"ב, לא יכול לפתוח חשבון בVanguard, ולכן VTSAX לא זמין, אז נשארנו עם VTI.

   את VTI אתה יכול לקנות בבנק הישראלי שלך בבית השקעות ישראלי או בברוקר אמריקאי.
   אני אישית מעדיף ברוקר אמריקאי, משלל סיבות, אבל צריך להכיר שזה כנראה ידרוש ממך להגיש דוח שנתי גם בישראל.

   אם בחרת בברוקר אמריקאי, אז בתור מישהו שמכניס בשקלים, לאינטראקטיב ברוקרס אין תחרות בהינתן שהם היחידים שמוכנים לקבל שקלים בהעברה פנים-ישראלית פשוטה, ומאפשרת המרה לדולר בעלות זניחה לחלוטין.

   אהבתי

 16. אהלן תודה על הפסוטים המעולים שלך!
  יש לי שאלה במידה וההפסדתי סכום כסף מסוים בשנת 2020 ואני רוצה שהוא ישמש לי כמגן מס לשנים הבאות מתי חובתי לדווח על זה? כי שמעתי שאפשר לדווח על 6 7 שנים אחורה.

  אהבתי

  1. אם ההפסד קרה ב-2020, אתה צריך להגיש דוח שנתי בגין שנת 2020. אתה יכול לעשות זאת עד 6 שנים כלומר עד סוף 2026.
   אם לא תגיד עד סוף 2026 ההפסד יעלם לך לנצח.
   לאחר מכן, אתה צריך להגיש דוח שנתי בכל שנה ועד השנה בה אתה מממש את מגן המס מול רווח.
   אין הגבלה על מספר השנים שאתה יכול לגרור את ההפסד אליו, בתנאי שהגשת את הדוח שנתי של 2020 עד סוף 2026.

   אהבתי

 17. שלום יעקב,
  אני מנסה למלאות את טופס 1325, ברווחי ההון ובהפסדי ההון אני כל פעם יכול לבחור אם לקחת את המחיר המקורי או את המחיר המתואם, או מה בדיוק?
  תאמין לי, יושב כל היום על זה ולא מוצא תשובה, ולא הבנתי מהפוסט שלך מה לעשות,
  תודה

  אהבתי

  1. אתה מחשב את הרווח/הפסד פעמיים, פעם עם המחיר הרגיל ופעם עם המתואם (תמורה פחות מחיר מתואם, תמורה פחות מחיר רגיל).

   אם שניהם יוצאים רווח, הרווח הוא הנמוך מביניהם, אם שניהם יוצאים הפסד, אתה לוקח את ההפסד הקטן מביניהם (כלומר, זה שקרוב יותר ל-0). אם אחד רווח ואחד הפסד, אז אין לך לא רווח ולא הפסד, ואתה ממלא 0, בעמודת הרווח.

   אהבתי

 18. שלום יעקב,
  תודה על הבלוג המעולה.
  אם אני ישראלי (ואמריקאי) ושכיר בישראל, ופתחתי בתחילת 2021 חשבון השקעות ב-IB, יש חובה להגיש דו"ח מס שנתי לישראל על 2020?

  אהבתי

  1. אין לו חובת הגשת דוח ב-2020 בגלל פתיחת החשבון.
   גם ב-2021 לא בהכרח יהיה לו, זה משנה מה הפעילות שלו.

   ישנם סיבות אחרות שבגללם יכול להיות לך חובת הגשה שלא קשורות בכלל לחשבון זר (גובה הכנסות למשל).

   אהבתי

   1. Interactive Brokers
    לעניין הוא הברוקר הזר היחידי שמסכים לקבל שקלים לחשבון בהעברה פנים-ארצית רגילה, וההמרות למטח בברוקר הזה הן בעלות אפסית.

    אהבתי

 19. הי,
  בקשר לדוח מס, אני שכיר חייב בהגשה.

  במהלך 2020 היו לי הכנסות ריבית, דיבידנד ו-Capital gain distribution מחו״ל. לא היו לי הכנסות כאלה מישראל.
  האם אני חייב למלא רק את נספח ד׳ טופס 1324 (הכנסות מחו״ל), או גם את נספח ג׳ טופס 1322 (רווח הון מניירות סחירים)?
  אציין שלא מכרתי ני״ע בחו״ל, אלא רק היו Capital gain distribution.

  בנוסף, אני אזרח ארה״ב ולכן צריך להגיש גם דוחות לשם.
  לגבי קיזוז המס – איך זה נעשה?
  ניקח לדוגמא רווח הון מחו״ל שלא נוכה שם מס במקור.
  אני צריך לשלם תחילה לישראל, ולכן המס הוא 25%. ואז לארה״ב אני לא צריך לשלם.
  אז האם אני צריך קודם לקבל הודעת שומה מישראל ורק אז להגיש את הדוח לארה״ב?
  או האם מספיק רק לעשות את החישובים על הנייר ולהגיש בהתאם?
  במקרה של דיבידנד זה הפוך – אני צריך קודם לשלם לארה״ב ואז את היתרה עד 25% לשלם לישראל.
  מקווה שהשאלה ברורה.

  תודה רבה.

  אהבתי

  1. לדעתי גם טופס 1322 בשביל ה-CGD (בעיקר כי אם לא היית אמריקאי אז על הדיבידנד היו גובים מס במקור ועל הCGD לא).

   לגבי תיאום המס, כפי שציינת דיבידנד משלמים קודם לארה"ב, ואילו רווח הון קודם בארץ.
   לא יודע אם חייב ממש לחכות לשומה, אם אתה בטוח בחישובים שלך.

   אהבתי

   1. אבל בטופס 1322 יש שדה ״סכום המכירות״, ופועל לא מכרתי חלק בקרן.
    ב-1099 אין לי דיווח על מכירה, אלא על CGD.
    אז איך אני מתחייס לנקודה הזאת?

    אהבתי

    1. אוקיי עשיתי בירור. מסתבר שבארץ כל מה שהוא חלוקה מהקרן מוגדר כדיבידנד וממוסה כך.

     זה אומר שזכות מיסוי ראשון הולך לאמריקאים גם על הסכום הזה.

     מבחינת האמריקאים לא חושב שיהיה איכפת להם לקבל זכות ראשונים על המיסוי למרות שמבחינתם זה רווח הון.

     אהבתי

 20. תודה על כל הבלוג, ממש עוזר עם מס הכנסה בארץ וגם עם הIRS.

  התחלתי להשקיע ב-2020 בשוק המניות ללא מכירה של אף מנייה (למזלי) וב INTERACTIVE BROKERS.

  אני ישראלי ואמריקאי, שכיר, והיו לי הכנסות ממשכורת ומהשקעות היו לי רק הכנסות מדיבידנדים שמין הסתם לא נוכו במקור. כרגע אין לי חבות מס לארה"ב (למיטב הבנתי וכך גם ענית פה בעבר לשאלה ששלחתי) כי הסכום של הדיבידנדים הוא מתחת ל-STANDARD EXCEPTION.

  היום הלכתי למס הכנסה ואחרי בירורים אמרו לי שצריך למלא את טופס 135 ולצרף אסמכתא לדיבידנדים.

  צירפתי את טופס 135 שמילאתי (עם עילום פרטים אישיים). שמתי את המידע הרלוונטי מטופס 106 ואת סכום הדיבידנדים הכולל בשקלים.

  יש לי כמה שאלות על מה לשים בסעיפים השונים:

  בשורה 53 אני אמור לשים שוב את הסכום ששמתי בשורה 13 (סכום דיבידנדים)
  בשורות 55 ו-56, מכיוון שלא נוכה ממני כלום , אני שם בסעיפים אלה 0, נכון?

  בנוסף לכך האם משהו חסר?

  ושאלה אחרונה (לא קשורה לטופס), האם אני צריך לדווח\לשלם גם על דיבידנדים שקיבלתי עד כה ב-2021? או שזה משהו שאני אצטרך לעשות בשנה הבאה עד ה-30 לאפריל?

  תודה ענקית על הכל שוב 🙂

  אהבתי

  1. את שורה 53 תשאיר ריק, דיבידנד הוא הכנסה עם מס מיוחד (25%) והוא לא ממוסה במדרגות רגילות.
   בשורות 55 ו-56 אתה אכן יכול לשים 0 או פשוט להשאיר ריק.

   היות והדיבידנדים היו מחו"ל אתה צריך למלא גם את נספח ד' (הכנסות מחו"ל), תוכל להסתכל איך אני עשיתי זאת כאן.

   אין צורך לשלם על דיבידנדים שהתקבלו ב-2021, וזאת עד אפריל 2022.

   הייתי שואל את מס הכנסה אם מספיק רק דיווח מקוצר על הדיבידנדים (כפי שמתואר בפוסט הנוכחי).

   אהבתי

 21. היי, במקרה של תושב חוזר ותיק בעל פטור מדיווח על הכנסות מחו"ל כולל רווחי הון ודיבידנדים – כאשר אני נרשם באתר אינטראקטיב ברוקרז האמריקאי ובם מבקשים ממני את מספר המס הישראלי שלי (הת"ז), האם הם ישתמשו בו לשם דיווח לרשויות המס בישראל? (או לרשויות המס באמריקה שבתורן ידווחו לישראל?)

  ישנה גם אפשרות בעת ההרשמה שלא לתת מספר מס בטענה שאני פטור מלספק אותו תחת חוקי מדינת התושבות שלי – אך הם מזהירים ש:
  Failure to provide a TIN may require us to treat your account as undocumented for US tax purposes and impose exceptional withholding on income and proceeds paid to the account

  האם יש לך הצעה כיצד עליי להתנהל בעת הרשמה? תודה!

  Liked by 1 person

  1. כן, פשוט לתת להם את ת.ז. הישראלי שלך.
   אינטראקטיב דואגים לניכוי מס אמריקאי בלבד, ומזה אתה לא פטור. אם לא תתן ת.ז. הם יגבו ממך 30% על הדיבידנדים במקום 25%.

   ואם הם מדווחים לישראל? למה שזה ישנה לך? המטרה שלך לא להסתיר דברים מישראל. אם אתה פטור אז אתה פטור

   אהבתי

 22. אחלה בלוג. מנגיש את התחום בצורה קלה.

  שאלה, האם יש לכלול את סכום עמלת הקנייה/מכירה של הנייר בתוך השדה של הערך הנקוב של קנייה/מכירה? או להתחשב בסך העמלות ששולמו בשדה כלשהו?

  אהבתי

  1. ברוב הברוקרים עמלת הקנייה/מכירה כבר נכללים בתוך המחיר הנקוב בדולר, ולכן אין צורך להתחשב בהם שוב.

   אם יש עמלות אחרות, כמו עמלה חודשית, או עמלת המרת מטח, אז אפשר פשוט לרשום את זה כהפסד, תסתכל בדוגמא שלי.

   אהבתי

 23. תודה על המידע החשוב בבלוג שלך.

  בעצם עד כמה שאני מבין כל ההתחשבנות מול מס הכנסה לבעלי חשבון בברוקר זר היא חצי שנתית? כלומר אם נוצר אצלי במחצית ה-1 של השנה רווח ממכירות של ניירות ערך ודיבידנדים. ובמחצית השני היה לי הפסד מניירות ערך שעולה גם על הרווח של המחצית ה-1 של אותה השנה. האם יש להתייחס לכל חצי שנה בנפרד או שניתן לקזז את הרווח מהמחצית ה-1 עם ההפסד של המחצית ה-2 של השנה?

  או לחילופין אם נוצר במחצית ה-1 הפסד האם ניתן להעביר אותו למחצית ה-2 בכדי להתקזז עם הרווחים במידה ויהיו?

  אהבתי

  1. בדיווחים החצי שנתיים לא ניתן לדווח על הפסדים (ואין צורך על דיבידנדים).
   כלומר מדווחים רק מכירות ברווח, ומשלמים 25% מקדמה.

   רק בדוח השנתי עושים חישוב סופי.

   מסיבה זאת רבים מגישים רק דוח שנתי ומדלגים על הדיווח החצי שנתי (בינתיים מס הכנסה לא אוכפים למיטב ידיעתי).

   אהבתי

   1. תודה על המידע!
    באחד הפוסטים כתבת "ובנוסף יש לי חשבונות על שמות הילדים".
    איך אני יכול לפתוח חשבון כזה על שם ילדי? בIB? והאם אני צריך להקים עבורם TRUST (במידה וכן האם זה מסובך? ואיך זה משפיע על הדיווח המס באה"ב)

    תודה

    אהבתי

    1. א. תקף רק לאזרחים אמריקאיים שהילדים שלהם גם אמריקאיים.

     ב. אכן ניתן לפתוח בIB, זה נקרא חשבון מסוג UTMA ואין שום צורך להסתבך ולפתוח להם Trust.

     ג. בתלות בגודל התיק צריך להגיש דוח אמריקאי על שם הילד, או לכלול את הכנסותיו בדוח של ההורה.

     ד. צריך לשים לב למיסוי ישראלי: הכנסה של הילדים שלך נרשמת בדוח השנתי שלך בישראל.

     אהבתי

 24. קודם כל תודה על הפוסט
  אני חייל משוחרר צעיר שמעוניין להתחיל להיכנס לעולם ההשקעות והמסחר, ומקריאה רחבה הבנתי שהכי עדיף לעשות את זה דרך IB האמריקאי.
  עם זאת אני לא בקיא לגמרי בכל מה שקשור לדיווחי מס גם מתוקף האזרחות (הדוח השנתי לirs) וגם מבחינה של רווחי הון ודיווח מס לישראל.
  אשמח לקבל הסבר מפורט בכל הקשור למיסוי ודוחות בארהב ובישראל ואיך מתחילים את כל התהליך הזה

  אהבתי

  1. שלום וברוך הבא!

   דבר ראשון אציין שדיווחים בארה"ב על תיק השקעות, רלוונטי רק אם אתה אזרח/תושב ארה"ב.
   אם זה נכון עבורך, פשוט תתחיל את המדריך מפה.

   לגבי דיווח ישראלי, אין לי מדריך, אבל יש לי דוגמא פרטית מהדוח שלנו ב2019.

   תתחיל משתי המקורות הללו, ותשאל בתגובות לפוסטים ספציפיים אם משהו לא ברור.

   אהבתי

 25. היי! תודה רבה על כל המידע המסודר והרלוונטי! רציתי לשאול כמה דברים שלא הבנתי
  אני אזרח אמריקאי תושב ישראל, ואחרי שהתחלתי להשקיע בVTI + VXUS ב-IB בשנת 2020, אני מתכנן הלגיש דוח שנתי (באיחור, לצערי נתקלתי בבלוג שלך יחסית מאוחר. אחרי שיחה עם רו"ח אמרו ליש זה יהיה בסדר כנראה להגיש לפני תום 2021, בעיקר כי אין לי הכנסות עצומות מההשקעות האלו).
  הגשתי return ל-IRS בעזרת רו"ח ולא הייתי צריך לשלם כלום. אני מנסה להבין האם זה אומר שאין לי זיכוי מס זר לדווח עליו מול מס הכנסה הישראלי ביחס להכנסה שלי מדיבידנדים. בנוסף, תיאורטית אם כן שילמתי מס על הדיבידנדים הללו, לא הצלחתי להבין איפה אני אמור לדווח את זה למס הכנסה (באיזה טופס, והאם אני צריך להגיש אסמכתאות אחרות?)
  תודה מראש!

  אהבתי

  1. אמנם אין לך זיכוי מס זר מארה"ב, אבל יש לך פוטנציאלית זיכוי מס זר ממדינות אחרות.
   הקרן VXUS משקיעה בכל החברות בעולם שמחוץ לארה"ב, ולכן מקבלת מהם דיבידנדים אשר מחלקם מנוכה מס במקור.
   את כמות המס שנוכתה במקור צראה בטופס 1099DIV מהברוקר בשדה 8.
   על מנת לקבל זיכוי מס זר בישראל צריך להמיר את הזיכוי לשקלים ולדווח עליו בנספח ד' של הדוח השנתי, ממש באותה שורה שמדווחים את הדיבידנדים עצמם.
   צריך להגיש את טופס ה1099 כאסמכתא

   אהבתי

 26. היי,
  ראשית תודה על ההשקעה והנכונות לכתוב על נושא כה חשוב.
  נשמע מהכתבה שאת המס על רווחי הון יש לשלם בארץ, עד כה חשבתי שלפי אמנת המס בין ישראל לארה"ב יש לשלם את לארה"ב.
  האם אז צריך לשלם את המס על רווחי הון לישראל או לארה"ב? האם קיימת פרוצדורה כלשהי מול ארה"ב במידה ואת מס רווחי ההון אני משלם בארץ?

  תודה

  אהבתי

  1. על פי אמנת המס לישראל יש זכות ראשונים למסות רווחי הון של תושביה.

   מה שאומר שאתה משלם את המס בישראל ומקבל זיכוי מס זר בארה"ב כנגד המס ששילמת בישראל.
   אילו מס רווח הון בארה"ב היה גבוה מ25% היית נדרש לשלם את ההפרש לארה"ב.

   הפרצדורה המדוברת היא למלא את טופס 1116 כחלק מהגשת הדוח השנתי, כפי שמתואר כאן.

   אהבתי

   1. היי, תודה רבה על התשובה המהירה!
    האם יש למלא את טופס 1116 כחלק מהדוח השנתי למרות הגשת דוח חצי שנתי (דוח מקוצר)?
    בהקשר של דיבידנדים האם צריך לשלם בארץ למרות שכבר מוסה במקור ואז לבקש החזר?

    אהבתי

    1. נראה לי בלבלתי אותך.
     טופס 1116 שייך לדוח השנתי האמריקאי, לא לישראלי.

     יכול להיות במקרה שאתה לא אזרח ארה"ב?

     לגבי הדיבידנדים אין צורך לשלם בישראל, אם שילמת בארה"ב, וזה גם ישתקף בדוח השנתי/דיווח מקוצר בישראל.
     מה שכן אם אתה עברת את תקרת מס יסף (647,000 בשנת 2021) אז תצטרך להוסיף עוד 3% על הדיבידנדים שלך לישראל (בעצם על כל שקל שעבר את התקרה של מס יסף).

     אהבתי

 27. אני שכיר עם חשבון ב-IB. עדיין לא מכרתי אף פעם נייר וכרגע אין לי כוונה למכור בעתיד הנראה לעיןץ האם אני חייב בפתיחת תיק במס הכנסה? או שפתיחת התיק צריכה להיות רק בשנת המכירה?

  אהבתי

 28. ממש תודה על הפוסט, עושה סדר. אני היום בשנה הראשונה שלי ומנסה להגיש באופן עצמאי. חיפשתי את "הטיקר" 1042-S, אך לדאבוני לא מצאתי . יש לי שלוש אופציות, Activity
  MTM Summary
  Realized Summary.
  האחרונה נשמעת הכי סבירה, אבל אין ל2021 אלא רק לתאריכים מוגדרים משומה.
  האם יש לך השערה מה הנכון? שלחתי לאינטרקטיב הודעה, מקווה שיענו במהרה כדי שאוכל לעשות זאת.
  קצת מלחיץ העניין.

  אהבתי

  1. במקום שיש Statements יש טאב נוסף שנקרא Tax Reports.
   עם זאת, זה לא יעלה לשם עבור 2021 עד 15 למרץ 2022.

   מה שכן, טופס 1042S רלוונטי רק אם אתה מגיש דוח בארה"ב.
   לדוח בארץ אתה צריך Statement שמכיל את המידע הבא (ייתכן ותצטרך להצטרף לקבוצת "נינג'ה פיננסית" על מנת לראות את הפוסט – מומלץ ביותר).

   אהבתי

 29. שלום,
  בנוגע לדיווח מקוצר על קבלת דיבידנדים וריבית (חשבון באינטראקטיב ברוקרס).
  האם בנוסף לתיאור המילולי ותשלום המקדמות המוזכרים למעלה, נדרש צירוף טפסים כלשהם מהברוקר (לדוגמה, דו״ח פעילות מאינטראקטיב) או טופס של רשות המיסים?
  תודה

  אהבתי

  1. כן, הייתי מצרף סטייטמנט שנתי מאינטראקטיב שמראה כמה דיבידנדים וריבית התקבלו בדולרים במהלך שנת המס, וכן עוד נספח חישוב שמראה איזה שער השתמשת להמרה.

   אהבתי

 30. שלום המתורגמן
  אני אזרח אמריקאי שגר בישראל. קיבלתי דיבידנדים דרך IB. בדיווח המיסים השנתי אני צריך לשלם 15% מס לארהב ולהשלים 10 אחוז לישראל.
  1. נניח ובפועל לא שילמתי פיזית את ה15% כי הם ירדו בעזרת הניכוי הסטנדרטי. האם עדין אצטרך להשלים רק 10% לישראל או שבגלל לא שילמתי בפועל אצטרך לשלם 25% לישראל?
  2. איך אני מוכיח לישראל כמה שילמתי לארהב ?

  אהבתי

 31. הי יעקב

  רציתי לבדוק אתך…
  האם בקרן השתלמות (כעצמאי) בניהול אישי – בהפקדות (הרבה) מעבר לתקרה
  1. תשלום המס נדחה עד לפדיון הקרן – ולא צריך להתעסק אם מכירות בהפסד כדי לדחות מס על דיבידנדים

  בעת פדיית הקרן משלמים 25% מס ריאלי אמתי גם היה ניירות בדולרים בקרן – ולא מדד צמוד מט"ח כפי שהמציא בג"ץ לחשבון מסחר רגיל

  תודה

  אהבתי

   1. דמי ניהול של 0.2-3 % לא שווה מס רווחי הון ריאלי?
    במונחים היסטוריים תמיד היה אינפלציה. בדולרים זה כ4% לשנה. אני מאמין שזה דומה לשקל אם מתחשבים באינפלציה בארץ של שנות ה80 וה90. ותמיד יהיה אינפלציה. היעד של כל בנק מרכזי הוא 2% בשנה. לאומת זאת היחס בין הדולר לשקל הוא ממש בלתי צפוי ואף יכול לעבוד כנגדך. לא?

    אהבתי

    1. אל תשכח שאנחנו מחפשים רק את ההשפעה על המיסוי.

     הנחות בחישוב: 7% תשואה דולרית, 2% אינפלציה שקלית.

     בהנחה ויחס השקל-דולר נשאר יציב (הנחה סבירה לשתי מטבעות מערביים לטווח ארוך), אז ב0.2% רק החל מ20 שנה ומעלה יהיה לך יתרון למיסוי ריאלי עם פער דמי הניהול לעומת מיסוי נומינלי בלי תוספת דמי הניהול.

     עכשיו אם הדולר מתחזק לעומת השקל, עדיף לך את המיסוי לפי הדולר. אם הדולר נחלש לעומת השקל זה מקטין את הרווח בשקלים אז מקטין את האפקט/צורך במיסוי ריאלי.

     תוסיף חסרונות נוספים של הברוקרים הישראליים (אין מינוף), עמלות ק/מ גבוהות יותר משמעותית, עיכוב בהפקדות מהרגע שאתה מעביר לקופה ועד שאתה רואה בחשבון, ואני לא מוכן לשלם מראש ולקוות שאני משקיע ליותר מ20 שנה (הגם שהכי נכון זה להשקיע לנצח, קורים דברים בחיים).

     אהבתי

     1. הי יעקב

      לא כל כך מסכים עם ההנחות (7% ו 2%)
      בדולרים לפי מונחים היסטוריים מ1960 – 2021 אינפלציה ממוצעת 3.8%
      תשועה דולרית נומינלית 10.25% לאותה תקופה (S&P 500 with Dividends Reinvested)

      לפי המספרים האלו מבחינת מיסוי (בהנחת דמי ניהול של 0.25%) כבר משתלם אחרי 7 שנים. אחרי 20 שנה עלות המס היא כמעת חצי! אחרי שלושים לא חישבתי…….

      ואם כבר הזכרת לשמור לתווך קצר יותר "קורים דברים בחיים"… שוב לפי מונחים היסטוריים, לוקח (הרבה) זמן לבנק המרכזי to put the inflation Genie back in the bottle.
      כרגע האינפלציה בחו"ל מעל 8.3%. ה BOE מנבא 10%. אז לתווך של 7-10 שנה…הייתי מהמר על מדד יותר מ3.8%

      אולי נכין ביחיד פוסט בעניין 😊

      אהבתי

 32. מתורגמן יקר
  אני ממלא 5329.
  לציין כי עד היום לא דיווחתי לרשות המיסים (משקיע דרך IB מ 2019)
  אני לא רואה בדוח איפה אני מדווח על ההכנסות ממניות?
  הטופס מיועד רק כדי לפתוח תיק? כלומר כשכיר אני ממלא את סעיפים א, ה ו -ו בלבד?
  בברכה
  יותם

  אהבתי

  1. הכי טוב שתפנה לפקיד השומה דרך המפ"ל
   ותשאל אותו מה הוא צריך ממך בשביל לפתוח תיק של שכיר עם הכנסות נוספות ללא ניכוי מס במקור, חלק רוצים 5329, חלק רוצים 5329ב, וחלק פשוט יפתחו לך תיק בתגובה לפניה שלך.

   אהבתי

    1. אז סעיפים, א, ה, ז, ח, ט
     בסעיף ז תרשום את קיום החשבון הזר ושיש לך הכנסות ממנו שאתה מעוניין לדווח

     אולי גם את סעיף ו, הכי טוב לבקש הבהרה מפקיד השומה, כי בסוף הוא זה שפותח לך את התיק, וכמו שאמרתי זה משתנה מאחד לשני

     אהבתי

 33. במידה ועובדים עם ברוקר זר ורק מבצעים קנייה ללא מכירות (כלומר אין רווח או הפסד ממומשים), האם יש צורך בהגשת דוח?

  אהבתי

  1. אם אין דיבידנדים, ריבית או כל הכנסה אחרת בחשבון, ובנוסף שווי החשבון לא עלה מעל 1.93 מליון בשנת המס ולא העברת לחו"ל מעל 500,000 בשנת המס, אז ככל הנראה שאין חובת הגשה 🙂

   אהבתי

 34. שלום,
  ראשית, תודה רבה על פרסום המדריך, עוזר מאוד
  רציתי לשאול שאלה: במידה ויש לי רווח ממניות בברוקר זר, ועדיין לא הוצאתי את הכספים מתוך החשבון של הברוקר אני עדיין מחויב בדיווח על מס רווחי הון עד התאריכים של 31 ליולי, 31 ינואר ? האם קיימת חובת דיווח גם אם עדיין לא בוצעה העברה לחשבון הבנק שלי?

  אהבתי

  1. חובת הדיווח היא על המכירה, זה לא משנה מה החלטת לעשות עם הכסף אחרי.
   למןע הסר ספק, גם אם החלטת להשאיר את הכסף בחשבון, ולא העברת אותו לבנק שלך, אתה מחויב לדווח על אותם מכירות.

   אהבתי

 35. שוב שלום ותודה על הסיוע.
  כאזרח אמריקאי, נניח שאני משקיע בקרן אמריקאית, דרך IB.
  אני מדווח ומשלם ביולי ובינואר למס-הכנסה על רווחי-הון מחצי השנה שחלפה. אני מבין שאני לא מדווח ומשלם גם 25% על דיבידנדים, אלא עד 30 באפריל בשנה העוקבת. כלומר, אני מוכרח להגיש דו"ח מס על השנה החולפת לאמריקאים מהר ככל האפשר, כך שעד 30 באפריל אדע מהו אחוז הזיכוי שאני דורש ממס-הכנסה?

  אהבתי

 36. שאלה: איך מדווחים על רווח או הפסד משורט כשהיה שינוי במדד?

  בתקנות מס הכנסה כתוב כך: "יראו את רווח ההון בסכום שבו עולה התמורה במכירת נייר הערך בחסר, כשהיא מתואמת מיום מכירת נייר הערך בחסר ועד יום הרכישה של נייר הערך החליפי, על המחיר המקורי."
  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_086.htm

  לפי זה, מי שמכר את מניית AAA ב100$, וקנה אותה כעבור שנה ב100$ בדיוק, ובאותה שנה המדד (או שער המטבע) עלה ב10%, חייב לשלם מס רווח הון על האינפלציה.

  כך גם הבין כותב המאמר הזה: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000801020

  אבל זה מוזר מאד!
  1. ממתי משלמים מס על רווח אינפלציוני?

  מה ההבדל בין זה לבין אדם שלווה 100 ש"ח, והחזירם כעבור כמה שנים. גם הוא למעשה הרוויח רווח אינפלציוני. הוא קיבל כסף יקר, והחזיר אותו לאחר שערכו נשחק.
  בפקודת מס ההכנסה מפורש שאין מס רווחי הון על רווח אינפלציוני.
  ונקודה אחרונה, הכי חשובה: מילא אם המוכר היה יכול להשתמש בכסף, היה אפשר לטעון שבמועד המכירה הוא קיבל 100$ יקרים, וכשהוא כיסה את השורט הוא שילם 100$ זולים. אבל במציאות, המשקיע לא יכול לשחרר את הכסף. הוא צריך לשמור אותו בחשבון הברוקר, כבטוחה לפוזיציית השורט שלו. ממילא, לא צמח לו שום רווח או הפסד מהענין.

  אולי אפשר לפרש את התקנה כך: יש לתאם את התמורה במכירה באופן שלילי. כלומר: במקום להכפיל את התמורה בשיעור עליית המדד, יש לחלק את התמורה בשיעור עליית המדד.
  הפירוש הזה שומר על עקביות, והמס על מכירה בחסר יהיה בדיוק לפי אותם כללים של רווח הון רגיל.

  אהבתי

  1. לצערי אין לי תשובה טובה בשבילך.

   ממה שאני מכיר הבנקים מנכים מס תוך התחשבות ברווח אינפלציוני לכל דבר. האם זה אומר שזה חבות המס האמיתית שלך או שתקבל החזר אם תגיש דוח שנתי ותפרט למה אתה לא אמור לשלם מס על האינפלציה… כאמור, לי אין תשובה.

   אהבתי

 37. תודה על הפוסט!
  אשמח למספר שאלות
  1. בעניין מס דיבידנד וחשבון באינטראקטיב – בתצהיר ה activity שניתן באתר מפורטים הדיבידנדים ולצידם המס לארה"ב (US tax) ששולם ועומד על 25%. האם זה בנוסף למס שנדרש לשלם לישראל או במקום?
  2. מה קורה במידה ולא הגשתי דיווח על שנה שעברה, בה קיבלתי דיבידנדים? האם יש עמלה נוספת על הגשה מאוחרת?
  3. האם יש סכום מינימלי שהחל ממנו צריך לדווח? לצורך העניין – בשנה הקודמת גם מכרתי מניות ברווח כולל של כמה דולרים בודדים. האם יש בכך פטור מדיווח?

  אהבתי

   1. זה לא בנוסף או במקום. זה מס זר שהלך לארה"ב. מס הכנסה בישראל מאפשר לך לקבל זיכוי מס זר על הסכומם הללו, כך שלא תצטרך להוסיף. אם למשל היו לקחים לך רק 15%, היית צריך להוסיף עוד 10%, אבל אם למשל היו מנכים לך 30% במקור לא היית מקבל החזר מישראל.

   2. בגדול קנס על חוסר הגשה בזמן הוא 1700 שח, אבל בהנחה ואתה תיזום ותגיש סיכוי גדול שלא יקבע לך קנס. גם אם יקבעו מבקשים לבטל בגין פעם ראדונה, ואז או שמבטלים לגמרי או שמורידים ל150-200 שקל

   3. אין פטור מדיווח, במיוחד על רווח הון שכן שם גם לא ניכו לך מס במקור וכל ה25% צריך ללכת לישראל.

   Liked by 1 person

 38. שלום, יש לי שאלה ואשמח לעזרה
  נתת בפסקה של רווחי הון מדיבידנדים דוגמא שבה אתה מקבל דיבידנד ומנקים לך מס במקור ואז בארץ לא צריך לשלם אותו. מצד שני בפוסט אחר כתבת שעבור אזרחים אמריקאיים לא גובים מהם מס במקור אצל הברוקר הזר אלא ההתחשבנות נעשית בסוף שנה. אז איך בעצם נמנעים מכפל המס פה? אני אמור לדווח את זה לאמריקאים ואז לדווח בארץ ולשלם מס ואז לבקש החזר מס?

  אהבתי

  1. אתה אמור לדווח את זה לאמריקאים וגם לישראל.
   לארה"ב יש זכות מיסוי ראשונית על דיבידנדים ממקור אמריקאי, ולכן תצטרך לשלם לארה"ב (חלק ימוסו במדרגות של 0%, 15%, 20% וחלק במדרגות רגילות של 10, 12, 22, 24, 33, 35, 37), ואם בסה"כ שילמת לארה"ב פחות מ25%, תצטרך להשלים לישראל ל25%.

   אהבתי

   1. אבל מה קורה אם הברוקר לא ניקה את המס במקור אלא מתחשבנים בסוף שנה? אני אמור לדווח לישראלי כאילו שילמתי מס במקור? או שאני אמור לשלם לשניהם ואז לבקש החזר מס בארץ?

    אהבתי

    1. אין שום סיבה לבקש החזר מס. לכל מדינה משלמים את מה שחייבים לה.
     אם למשל אתה משלם לארה"ב 15% בגין הדיבידנדים, אז לישראל אתה משלם 10% נוספים. זה הכל.

     אהבתי

 39. היי,
  לא הצלחתי להבין משהו בעניין איטראקטיב ברוקרס.
  1. השבת באחת התגובות שפתיחת חשבון באינטראקטיב ישראל בהכרח מעידה על קיום חשבון מסחר אצל ברוקר זר. השאלה היא האם אינטראקטיב ישראל הוא לא ברוקר ישראלי שמנכה במקור ומספק למשקיעים דוחות 867?
  2. אני מקבלת דוחות מאינטראקטיב ברוקרס ואני לא בטוחה האם אני מנהלת מסחר תחת ברוקר ישראלי או או ברוקר אמריקאי (שלשם כיוונתי).
  3. קיבלתי מהם דוח יתרות לסוף שנה ואני לא מבינה מה משמעות הסיכום של CASH. מה הוא מבטא?

  תודה

  אהבתי

   1. אינטראקטיב ישראל כבר לא נקרא כך אלא Mexem. בכל מקרה, הוא אפילו לא ברוקר. הוא בסה"כ סוכן שעוזר לך לפתוח ולתפעל חשבון באינטראקטיב ברוקרס שהינה ברוקר אמריקאי לכל דבר (לפעמים פותחים לך חשבון בחברה ההונג קונגית, אבל מניח שהיית יודעת מזה).

   2. בהנחה ותמיד המרת את כל השקלים שהעברת לדולר, הוא מבטא יתרה דולרית וצריך לשים אותו בחלק של יתרות מט"ח בהצהרת הון.

   אהבתי

 40. שלום,
  ראשית אני חייב להודות לך על הדוגמא של טבלת דיווח מס, עזר לי מאוד!!
  רציתי לוודא שהבנתי נכון את חישוב הערכים:

  שיעור עליית המדד: – שער הדולר ביום המכירה חלקי שער הדולר ביום הקנייה
  מחיר מתואם: – מחיר מקורי כפול שיעור עליית המדד
  ערך נקוב במכירה: – המחיר שבו המנייה נמכרה (בדולרים)
  ערך נקוב בקנייה: – המחיר שבו המנייה נרכשה (בדולרים)
  תמורה: – שער הדולר ביום המכירה כפול ערך נקוב במכירה
  רווח הון ריאלי: – תמורה פחות מחיר מתואם
  הפסד הון ריאלי: – תמורה פחות מחיר מקורי

  שאלה נוספת, אין צורך לרשום את כמות המניות שנקנו/נמכרו במחיר מסוים ?
  האם רווח והפסד מחושב בצורה שונה ? או שלא הבנתי נכון ?

  מודה לך מאוד על תשובתך

  אהבתי

  1. לגבי כל הערכים עד "רווח הון ריאלי" ההגדרה נכונה.

   לגבי רווח הון ריאלי והפסד הון ריאלי:
   את התמורה השקלית (המחיר שמכרת בו) מחשבים תמיד לפי השער היציג ביום המכירה.

   את העלות השקלית (המחיר שקנית בו) מחשבים גם לפי השער היציג ביום המכירה, וגם לפי השער היציג ביום הקנייה.

   כלומר אפשר לחשב את העלות בשתי דרכים שונות, ולכן גם את הרווח (תמורה מינוס עלות) בשתי דרכים שונות.

   אם יש רווח חיובי בשתיהן, הרווח הריאלי הוא הקטן מבינהן והוא זה שיש לשלם עליו מס.

   אם יש הפסד בשתיהן, ההפסד הריאלי הוא הקטן מבינהן והוא זה שיזכה במגן מס.

   אם באחת הפסדת ובשנייה הרווחת, אין חובת מס ואין מגן מס.

   אין שוני בחישוב הפסד ריאלי ורווח ריאלי, רק שיש את מקרה הקצה בו אחת מהחישובים ברווח והשני בהפסד ואז כאמור במצב כזה "אין רווח ואין הפסד".

   אהבתי

 41. האם שכיר בעל שליטה שגם ככה מחוייב בדוח שנתי צריך גם להגיש דוח חצי שנתי על רווחים מחשבון שמתנהל ברוקר זר? ואם לא מחויב, אז אם למשל הצטבר X רווח בחודש אפריל למשל ממכירת נייר ערך האם שידווח וישלם שנה אחרי זה בדוח שנתי לא יבקשו ממנו ריבית על הרווח שכן כביכול יכל היה לדווח כבר בחודש יולי בחצי שנתי למרות שאולי לא היה מחויב לדווח

  אהבתי

 42. שלום יעקב,
  שאלה בסיסית כמתחיל:
  השנה פתחתי חשבון ב-IB, כעת התכנית היא לקנות תעודות סל ולא למכור כלל לטווח ארוך, כך שלא אמור להיות מימוש של רווח/הפסד ממכירה (אם כי למעשה, מכרתי ני"ע אחד ברווח של 25$).
  בשלב זה, הסכום הקיים בחשבון כעת הוא קטן – כ 6.5K דולר.
  ובכן, לפני שאני מתחיל לבדוק איך לדווח על תיק ההשקעות, חשוב לי לבדוק האם אני בכלל צריך. אשמח אם תוכל ליידע אותי האם קיים סכום מינימלי הדורש 1. דיווח, 2. תשלום מס? ("סכום מינימלי" – של שווי אחזקות או של רווח ממכירה?)
  שאלתי היא הן ביחס לדיווח לרשויות בישראל והן בארה"ב.
  תודה מראש!

  אהבתי

  1. הרווח גורר דוח מס בישראל, ותשלום מס. אין סכום מינימלי.

   בארה"ב, זה לא גורר דוח שנתי, אבל אם אתה חייב בדוח שנתי אז צריך לדווח גם על הרווח.
   מה שכן, המס שתשלם בישראל יכסה ברוב המקרים על המס שיגרם בארה"ב.

   אהבתי

 43. היי אני משקיע דרך TD Ameritrade, אתה יודע אם ספציפית דרך שם כאשר מקבלים דיבידנדים זה אחרי ניקוי מס או שזה משהו שאני צריך לדווח עליו? כי הבנתי שיש מקומות שאתה מקבל את הדיבידנד כנטו ישר אחרי החישוב מס

  תודה מראש

  אהבתי

  1. אם אתה אזרח אמריקאי, לא ינכו לך מס במקור מדיבידנדים, ותצטרך לדווח אותם גם בדוח שנתי בארה"ב וגם בדוח שנתי בישראל.

   אם אתה לא אמריקאי, ינכו לך 25% מס במקור. לארה"ב לא תצטרך להגיש דוח בגלל הדיבידנדים, והדעות חלוקות אם תצטרך להגיש דוח שנתי בישראל, או שמספיק רק דיווח מקוצר.

   אהבתי

 44. שלום

  מקריאה בכתבה באינטרנט על נושא פתיחת חשבון בצ'ארלס שוואב לזרים(ישראלים).
  נכתב שקיימת מגבלה של 70 אלף דולר שמתחתיה פטור מחזיק החשבון מתשלום מס לרשויות המס בארה"ב,
  מלבד מס רווחי הון מס עד לסכום של 70 אלף.

  זו פעם ראשונה שאני נתקל במידע זה. האם זה נכון?
  למיטב ידיעתי אזרח ישראלי ללא שום אזרחות נוספת. מנוכה במקור על דיוידנד 25% וכן על רווחי הון וריבית גם 25%. ללא מגבלת סכום כלשהו

  אהבתי

  1. תושב ישראל ללא אזרחות אמריקאית, ינוכה לו במקור 25% מדיבידנדים ומריבית.
   על רווחי הון לא ינוכה מס במקור (יצטרך לשלם לישראל 25%).
   לגבי ה-$60,000 אכן יש מס עזבון שחל על זרים שיש להם מעל $60,000 בנכסים אמריקאיים (מניות של חברות אמריקאיות, נדלן בארה"ב, מזומן בבית השקעות).
   בפועל, נושא זה לא נאכף אם אין לך נדלן בארה"ב. אבל הם בהחלט עשויים להתחיל לאכוף.

   אהבתי

 45. כאשר אני מקבל דיבידנדים בדולרים אני צריך להמיר לשקלים בשער של אותו היום או שאפשר לדווח בשער הממוצע השנתי של הדולר שקל של אותה השנה? אם אפשר בשער הממוצע איפה אני מוצא אותו?

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s